Sund kost og livsstil

Frugt og grønt forbedrer antioxidantstatus

Det heromtalte forsøg undersøgte virkningen af frugt og grønt på markører for iltningsbelastning hos 246 raske yngre voksne. De, der spiste mest frugt og grønt (mere end 705 g om dagen), havde en statistisk signifikant lavere LDL-koncentration, en øget plasmakoncentration af antioxidanter og højere glutathion-peroxidase-aktivitet.

Desuden faldt plasmakoncentrationen af iltet LDL, og den samlede antioxidant-kapacitet blev øget, når forsøgspersonerne indtog flere fibre og C-vitamin fra frugt og grønt, og der var en positiv sammenhæng mellem glutathion-peroxidase-aktivitet og C-vitaminindtag.

Læs også
Antioxidanter og iltning af LDL-kolesterol
Plantestoffers synergi gør frugt og grønt sundt
Antioxidanter kan måske beskytte mod skadelige virkninger af for lavt blodsukker
Antioxidanter til ældre
Rådgivning forbedrer kostvanerne
Frugt og grønt kan reducere risikoen for tidlig død
Skizofrene har lavere antioxidantstatus
Frugt og grønt og kræft i munden

Kilde
Hermsdorff HH et al. Vitamin C and fibre consumption from fruits and vegetables improves oxidative stress markers in healthy young adults. Br J Nutr. 2011 7:1-9.