Godt at vide

Kviksølv skader tandlæger og alle os andre

Tandlæger risikerer tilsyneladende nyreskader og dårlig hukommelse, når de gennem lang tid har arbejdet med kviksølv, rapporterer fagtidsskriftet Occupational and Environmental Medicine.

Konklusion stammer fra en undersøgelse af kviksølvs betydning for 180 skotske tandlæger og en kontrolgruppe bestående af 180 andre akademikere. Tandlægerne viser sig at have meget mere kviksølv i hår, negle og urin end kontrolgruppen. Kviksølv-belastningen kan ifølge forskergruppen sættes i forbindelse med tandlægernes antal arbejdstimer, mængden af fyldninger de laver på patienterne, samt antallet af fyldninger i egne tænder.

Tandlægerne har markant oftere nyresygdomme og hukommelsesbesvær sammenlignet med kontrolgruppen. En tværsnitundersøgelse af denne art kan dog ikke direkte påvise, at kviksølvbelastningen er årsag til de påviste skader på bl.a. nyrer og hukommelse.

Men også når mennesker er døde, er deres amalgam et problem. Via krematoriernes røggasser spredes kviksølv nemlig ud i miljøet. Krematorierne er en af de store kilder til kviksølvsforureningen, ca. 10 % kommer herfra. I gennemsnit havner der fem gram kviksølv i naturen pr. kremering.

Spisekisel med urter i pulver eller tabletter binder kviksølv og andre tungmetaller i kroppen. Silica/Padderokke kapsler: Padderokke indeholder fra naturens hånd masser af kisel. Blæretang kan hjælpe kroppen med at udskille tungemetaller. Alle produkter er fra Natur-Drogeriet A/S og kan købes hos Matas, i helsekostbutikker og online.

Læs også
Amalgamplomber afgiver kviksølv – konstant og vedvarende
Naturtandlæge: Sunde tænder, sund krop
Kisel – et livsvigtigt mineral til din krop
Padderokke – en kiselholdig urt
Blæretang kan fremme udskillelse af tungmetaller

Kilder
Occupational and Environmental Medicine 2002, 59.
Teknik i tiden, nr. 1/93.