Godt at vide

Dioxin er langt mere giftigt end først antaget

Dioxin er det mest allestedsnærværende giftstof i vores miljø – og det findes i store mængder hos kvinder, der er ramt af brystkræft. Nogle rapporter hævder, at der findes dioxin i kroppen på alle mennesker jorden over – uden undtagelse.

En rapport, som blev udsendt i 1994 af Environmental Protection Agency (EPA), konkluderer, at dioxin er kræftfremkaldende, og at stoffet er langt mere giftigt, end man tidligere har antaget. Dioxin findes i pesticider, bl.a. stoffet 2,4-D, som er i fami­lie med ”Agent Orange” (den plantegift, som blev brugt til at sprøjte ud over skovene i Vietnam, så træernes blade forsvandt). Dioxin findes i adskillige fødevarer, bl.a. kød (specielt i fedtet), mælke­produkter og fisk. Afarter af dioxin sprøjtes på frugt og grønsager, og det findes desuden som et bi­produkt fra plastik- og klorindustrien (fx i form af det blegemiddel, der anvendes til at gøre pa­pirprodukter hvide).

Dioxin er en ulv i fåreklæder. Stoffet sætter sig på kropscellernes østrogenreceptorer på samme må­de som naturlig østrogen, men det afgiver ikke signaler til cellerne på samme måde som naturlig ø­strogen – tværtimod. Dioxinet blokerer for østrogenet. Dioxin indskrænker desuden antallet af østro­genreceptorer, og store mængder dioxin har derfor en tæt forbindelse til en lav østrogen-aktivitet i kroppen. Eftersom dioxin har en tendens til at ophobe sig i fedt, er kvinders brystvæv specielt udsat, men også mænd er sårbare over for dioxin: Man mener således, at der er en sammenhæng mellem det stigende antal tilfælde af prostata-kræft og dioxin-forgiftning.

Læs også
Hormonforstyrrende stoffer
Dioxin – vidste du det?
Dioxin impliceret i endometriose
Bisfenol A kan måske øge risikoen for sygdom
Pesticider og Parkinsons
Flere vitaminer og mindre gift i økomad
Loppefrøskaller sænker kolesteroltallet og fjerner giftstoffer
Brottrunk – en genvej til sundhed for mennesker og natur

Kilder
Harris M, Zacharewski T, Safe S. Effects of 2, 3, 7, 8-tetra-chlorodibenzo-p-dioxin and related compounds on the occupied nuclear estrogen receptor in MCF-7 human breast cancer cells. Canc Res 50 (12):3579-84, 1990.
Weinberg, J (red.). Dow Brand Dioxin: Dow Makes you Poisin Great Things. Greenpeace publica­tion. (Call (292) 462-1177).
Cone M. Pollution’s Effect on Sexual Development Fire Debate.  Los Angeles Times 3. oktober 1994; A1.