Godt at vide

Bly i blodet giver lavere IQ

Jo højere indhold af bly i blodet, jo lavere IQ hos børn. Virkningen indtræder selv ved små blykoncentrationer. Det er resultatet af en undersøgelse af den mentale udvikling hos 172 småbørn, som blev iagttaget over et tidsrum på fem år.

Kilde: New England Journal of Medicine 2003/348/S1517-1526