Godt at vide

Placebo – er det troen, der gør det, eller virker det?

I de senere år er man i højere grad begyndt at anerkende, at vurderingen af de forskellige behandlingsformer også bør indeholde en evaluering af, hvor de indvirker på patientens livskvalitet. Grunden hertil er klar nok: Selvom der i sagens natur altid vil være en løs sammenhæng mellem mere objektive mål for skavanker, sygdomme og lidelser på den ene side og personens livskvalitet på den anden, så er forbindelsen mellem dem ofte svag. Der er ikke så meget ræson i at give en patient et klinisk prædikat for hans/hendes lidelse eller handicap, medmindre han/hun får et bedre liv af det. Dette er sandsynligvis også tilfældet selv for sygdomsændrende eller livsforlængende behandling.

Fornylig har Cynthia McRae og hendes kolleger sat fokus på en anden begrundelse for at kigge på målene for vores livskvalitet. Hendes team foretog en planlagt evaluering af virkningen af en hjernetransplantation fra et menneskefoster til patienter med Parkinsons syge i et dobbeltblind kirurgisk skin-forsøg. Hovedkonklusionen fra det oprindelige forsøg (som McRae nu anvender til at beskrive livskvalitet) og fra et andet, større placebo-kontrolleret, dobbeltblindforsøg med transplantation, er blevet dokumenteret. Transplantationens virkning på kliniske markører har været skuffende, selvom det oprindelige forsøg dog beskrev en beskeden, men statistisk signifikant virkning. McRae’s rapport er betydningsfuld i den henseende, at teamet har undersøgt opfattelsen af den givne behandling og dens virkning – frem for, som normalt, at undersøge selve behandlingen. Det er interessant, men måske ikke særligt overraskende, at det viser sig, at opfattelsen af behandlingen havde en større indvirkning på både livskvalitet og motorisk funktionsevne end selve behandlingen. Derfor gjorde det ikke rigtigt nogen forskel, om patienterne rent faktisk blev opereret, eller de blot troede, at de gjorde – det, der betød noget, var, at de troede det. Patienter, der troede, at de var blevet transplanteret, fik det langt bedre med hensyn til opfattelse af fysisk funktionsevne og opfattelsen af støtten fra omgivelserne sammenlignet med den gruppe, der troede, at de var indlemmet i placebo-gruppen.

Kilde
www.thelancet.com vol. 364, 17. juli 2004