Godt at vide

Multisygdom – hvad er det?

Antallet af danskere med multisygdom (komorbiditet) er stigende, men hvad ligger der egentlig i udtrykket?

En undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser en stigning på 31 procent i antallet af mennesker, der har fået konstateret én af seks udvalgte kroniske sygdomme fra 2009 til 2017. Samtidig ved vi, at fire ud af 10 danskere har to eller flere sygdomme (multisygdom), og 240.000 danskere har fire eller flere kroniske sygdomme (kompleks multisygdom).

Det gør multisygdom til en af de hastigst voksende udfordringer for sundhedsvæsnet i de kommende år. Multisygdom kan have store konsekvenser, bl.a. dårligere livskvalitet, dårligt mentalt helbred og nedsat fysisk funktionsevne.

Der findes mange forskellige kombinationer af multisygdom. Disse er blot nogle af de hyppigst forekommende:

  • Mentalt: Sindslidelse og afhængighed af medicin/narkotika
  • Fysisk: Diabetes og forhøjet blodtryk
  • Mentalt/fysisk: Kræft og depression.

I mange tilfælde skyldes kombinationen, at risikofaktorerne for de forskellige sygdomme er ens, så en person, der er i risikogruppen for at udvikle den ene sygdom, også risikerer den anden. Desuden kan symptomerne på én sygdom betyde, at man er mere udsat for at udvikle en anden sygdom – et eksempel kunne være, at en angstlidelse kan gøre patienten mere udsat for at selvmedicinere med narkotika eller alkohol.

Fedme

Fedme er en af de lidelser, der ofte medfører andre sygdomme – faktisk er der ca. 230 helbredsproblemer forbundet med fedme, viser tal fra Obesity Medicine Association. Dette kan skyldes

  • en forøget belastning af de indre organer (fx hjerte og nyrer)
  • en biomekanisk belastning, dvs. belastning af kroppens led som følge af overvægten (fx slidgigt)
  • en forøget udskillelse af hormoner og andre stoffer fra fedtvævet, som belaster det endokrine system (fx diabetes og andre stofskiftesygdomme).

Almindelige følgesygdomme til fedme er insulinresistens (et forstadie til diabetes type II), diabetes type II, forhøjet blodtryk og/eller kolesterolspejl, kredsløbssygdom, hjerneblødning, leddegigt, søvnapnø, galdeblærelidelser (fx galdesten eller kræft), forhøjet urinsyreniveau og podagra, slidgigt, visse kræftformer og depression.

Diabetes

Diabetikere lider ofte også af disse sygdomme: Forhøjet kolesterolspejl, ikke-alkoholrelateret fedtlever, kredsløbslidelser som kongestivt hjertesvigt og sygdomme i hjertets kranspulsårer, nyresygdomme, fedme.

Sindslidelser

Misbrug/sindslidelse

En stor del af gruppen af patienter med en mental lidelse har flere diagnoser – enten en eller anden form for misbrug og en sindslidelse eller to former for sindslidelser, fx angst og depression.

Dette skyldes, at risikofaktorerne er ens for misbrug og sindslidelser, hvilket betyder, at udvikling af den ene type sygdom ofte også medfører den anden type. Desuden kan visse former for sindslidelser anspore patienterne til at selvmedicinere med enten medicin eller alkohol. En tredje faktor er, at lang tids brug af medicin eller alkohol kan have en negativ indvirkning på hjernen og gøre misbrugeren mere disponeret for at udvikle en sindslidelse.

Depression/angst

Et af de mest almindelige eksempler på komorbiditet inden for sindslidelser er depression og angst. Nogle skøn lyder på, at 60 % af dem, der lider af angst, også har symptomer på depression – og omvendt.

Behandling

Det vigtigste at holde sig for øje, når det gælder behandling af multisygdom, er, at det ofte kræver planlægning mellem forskellige behandlere, organisationer og ikke mindst patienten selv. Det gælder for både fysiske og mentale multisygdomme.

Efter hospitalsindlæggelse har patienter med flere diagnoser ofte brug for fx hjemmepleje og anden form for hjælp med problemer som tabt arbejdsevne, behov for anden bolig, personlig pleje osv. Desværre er der for patienter med mentale multisygdomme ofte tale om en svingdør mellem behandling, indlæggelse, udskrivelse, genindlæggelse, yderligere behandling osv.

Læs også
Multisyge er en overset patientgruppe
Har du mere end én diagnose?
Depression og kredsløbssygdom
Lov om Patienters Retsstilling – de vigtigste punkter
Medicinafhængighed
FN advarer om et Europa på kokain
Så meget er der i en enkelt dråbe blod
Seks myter om kræft
Kokain giver fosterskader
Forsøg med diagnosticering: Patienter fik stillet op til 31 diagnoser
Bogomtale: Sandheden om farerne ved moderne medicin

Kilder
https://danskepatienter.dk/temaer-projekter/temaer/multisygdom