Godt at vide

Antibiotikaresistens – et stigende problem

Konklusionen af et grundigt review af antibiotikaresistensområdet er, at der er behov for en række gennemgribende initiativer for at undgå en situation med millioner af dødsfald på grund af antibiotikaresistens i fremtiden.

I 2014 nedsatte den daværende engelske premierminister David Cameron en uafhængig kommission til under ledelse af makroøkonomen Jim O’Neill at lave et gennemgribende review af hele  antibiotikaresistensområdet. De konkluderer, at der er en velbegrundet risiko for, at superresistente bakterier vil kunne dræbe op imod 10 mio. mennesker årligt i 2050. Allerede nu dør omkring 50.000 om året i Europa og USA af antibiotikaresistens. Kommissionen anbefaler en indsats på specielt fire områder:

  1. Iværksættelse af en global kampagne, som skal gøre folk opmærksom på, hvor stor risikoen er; kampagnen foreslås styret af FN.
  2. Der er et gigantisk behov for nye typer af antibiotika, og derfor skal medicinalfirmaer belønnes økonomisk for at udvikle nye typer af medicin til bekæmpelse af infektionssygdomme.
  3. Antibiotika skal bruges mere selektivt gennem brug af hurtige diagnostiske tests, så antibiotika ikke udskrives alene på baggrund af fysiske symptomer.
  4. Den unødvendige brug af antibiotika i landbruget skal bremses på globalt plan. FDA har vurderet visse typer af antibiotika “vigtige for mennesker”. Aktuelt bruges 70 % (opgjort i vægt) af den
    medicin til dyr.

Læs også
Planteekstrakter giver håb om nye antibiotika
Antibiotika ødelægger en normal tarmflora
Antibiotikabehandling øger måske risikoen for brystkræft
Taurin har infektionshæmmende aktivitet
Grøn te medvirker til at bekæmpe superbakterier

Kilde
Ugeskrift for Læger 178/11, 2016.