Folkesundhed

Policosanol – helst fra Cuba

Policosanol – det navn gav man i sin tid til et unikt udtræk af cubanske sukkerrør (Saccharum officinarum), som blev udvundet af plantens voksagtige del. Som navnet antyder, er policosanol en blanding af mange cosanoler – otte langkædede alkoholer i specifikke mængder.

I 1964 satte Cuban Institute of Research on Sugar Cane Derivatives sig for at finde biologisk aktive sukkerrørsderivativer af høj kvalitet. Det første produkt med dette potentiale var policosanol, som nu sælges i 40 lande som et patenteret stof til sænkning af kolesteroltallet – dog med undtagelse af USA på grund af landets fortsatte handelsembargo over for alle cubanske produkter.

Den Havana-baserede virksomhed Dalmer Laboratories’ cubanske policosanol-produkt er understøttet af forskningsresultater, men virksomheden registrerede ikke policosanol som et varemærke, så alle andre producenter kan anvende betegnelsen på produkter eller ingredienser, der indeholder langkædede alkoholer.

Nogle virksomheder har lanceret efterligninger og fejlagtigt hævdet, at de har samme videnskabeligt underbyggede virkning som den cubanske original, men disse produkter er udvundet af voksekstrakter fra sukkerrør produceret uden for Cuba, voks fra risklid og bivoks. I USA er der udstedt patent på bivoks, og der er ansøgt om to andre patenter i samarbejde med virksomheden Hauser Laboratories i Colorado.

Klinisk virkning

Forskere har forsøgt at fastlægge, hvordan cubanske policosanoler ændrer omdannelsen af blodfedt og lipoproteiner. Nogle mener, at de fungerer som statiner ved at hæmme enzymet HMG-CoA reduktase, men de videnskabelige beviser er ikke overbevisende. Andre mener, at de ændrer enzymaktiviteten via mekanismer, der ikke direkte hæmmer enzymer.

Cubanske policosanoler har en klinisk virkning og tolerance, der er dokumenteret på flere end 3.000 patienter i flere end 60 kliniske forsøg. Resultaterne af disse forsøg tyder på, at doser, der ligger på 5-40 mg om dagen, er nødvendige, hvis fedtstofskiftet skal ændres.

I et forsøg med 437 deltagere med et forhøjet blodindhold af LDL-kolesterol og flere end to risikofaktorer for hjertesygdom, fx forhøjet blodtryk, rygning eller genetisk disposition, har forskerne iagttaget en positiv ændring på hhv. 18 og 16 % på LDL og HDL i forhold til niveauet ved forsøgets start. Disse patienter fik en fedtfattig kost og 5 mg policosanol om dagen i 12 uger.

Konkurrencen med statinerne

Man kan diskutere, om den virkelige test af ethvert naturprodukts virkning er, hvordan det klarer sig i direkte sammenligning med et medicinsk produkt. I et otte uger langt sammenligningsforsøg med 68 ældre patienter, som havde både et forhøjet LDL-niveau og forskellige risikofaktorer for hjertesygdom, fandt forskerne frem til, at 10 mg cubansk policosanol om dagen reducerede LDL-niveauet med 19 % og triglycerid-niveauet med 14 % og øgede samtidig HDL-niveauet med 18 %. Statin-gruppen (10 mg pravastatin om dagen, den lavest anbefalede dosis) oplevede en 16 % reduktion i LDL-niveauet, ingen ændring i mængden af triglycerider og 6 % stigning i HDL-niveauet.

Af positive bivirkninger ved cubansk policosanol kan nævnes en begrænset reduktion i kropsvægten, lavere blodtryk, færre markører for iltningsbelastning og en forbedring blodpladernes funktion.

Cubanske policosanoler har førertrøjen på, når det gælder om at holde styr på blodfedtværdier og reducere risikoen for kredsløbssygdomme. Indtil virksomheder, der markedsfører ‘policosanol’ fra andre kilder og lande, foretager den nødvendige investering, som er investeret i det cubanske produkt, så er der ganske enkelt ingen erstatning for den cubanske policosanol.

Læs også
Kolesterolnormalisering på den naturlige måde
Policosanol Complex kan sænke kolesteroltallet
Statin-præparater: Det bør du vide
Policosanol – godt for kolesterolspejlet og mange andre ting
Carsten Vagn-Hansen: Nødvendig medicin?

Kilder
Carr K. Cuban biotechnology treads a lonely path. Nature 1999;398:A22-3.
Perez PP. High molecular weight primary aliphatic alcohols obtained from beeswax and pharmaceutical use thereof. United States Patent No. 6225354, 2001.
Menendez R et al. Effect of policosanol on the hepatic cholesterol biosynthesis of normocholesterolemic rats. Biol Res 1996;29:253-7.
Menendez R et al. Policosanol modulates HMG-CoA reductase activity in cultured fibroblasts. Arch Med Res 2001;32:8-12.
Menendez R et al. Plasma levels and excretion of total radioactivity in healthy volunteers after oral administration of 3H-octacosanol. Rev CNIC Cien Biol 1996;27:32-5.
Gouni-Berthold I, Berthold HK. Policosanol: clinical pharmacology and therapeutic significance of a new lipid-lowering agent. Am Heart J 2002;143:356-65.
Castano G et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and tolerability of policosanol in adolescents with type II hypercholesterolemia. Curr Ther Res 2002;63:286-303.
Mas R et al. Pharmacoepidemiologic study of policosanol. Curr Ther Res 1999;60:458-67.