Godt at vide

Vælg en venlig ægtefælle, så har du størst chance for at blive lykkelig

Psykologen David Buss fra University of Texas er sammen med to kolleger stødt på en påfaldende sammenhæng mellem unge ægtefællers selvbeskrivelse og deres partneres tilfredshed med ægteskabet.

Flere hundrede yngre gifte personer udfyldte et spørgeskema om deres egne egenskaber på en lang række områder. De, der beskrev sig selv som venlige og omsorgsfulde over for andre, havde i gennemsnit mere tilfredse ægtefæller end de mindre venlige.

Et åbent sind gav også mere tilfredse ægtefæller – især når det var manden, der havde et åbent sind.