Godt at vide Sund kost og livsstil

Vores sundhedsvaner ændrer sig med alderen

De yngre generationer har ry for at være totalt fokuserede på at følge de sidste nye sundhedstrends. Det gælder særligt nye træningsformer, detox-kure osv. Især for generationen, der er født lige før årtusindskiftet, er ”være rask” ikke bare det modsatte af ”undgå at blive syg”.

Men ER denne generation så i virkeligheden den sundeste? 1.003 personer i alderen 21-73 blev i denne undersøgelse spurgt om deres vaner og den måde, de behandler deres krop på. Resultaterne viser, at der er store forskelle i de forskellige aldersgruppers holdninger til sundhed og vaner. Og de viser, at grupperne kan lære rigtigt meget af hinanden.

Vores sundhedsvaner ændrer sig med alderenUndersøgelsens deltagere

De 1003 deltagere bestod af 498 kvinder, 501 mænd og tre non-binære personer. Gennemsnitsalderen var 43 år, og deltagerne fordelte sig således i de tre generationer:

  • Baby-boomere (født 1946-64): 215
  • Generation X (født 1965-1979): 387
  • Generation Y (født 1980-1995): 401

Som det gælder for mange undersøgelser, skal man tage resultaterne med et gran salt, idet alle data er baseret på deltagernes egne udsagn.

Hvilken generation har de sundeste vaner?

Første spørgsmål gik på at undersøge, hvilke sunde vaner hver generation har taget til sig med størst entusiasme.

Vane % af Baby-boomerne % af Generation X % af Generation Y
Dyrke motion 71 73 69
Undgå eller begrænse indtag af alkohol 71 65 66
Tage vitaminer og kosttilskud 70 70 60
Spise sundt 61 52 60
Spise nok fibre 48 41 38
Begrænse indtag af sukker 47 42 38
Sove 8 timer eller mere hver nat 36 35 44
Skære ned på portionernes størrelse 33 29 36
Begrænse indtaget af mælkeprodukter 26 22 27
Undgå rødt kød 29 21 26
Meditere 23 19 23
Indtage probiotiske midler 19 18 16
Undgå sukker 23 15 14
Spise vegetarisk 15 14 16
Bruge æteriske olier 12 15 15
Undgå at bruge mikrobølgeovn 3 9 9
Spise vegansk 4 7 9

Som det fremgår af skemaet herover, er de mest almindelige ”ritualer” at

  • dyrke motion
  • undgå eller begrænse alkoholindtaget og
  • tage vitaminer og kosttilskud.

Her halter Generation Y dog en smule bagefter. Dette er især tydeligt, når vi ser på indtaget af vitaminer og kosttilskud, hvor der er hele 10 % forskel. Forskningsresultater tyder på, at Generation Y burde forsøge at tillægge sig denne vane. Forsøg med immunforsvarets virkning viser, at immunitet er uløseligt forbundet med næringsmæssige faktorer. Tilskud af vitaminer som A, B6, C og D, samt zink og jern er sikre, billige og effektive måder at undgå sygdom på.

Men på andre vigtige områder er Generation Y foran. Her har man taget begrænsede portioner, færre mælkeprodukter og vegetarisk og vegansk kost til sig. Og frem for alt vanen med at sove tilstrækkeligt. En del forsøg har i de senere år vist, hvad mange eksperter længe har hævdet – nemlig at tilstrækkelig og regelmæssig søvn er en af de vigtigste veje til et godt helbred, uanset alder.

Vores sundhedsvaner ændrer sig med alderenHvornår begynder man at fokusere på helbredet?

Disse forskelle i sunde vaner får naturligvis en til at stille spørgsmålet: Hvornår skal man begynde at prioritere sit helbred over andre mål i livet? Kan vi vælge at lade være med at bekymre os om helbredet i vores ungdom og så gå i gang med at gøre noget for den fysiske og mentale wellness, efterhånden som vi bliver ældre? På tværs af generationerne er 51 % af os enige om, at man ALTID skal fokusere på sit helbred. Men om man så også holder sig til at gøre det, når det kommer til egne vaner, er en anden historie.

På tværs af generationerne svarer kun omkring 1/5 af deltagerne, at de prioriterer deres helbred ”højt”. Nogenlunde lige så mange ligger i den anden ende af skalaen og svarer, at de kun prioriterer deres helbred ”lavt”. Det betyder, at over halvdelen af alle deltagerne ”i nogen grad” fokuserer på deres helbred.

Vores undersøgelse viser også, at nogle af de sunde vaner opstår tidligt i livet, mens andre først bliver indarbejdet senere i livet. De deltagere, der spiste vegetarisk, var begyndt tidligt – inden de fyldte 24. Det er også i denne alder, at man begynder at dyrke motion. Indtagelsen af vitaminer og kosttilskud starter typisk i 27-årsalderen. Gennemsnittet for, hvornår man begynder at tænke over portionernes størrelse, sukkerforbruget og indtagelse af probiotiske midler, ligger midt i 30’erne.

Andre prioriteter

Så hvad prioriterer man, hvis det ikke er helbredet? Tjah, helbredet bliver overhalet indenom af karrieren. Det gælder særligt blandt dem, hvis karriere først lige er skudt i gang. 1/3 af Generation Y giver køb på helbredet for at koncentrere sig om jobbet. Det samme tal er 19 % for Generation X, mens kun 8 % Babyboomerne stadig er mere fokuserede på deres arbejdsmæssige succes end på deres gode helbred.

Ironisk nok ville yngre medlemmer af arbejdsstyrken kunne præstere bedre ved at være mere proaktive i forhold til helbredet. Motion og god søvn, samt begrænsning af sukkerindtaget er gode vaner, som ofte sættes i forbindelse med en øget evne til at fokusere mentalt.

Sundhedsmål for de næste fem år

Uanset hvor rask du føler dig lige nu, så er der altid plads til forbedring. Og det gælder også for de tre generationer, vi har undersøgt. Skemaet herunder viser, hvor mange der har planer om at tillægge sig de nævnte vaner i løbet af de næste fem år (af dem, der ikke allerede HAR indarbejdet vanen):

Babyboomere % Generation X % Generation Y %
Begrænse portionerne 18 Spise sundt 23 Begrænse indtaget af sukker 21
Spise sundt 18 Sove 8 timer eller mere pr. nat 23 Sove 8 timer eller mere pr. nat 21
Sove 8 timer eller mere pr. nat 17 Begrænse indtaget af sukker 21 Spise nok fibre 20
Undgå sukker 16 Begrænse portionerne 20 Meditere 20
Motionere regelmæssigt 16 Gå til lægen en gang om året 18 Gå til lægen en gang om året 19

At få søvn nok og spise sundere er vaner, som alle generationer gerne vil fokusere mere på. Den ældre generation er dog mere restriktiv end de yngre: 21 % af Generation X og Y vil begrænse deres sukkerindtag. 16 % af Babyboomerne vil helt undgå sukker. Sukkerindtag er en af de væsentligste årsager til kredsløbssygdomme. For meget tilsat sukker i kosten er nok en af de mest usunde vaner – og den, der kan være sværest at slippe af med.

Læg også mærke til, at ca. hver femte fra Generation Y vil begynde at spise tilstrækkelige mængder fibre og meditere i løbet af de næste fem år. Disse mål har ikke fundet plads hos Babyboomerne.

Hvor får generationerne deres råd om sundhed fra?

En af de største forskelle, undersøgelsen viser, ligger i, hvor de forskellige aldersgrupper får råd og vejledning om det at blive ældre. Generation Y stoler mere på Internettet end på læger og har også større tillid til deres venner og bekendte, end ældre deltagere har.

Af alle deltagerne vil 66 % gå til deres læge eller anden sundhedsperson med spørgsmål til det at blive ældre. 61 % vil søge rådgivning på Internettet, mens hhv. 36 og 32 % vil spørge familie eller venner. Som det fremgår af skemaet herunder, falder tilliden til venners viden med alderen. Generation X havde størst mistillid til andres mening i det hele taget – hele 12 % i denne aldersgruppe svarede, at de ikke sørger hjælp hos nogen.

Rådgiver % af Babyboomerne % af Generation X % af Generation Y
Læge eller anden sundhedsperson 75 69 59
Internet 55 59 66
Familiemedlemmer 29 33 42
Venner 27 28 37
Ægtefælle eller partner 27 24 27
Ingen 8 12 7
Andet 4 3 1

Læs også
Kosttilskud indgår i en sund livsstil
Varieret kost er ikke nok – og det er en enkelt vitaminpille heller ikke
Hvor spiser man mest sundt?
Rådgivning forbedrer kostvanerne
Sådan bliver du over 100 år
Her finder du de gode fibre
Pollen – et koncentreret næringsmiddel
Motion styrker dit mentale helbred
Generation 65+ – sund med målrettet kost?
Svøm dig til sundhed
Sauna for nybegyndere
Skodsborg Badesanatorium – jubilæumsskrift fra 1948

Kilde
https://www.lifeextension.com/wellness/aging/how-health-habits-change-with-age