Folkesundhed

Testikelkræft: Stor risiko for bivirkninger af kemoterapi

Mænd, der er bekymrede over bivirkningerne ved kemoterapi mod testikelkræft, får nu måske nogle svar. Et norsk forsøg, som er offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute, viser, at de langsigtede bivirkninger varierer med anvendt dosis og antallet af behandlingsforløb.

“Et af vores løbende mål inden for behandling af testikelkræftpatienter er at reducere toksiciteten uden at bringe den høje helbredelsesprocent i fare”, lyder det fra dr. Marianne Brydøy fra Haukeland University Hospital i Bergen. “Behandlingsplaner bør derfor følge de gældende retningslinjer for anbefalinger baseret på risiko”, lyder hendes råd.

Mellem 4 og 21 år efter behandling for testikelkræft udspurgte Brydøy og hendes kolleger 1.402 mænd om deres symptomer, dvs. høretab, tinnitus, følelsesløshed eller en “stikkende” fornemmelse i hænder og fødder og såkaldte Raynaud-lignende fænomener (misfarvning af hænder og fødder ved kuldepåvirkning).

Sammenlignet med mænd, som aldrig havde fået kemoterapi, havde de mænd, der havde fået kemoterapi i en eller anden udstrækning, langt flere problemer med de ovennævnte lidelser – selv mange år efter behandlingen. Blandt de behandlede mænd rapporterede 39 % om Raynaud-lignende fænomener, 29 % havde nedsat hørelse, og 22 % angav tinnitus som primært symptom.

Ved at undersøge det almindelige kemoterapeutiske middel cisplatin fandt forskerne frem til, at de mænd, der i de følgende år havde de alvorligste symptomer, var dem, der havde fået den højeste dosis eller fem eller flere behandlingsforløb. De mænd, der fik høje doser cisplatin-baseret kemoterapi, havde større risiko for at have langsigtede problemer med ringen for ørerne eller høretab, mens de, der fik fem eller flere forløb med kemoterapi, havde større tendens til at opleve Raynaud-lignende symptomer og følelsesløshed eller stikken i yderekstremiteterne.

Desuden påviste man, at de mænd i forsøgsgruppen, der røg dagligt, havde en øget tendens til Raynaud’s, følelsesløshed eller stikken i hænder og fødder og høretab i forhold til de mænd, der aldrig havde røget.

Det er interessant at bemærke, skriver forskerne, at forsøget ikke kunne påvise en signifikant forskel i symptomernes omfang i forhold til hvor lang tid, der var gået siden behandlingen. Det tyder på, at bivirkningerne formentlig er permanente efter et vist tidsrum.

Endelig fandt forskerne også ud af, at mænd, som fik strålebehandling, havde langt større risiko for at opleve følelsesløshed eller stikken i hænder og fødder end mænd, der ikke fik strålebehandling.

Læs også
96 % har bivirkninger af kræftbehandling
Kemoterapeutisk middel kan medvirke til at sprede kræft
E-vitamin mindsker risikoen for neuropati hos patienter i kemoterapi
Ingefær mod kvalme og opkastning efter kemoterapi
Hørfrø kan gøre forbavsende meget for helbredet

Kilde
Journal of the National Cancer Institute, 25. november 2009.