Folkesundhed

Passiv rygning øger risikoen for lungekræft

Børn, der udsættes for passiv ryg­ning, løber en forhøjet risiko for at få lungekræft senere i livet. De, der selv ryger i voksen alder, er særligt udsatte. Det viser en undersøgelse offentliggjort i British Medical Jour­nal.

Forskerne indsamlede informa­tioner om ca. 120.000 personer fra seks vesteuropæiske lande i forbin­delse med et stort kræft- og fødevarestudie. Deltagerne blev bl.a. bedt om at svare på spørgsmål om, hvor de havde været udsat for tobaksrøg, om det var sket i barndommen, og om de selv havde røget. Kun perso­ner, der aldrig havde røget, eller ry­gere, der var holdt op for mere end ti år siden, deltog i undersøgelsen.

Personerne i undersøgelsen blev i gennemsnit fulgt i syv år. Undersø­gelsen viste, at dem, der havde væ­ret udsat for passiv rygning i længe­re perioder hver dag i barndommen, havde en tre gange så høj risi­ko for at få lungekræft som dem, der var vokset op i røgfrie miljøer. Ca. 100 af deltagerne havde fået lungekræft, og 20 havde fået kræft i de øvre luftveje.

De deltagere, der selv havde rø­get, havde en fordoblet risiko for luftvejslidelser i forhold til dem, der aldrig havde røget. Forskerne mener, at det kan skyldes, at tidlige­re rygere er mere følsomme for ef­fekterne af passiv rygning, også ef­ter de selv er holdt op med at ryge. En mulig forklaring er, at disse per­soner allerede kan have fået potentielt skadelige mutationer i deres celler.

Læs også
Passiv rygning er farligere end antaget
Nej til passiv rygning
Den livsfarlige røg
Rygning og kræft i tarmen
11 minutter: Så meget levetid koster en cigaret
KOL forværres, når du spiser kød
C-vitamin, zink, jern – og lungekræft

Kilde
British
 Medical Journal 2005,330:277