Folkesundhed

Øjnene kan være årsag til mange problemer – på måder, man ikke lige forestiller sig…

Udviklingen af ny medicin og operationsmetoder har ført til store landvindinger inden for helbredelsen af øjensygdomme.

Men på trods af disse fremskridt har lægerne ofte problemer med kroniske øjenlidelser, der ikke kan opereres, fordi den medicin, der virker på den specifikke øjenlidelse, kan give skader i øjnene eller endog i hele kroppen. Dermed får de ikke-operative og medicinfrie behandlingsformer endnu større betydning.

Næsten alle har bygningsfejl

Ifølge en schweizisk undersøgelse har 75 % af os såkaldte bygningsfejl. Heraf har 57 % problemer og synsforstyrrelser, som kan føres tilbage til disse bygningsfejl.

Ved bygningsfejl ser øjnene som udgangspunkt ikke parallelt – mindst ét øje drejer mod en hvilestilling. For at undgå dobbeltsyn drejer musklerne øjet tilbage i den rigtige retning. Men ofte rettes synet ikke helt op, så øjet fikserer altid en smule ved siden af det, det kigger på. Det kan man som regel ikke se udefra, men objektet afbildes ikke optimalt på nethinden, og det kræver enorm anstrengelse at få det til at smelte sammen med billedet fra det andet øje.

Den vedvarende belastning af øjenmuskulaturen og sammensmeltning af billeder i hjernen fører til stor kropslig og nervemæssig belastning. 57 % af befolkningen har desuden mindst et af følgende problemer:

  • Hovedpine
  • Migræne
  • Tørre øjne
  • Kronisk bindevævsbetændelse
  • Lysfølsomhed
  • Uskarpt syn
  • Anstrengt eller uroligt syn
  • Fornemmelse af trykken i øjet
  • Brændende og/eller kløende øjne
  • Spændinger i skulder/nakke-regionen eller rygsmerter

I det fleste tilfælde af bygningsfejl kan man forbedre eller fjerne problemerne med akupunktur eller ved at kompensere med specielle brilleglas. Til at fremstille disse brilleglas kræves specielle metoder, som gør det muligt at fastslå bygningsfejlens natur.

Øjenproblemer kan give rygproblemer

Hos 56 % af befolkningen drejer synsaksen i øjnene væk fra hinanden i højden. Det kan man ikke se ved at kigge på personen – kun med specielt måleudstyr. Uden noget til at udligne forskellen fører denne højdeafvigelse til dobbeltsyn, som kroppen med alle midler forsøger at forhindre, men øjenmusklerne og hjernen kan i det lange løb kun med besvær udligne højdeafvigelsen. Hovedet hælder derfor ofte til den ene side for at modvirke forskellen.

På nedenstående billede hælder hovedet en smule mod venstre. Venstre side af skulder-/nakkemuskulaturen trækker hovedet over i denne skæve holdning, mens den anden side spænder imod for at hindre et yderligere knæk i hovedet. Det fører til en ret statisk belastning, som i sidste ende ofte giver smerter i den ene eller begge sider. Bækkenet forsøger at udligne skævheden fra hovedets hældning – og dermed belastes det ene ben. Det fører igen til et skævt bækken og en krumning af hvirvelsøjlen og deraf følgende problemer.

Fjerner man højdeafvigelsen med akupunktur eller korrigerer synet med briller, retter hovedet sig ret hurtigt, så det igen er lige, og derefter vil de omtalte problemer for det meste også langsomt klinge af eller helt forsvinde.

Læs også
Krillolie med omega-3 mindsker risikoen for øjensygdom
Tørre øjne på grund af skadelige stoffer i miljøet
Kroppens advarselssignaler
Synet – og hvordan du passer på det
Blåbær har masser af sundhedsfremmende indholdsstoffer
Naturlige veje til at undgå synsproblemer
Rygsmerter – sådan opstår de

Kilde
Verband der Augen- und Gelenktherapeuten, Köln, Tyskland.