Folkesundhed

Passiv rygning er farligere end antaget

Britisk undersøgelse viser, at risikoen for, at passive rygere får kræft eller hjerte-/karsygdomme er over dobbelt så stor som tidligere antaget.

Undersøgelsen foretaget på tusinder af englændere over 50 år viste, at rygere i gennemsnit lever ti år kortere. Den seneste undersøgelse, der omtales i det ansete tidsskrift British Medical Journal, har fulgt 4.800 mænd gennem 18 år.

Cotinin – et affaldsstof fra nikotin

Hvor man før antog, at passive rygere havde 25-30 % større risiko for at få hjerte-/karsygdomme end ‘rene’ ikke-rygere, viser det sig, at risikoen i virkeligheden er 50-60 % større.

“Passive rygere indånder fortrinsvis røg fra gløden og kun i mindre grad udåndet røg, og den røg er farligere. Giftstof forbrændes dårligere af gløden alene, da temperaturen er lavere, end når der pulses på cigaretten,” forklarer konsulent Jørgen Falk i Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse.

Det opsigtsvækkende ved den britiske undersøgelse er, at den er bygget over indholdet af cotinin i testgruppens blodceller. Cotinin er et affaldsstof, der kun skabes af nikotin. Personer helt uden cotinin var rene ikke-rygere, mens de med et indhold over 14 nanogram per milliliter blod betragtedes som rygere.

“Selv hos de personer, hvor der kun kunne registreres meget lidt cotinin, er risikoen for at få hjerte-/karsygdomme og kræft 45 % højere end hos rene ikke-rygere,” siger Jørgen Falk.

På de hårdest ramte passive rygere måltes cotinin, der svarer til mængden hos rygere med et dagligt forbrug på ni cigaretter.

Passiv rygning forgifter

Ikke-rygende kvinder, der bor sammen med en ryger, udskiller med urinen mange flere stoffer, der kan være kræftfremkaldende, end kvinder, der bor sammen med ikke-rygere, viser en undersøgelse offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute.

Man sammenlignede 23 ikke-rygende kvinder, der bor sammen med en ryger, og 22 ikke-rygende, hvis mænd ikke ryger. Urinen blev undersøgt for stoffer, der vides at kunne være kræftfremkaldende, bl.a. i lungerne. Undersøgelsen bekræfter, at der er en sammenhæng mellem passiv rygning og en øget kræftrisiko. Generelt øges risikoen for kræft og åreforkalkning med blodpropper til det dobbelte hos passiv-rygere.

Det må give rygerne noget at tænke på. En dansk undersøgelse pegede for nogle år siden på, at ca. 20.000 børn årligt bliver indlagt på danske sygehus på grund af passiv rygning.

Læs også
Forurenet luft er ligeså sundhedsskadeligt som passiv rygning
Nej til passiv rygning
Den livsfarlige røg
Light-cigaretter kan også give kræft
Giftstoffer – de er overalt…
Rygning er skyld i flest dødsfald
Tre joints om dagen er lige så skadelige som 20 cigaretter
Rygestop – 12 gode råd
Perikon mod depression – og til rygeafvænning!

Kilde
Journal of the National Cancer Institute
 (2001; 93:378-81)