Godt at vide

Potentielle kræfthæmmere

Fytokemikalier

Maden består af meget mere end fedt, kulhydrater, proteiner, vitaminer og mineraler – altså de klassiske næringsstoffer. Tusinder af andre kemiske forbindelser i kosten optages også af kroppen. Nogle i meget små mængder, andre i betydeligt større målestok. Mens vitaminer, mineraler og kostfibre i mange år har været betragtet som de sundhedsmæssigt væsentligste forbindelser i grønsager og frugt, har de øvrige stoffers betydning efter alt at dømme været stærkt undervurderet.

I grønsager og frugt findes bl.a. en stor gruppe stoffer, der under ét betegnes som fytokemikalier (af græsk phyton = plante). Fytokemikalierne spiller næppe nogen grundlæggende rolle for menneskets ernæring, men blandt kræftforskere er der stor interesse for stoffernes evne til at forebygge kræft. Kræft er en meget kompliceret sygdom, hvor en normal celle gennem mange trin udvikles til en ondartet celle. Fytokemikalier kan – i hvert fald i laboratoriestudier – bremse eller forsinke denne proces.

Kostfibre

Kostfibre, fx loppefrøskaller, hører til de potentielle kræfthæmmereKostfibre kan muligvis modvirke kræft gennem følgende virkninger:

  • Stimulerer tarmens bevægelser, så indholdet passerer hurtigere gennem systemet. Herved afkortes den tid, hvor kræftfremkaldende stoffer er i kontakt med tarmvæggen.
  • Binder væske, så tarmindholdets volumen øges, og mængden af kræftfremkaldende stoffer fortyndes.
  • Påvirker tyktarmens bakterier, så de ikke omdanner galdesyrer til kræftfremkaldende stoffer.
  • Omdannes af tyktarmens bakterier til bl.a. smørsyre, som er en kræfthæmmer.
  • Kan binde kræftfremkaldende stoffer, så de ikke kommer i kontakt med tarmvæggen.

Vitaminer og mineraler

A-vitamin hører til de potentielle kræfthæmmereA-vitamin og betacaroten

Forskningen peger på, at betacaroten, andre carotener og måske også A-vitamin er kræfthæmmere. Kræfthæmningen kan skyldes, at disse stoffer er antioxidanter, styrker immunforsvaret og regulerer cellens udvikling.

C-vitamin

Biokemiske studier tyder på, at C-vitamin har en selvstændig kræftbeskyttende virkning, idet vitaminet bl.a. er en antioxidant, modvirker dannelsen af kræftfremkaldende nitrosaminer, fremmer dannelsen af bindevæv og stimulerer immunforsvaret.

E-vitamin

E-vitamins potentielt kræfthæmmende virkninger skyldes bl.a., at vitaminet er en antioxidant, der modvirker dannelsen af kræftfremkaldende nitrosaminer.

Selen hører til de potentielle kræfthæmmereSelen

Blandt selens mulige kræftforebyggende virkninger kan nævnes, at mineralet indgår i et antioxidantenzym, stimulerer immunforsvaret og modvirker tungmetallers giftvirkning.

Andre vitaminer og mineraler

Flere andre vitaminer og mineraler er undersøgt for deres mulige evne til at modvirke kræftudvikling, men endnu tillader den videnskabelige dokumentation ikke, at man drager sikre konklusioner. Eksempler herpå er:

  • Calcium kan muligvis nedsætte risikoen for tyktarmskræft.
  • D-vitamin kan muligvis nedsætte risikoen for tyktarmskræft.
  • Folsyre (et B-vitamin) kan muligvis mindske risikoen for kræft i livmoderhalsen.
  • B2-vitamin (riboflavin) kan muligvis reducere risikoen for kræft i spiserøret.

Læs også
C-vitamin hæmmer kræft – men hvordan?
Noget om carotenoider
Mineraler, kræft og hjerte-/karsygdom
Fiberrig kost giver lavere risiko for prostatakræft
Cannabis som kræfthæmmer?
Sekundære plantestoffer og kræftforebyggelse
Kirstine Nolfi: Den virkelige årsag til kræft

Kilde
Kræftens Bekæmpelse, 1994