Stress, angst og depression

Kan parasitinfektion føre til selvmord?

Ca. en tredjedel af menneskeheden er smittet med parasitten Toxoplasma gondii – flere i den tredje verden og færre i de industrialiserede lande. De fleste mennesker kommer over infektionen uden større problemer, og i mange tilfælde forløber den sågar helt uden symptomer. Men den sygdomsfremkaldende organisme er ikke nødvendigvis forsvundet. Gemt i vores væv ligger den og manipulerer sin værts adfærd – rotter mister fx deres angst for katte og bliver dermed til et let bytte. Således kommer parasitten over i en ny vært, og i kattens tarm kan den formere sig.

Toxoplasma gondii er for nylig kommet i søgelyset, fordi man har mistanke om, at den kan fremme selvmordsdriften. Til efterprøvning af denne tese blev 257 patienter fra tre grupper – depressive med eller uden selvmordsforsøg samt en rask kontrolgruppe – undersøgt serologisk for parasitten og antistoffer mod den. Andelen af smittede var stort set den samme i alle tre grupper. Men gruppen af depressive, som allerede havde et eller flere selvmordsforsøg bag sig, havde en større forekomst af antistoffer.

Muligvis spiller immunforsvarets varierede reaktion her en rolle:

  • Gamma-interferon og enzymet indolamin-2,3-dioxygenase kan blokere for væksten i T. gondii, fordi stoffet nedregulerer mængden af aminosyren tryptofan, som er basis for serotonin-produktionen i hjernen.
  • Et for lavt serotoninspejl gør mennesker depressive og er et typisk tegn hos selvmordstruede. Trangen til selvmord stiger med tabet af angst for døden. Også forsigtigheden aftager, hvilket øger risikoen for ulykkestilfælde. Ved dyreobduktioner har man dobbelt så ofte fundet cyster af sygdomsfremkaldende parasitter i amygdala, som regulerer vores adfærd, i forhold til andre områder af hjernen.

Det bør undersøges, om T. gondii kan forårsage selvmord – og i givet fald hvor stor en del af selvmordene der skyldes parasitten. Men dette forsøg udvider rækken af mulige årsager til depressive sygdomme. Ifølge klassiske neurologi-lærebøger kan man tilskrive en betydelig del af sygdommene en virusinfektion, der overføres via blodmider. Denne virusbetingede depression er kendetegnet ved søvnforstyrrelser, anfald af ubegrundet angst, uregelmæssig hjerterytme og svedudbrud.

Måske ville det give mening at undersøge og behandle depressive for infektioner, inden de skærer pulsåren over. Under alle omstændigheder virker medicin ikke ved allerede indkapslede sygdoms-fremkaldere, mens nye infektioner kan bekæmpes effektivt med antibiotika.

Selvmord rammer også unge mennesker og trækker deres omgivelse med ned i dybet. Mange pårørende bærer resten af livet på tunge skyldfølelser. Man diskuterer fejl og forsømmelser, som kunne være årsag til tragedien – i de fleste tilfælde uden at finde den. Men hvis depression er følgen af en infektion, er det ikke så underligt, at psykologer hverken kan hjælpe patienter eller pårørende.

Læs også
Hjernevasket af parasitter
Parasitter og mikrober – en stigende fare for vores sundhed
Urter mod parasitter
Depression – en sygdom, der kan behandles
Tryptofan er med til at holde depressionen i skak
Tryptofan booster kemien i din hjerne
Serotonin er vigtigt for vores moralske dømmekraft
Parasitkuren

Kilder
Arling TA et al. Toxoplasma gondii antibody titers and history of suicide attempts in patients with recurrent mood disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 2009; 197:905-908.
EU.L.E.n-Spiegel nr. 2/2007
Müller WK i: Hopf HC et al (red): Neurologie in Praxis und Klinik 1992; 8:8-18.