Folkesundhed

20 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes alkohol

Ca. hver femte patient på danske hospitaler er indlagt, fordi han el­ler hun har drukket for meget alkohol. Det viste undersøgelser i 2010 fra Bis­pebjerg og Hvidovre Hospital. På både Aarhus og Odense Universi­tetshospital samt Aalborg Sygehus genkender man problematikken.

“Uanset hvilken afdeling man besøger en tilfældig dag på et dansk hospital, vil ca. 20 % af patienterne have et alko­holproblem. Vi møder dem på alle afdelinger i alle specialer, og der er massiv dokumentation for proble­met i både danske og udenland­ske studier,” lød det fra Ulrik Becker, overlæge ved Gastroenheden på Hvidovre Hospital og professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen i Danmark under­streger konklusionerne fra mindst 30 europæiske studier gen­nem det seneste årti.

De fleste patienter indlægges med sygdomme, de ikke selv for­binder med alkohol, såsom nerve­betændelse, skrumpelever, bryst­kræft eller brækkede lemmer. Og de bliver overraskede, når det viser sig, at skaderne skyldes et overfor­brug af alkohol.

Læs også
Alkohol, fedtlever og skrumpelever
Alkohol og tobak øger risikoen for tyk- og endetarmskræft
Et stort alkoholforbrug kan måske fremskynde udviklingen af kræft
Druesaft er bedre end rødvin
Kostråd kan reducere risiko for kroniske sygdomme
Hvad kan man gøre mod tømmermænd?
Alkohol, kaffe og grøn te – og risikoen for brystkræft