Hjerte Vitaminlignende stoffer

Q10 – hjertets ven

Coenzym Q10 findes i stort set menneskekroppens alle celler, også hjertets, leverens og skelet­muskulaturens.

Q10 fungerer som en form for transportør, der fører elektroner tværs over mitokon­driernes membraner (mitokondrierne er kropcellernes “energiapparat”), så der kan produceres ade­nosin trifosfat (ATP), det brændstof, som giver energi til kroppen. Hjertemuskelceller har den stør­ste koncentration af mitokondrier, 5.000 pr. celle.

Forskningsresultater

Kliniske forsøg på mennesker har afsløret en betydelig nedgang i blodets indhold af Q10 som re­sultat af behandling med HMG-CoA reduktase inhibitorer.

I et randomiseret, klinisk dobbeltblind forsøg fik patienter med forhøjet kolesteroltal enten Lovastatin eller Pravastatin over en periode på 18 uger. Ved forsøgets afslutning var det samlede blodindhold af Q10 gået ned med 25 % i Lova­statin- og Pravastatin-grupperne.

Et andet forsøg undersøgte forholdet mellem Q 10-koncentration og iltning af fedtstoffer, antioxidant enzymaktivitet og risiko for  sygdomme i hjertets kranspulsårer. Patienter, der havde fået konstateret mindst 50 % stenose i et større hjertekar, indgik i  behandlingsgruppen (n = 51). Kontrolgruppen (n = 102) omfattede raske personer med normale biokemiske værdier i blodet. Man målte plasma coenzym Q 10, malondialdehyd og antioxidante enzymaktiviteter (catalase, superoxid dismutase, glutathion peroxidase).

Personer med sygdomme i hjertets kranspulsårer havde signifikant lavere plasmaindhold af coenzym Q10, catalase og glutathion-peroxidase-aktivitet og højere niveau af malondialdehyd og superoxid dismutase sammenlignet med kontrolgruppen. Et højere plasmaniveau af coenzym Q10 (>0,52 umol/1) havde en signifikant sammenhæng med en reduktion i risikoen for sygdomme i kranspulsårerne. Forfatterne konkluderer, at “vores resultater understøtter den potentielle hjertebeskyttende virkning af coenzym Q10”.

Q10 - hjertets ven

Læs også
Hvor meget ved du om dit hjerte?
Derfor er Q10 så vigtigt
Q10 og hjertesvigt
Q10 spiller mange roller i kroppen
Q10 og selen mindsker risikoen for hjerte-/karproblemer
Selen er livsnødvendigt
Hvad gør man efter et hjerteanfald?

Kilde
Mortensen SA et al. Dose-related decrease of serum coenzyme Q10 during treatment with HMG-CoA reductase inhibitors. Mol Aspects Med 1997; 18:S137.
Lee BJ, Lin YC, Huang YC, Ko YW, Hsia S, Lin PT. The Relationship between Coenzyme Q10, Oxidative Stress, and Antioxidant Enzymes Activities and Coronary Artery Disease. Scientific World Journal, 2012:792756.