Folkesundhed

Kostfibre kan sænke risikoen for KOL

En artikel offentliggjort i 1 afslører, at der er en sammenhæng mellem øget fiberindtag og en reduceret risiko for kronisk obstruktiv lungesygdom, også kaldet KOL eller rygerlunger.

Beskrivelse af forsøg

KOL er den fjerdestørste “dræber” i Europa og USA. Forsøget omfattede data fra 71.365 deltagere i Nurses’ Health Study og 40.215 mænd, der deltog i Health Professionals Follow-Up Study. Kostspørgeskemaerne blev analyseret for type og frekvens for fiberindtag. Mellem 1984 og 2000 blev der diagnosticeret 832 tilfælde af KOL blandt deltagerne fra de to forsøg.

Efter justering for alder, rygning, BMI og andre faktorer kunne man konstatere, at de deltagere, der lå i de øverste 20 % med hensyn til fiberindtag, havde en 33 % lavere risiko for at få diagnosen KOL sammenlignet med dem, der lå blandt de laveste 20 %. Fibrenes beskyttende virkning var mest udtalt hos kvinder. Når fiberindtaget blev analyseret efter type, gav kun fibre fra kornkilder en signifikant reduktion i risikoen for KOL.

Konklusion

“Den biologiske forklaring på en potentiel sundhedsfremmende virkning ved fiberindtag er relateret til fibrenes antioxiderende og betændelseshæmmende egenskaber”, fortæller Raphaelle Varraso fra IN-SERM og Harvard-forskerne Walter C. Willett og Carlos A. Camargo, Jr. “Selvom den nøjagtige mekanisme mellem kostfibre og inflammation stadig ikke er klarlagt, har epidemiologiske data vist, at fiberindtag har en sammenhæng både med et lavere niveau af C-reaktivt protein og forskellige pro-inflammatoriske cytokiner som fx interleukin-6 og -18 og tumor-nekrose-faktor-alfa, og et højere niveau af det betændelseshæmmende cytokin adiponectin”.

Kostfibre - fx i form af Jaws - kan sænke risikoen for KOL

“Til forebyggelse af KOL er det vigtigste budskab, at man skal holde op med at ryge, men vores data tyder på, at kosten, som også er en af de risikofaktorer, man kan ændre på, ligeledes kan påvirke risikoen for KOL”, konkluderer de.

Læs også
KOL – en af følgerne af tobaksrygning
Rygning er skyld i flest dødsfald
Den livsfarlige røg
Hold din lever, dine nyrer og dine lunger i topform
Fibre – hvad er rigtigt og forkert?
Spis fuldkorn, tab dig og styrk dit kredsløb
Jaws-boller
Jaws-grød med frugt

Kilde
American Journal of Epidemiology, april 2010.