Sund kost og livsstil Vitaminer & Mineraler

Multivitaminer medvirker til at mindske risikoen for kræft

En ny stor helbredsundersøgelse offentliggjort online har vist, at personer, der hver dag spiser et tilskud af multivitaminer, sænker risikoen for kræft med 8 %. Dette vigtige resultat bekræfter, at tilskud af essentielle næringsstoffer har en gavnlig indvirkning på helbredet og på forebyggelsen af sygdom.

Multivitaminer medvirker til at mindske risikoen for kræftAntallet af kræftdødsfald i USA har i de senere år ligget i nærheden af 600.000 om året, og det er stigende. Hvis indtagelse af en multivitamintablet kan forebygge 8 %, kan 48.000 liv skånes om året i USA.

Beskrivelse af forsøget

Forsøget blev gennemført med deltagelse af ca. 15.000 ældre mænd, der blev inddelt i to grupper, hvoraf halvdelen skulle tage en multivitamintablet og den anden et placebopræparat. Mændene i forsøget var læger i alderen 50+ med en gennemsnitsalder på 64, og den mest almindelige kræftform var prostatakræft. Generelt var risikoen for kræft lav, ca. 2 % pr. person pr. år.

Efter ca. 11 år opgjorde man antallet af kræfttilfælde blandt de 15.000 deltagere. De, der tog multivitamin-tabletten, havde 89 færre tilfælde af kræft (1.379 mod 1.290), hvilket svarer til en reduktion på 8 %. Dette resultat er, selvom det er beskedent, statistisk signifikant, fordi reduktionen var større, end man kunne forvente. Opstillet efter specifik kræfttype, fx prostatakræft, kunne man dog ikke påvise nogen signifikant reduktion i risikoen, formentlig fordi antallet af tilfælde af hver kræfttype var for lav i de anvendte forsøgsmetoder. Men bedømt for alle typer var forsøget i stand til at vise en reduktion i den generelle kræftrisiko.

Konklusion

I mange årtier har man vidst, at en god kost sammen med passende doser af tilskud af essentielle næringsstoffer kan reducere risikoen for kroniske, aldersrelaterede sygdomme som kræft. Denne viden kommer fra læger, som har iagttaget deres patienter. Andre livsstilsændringer, fx at holde op med at ryge, tabe sig og motionere regelmæssigt, er også kendt for at kunne reducere risikoen for kræft og andre kroniske sygdomme. De læger, som deltog i forsøget, var sunde og raske, og de fleste motionerede, spiste ganske meget frugt og grønt og røg ikke.

Læs også
Multivitaminer virker på hele din krop og din helse
Multivitaminer: Fundamentet for et godt helbred
Vælg det rigtige multivitamin-/mineralpræparat – Maximum!
Dette bør du vide om vitaminer og mineraler
Vegetarer har lavere risiko for visse kræftsygdomme
Kvinders risiko for brystkræft
Masser af rødt og forarbejdet kød kan øge kræftrisikoen
Curcumin har en positiv indvirkning på kræftsygdomme
Diabetes øger risikoen for at dø af en kræftsygdom
Kronisk inflammation som risikofaktor for kræftdødsfald

Kilde
Dickinson A, Boyon N, Shao A. Physicians and nurses use and recommend dietary supplements: report of a survey. Nutrition Journal, 2009, 8:29 doi: 10.1185/ 1475-2891-8-29.
Council for Responsible Nutrition. (2012). CRN Consumer Survey on Dietary Supplements. Ames BN: Prevention of mutation, cancer, and other age-associated diseases by optimizing micronutrient intake. J Nucleic Acids.2010:article ID.725071. doi:10.4061/2010/725071.