Folkesundhed

Den livsfarlige røg

Danmark er Europas stærkest rygende land. Den massive oplysning om den livsfarlige røg har ganske vist medført et fald i antallet af rygere – men de, der ryger, ryger mere. Og specielt ryger danske kvinder mere end andre kvinder i Europa.

Spædbørn

Spædbørns helbred kommer i farezonen, hvis de lever i røgfyldte omgivelser. Risikoen for at pådrage sig alvorlige sygdomme stiger drastisk, hvis børnene påduttes rollen som passive rygere:

  • Astmatisk bronkitis: 2-300 %
  • Astma: 200 %
  • Mellemøre-, lunge- og luftvejsbetændelse: Markant stigning

Rygerlunger (KOL)

Omkring 250.000 danskere lider i dag af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), også kaldet rygerlunger.

  • Sygdommen giver nedsat lungefunktion som følge af kronisk betændelse af luftvejene og beskadiget lungevæv.
  • I ni ud af ti tilfælde skyldes sygdommen rygning, men støv og forurening kan også fremkalde sygdommen.
  • 20 % af alle rygere får rygerlunger.
  • KOL medfører årligt 15.000 indlæggelser, mens omkring 3.000 personer hvert år dør af sygdommen.

En ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen fastslår, at patienter med rygerlunger koster det danske sundhedsvæsen tre mio. kr. om året – en tiendedel af de samlede sundhedsudgifter til behandling af folk på 40 år og derover. Undersøgelsen omfatter de 66.000 danskere, der i 1998-2002 var på sygehus med diagnosen KOL. Af de 66.000 med rygerlunger, der var i live i begyndelsen af 2002, døde 13 % i løbet af året mod kun 4 % i kontrolgruppen.

Læs også
Rygning er skyld i flest dødsfald
KOL – en af følgerne af tobaksrygning
Rygning og psoriasis
Rygning under graviditet fjerner antioxidanter fra kroppen
Rygning under graviditet øger barnets risiko for astma i puberteten
Astma – mulige årsager og hjælp til selvhjælp
Passiv rygning er farligere end antaget
Nikotinerstatninger skaber nikotinmisbrug
Rygestop – 12 gode råd

Kilder
Tobaksskaderådet: “Passiv rygning og overfølsomhed”
DSI Institut for Sundhedsvæsen