Godt at vide

Advarsel mod medicin på internettet

Mange af de lægemidler, der kan købes via internettet, er af tvivlsom kvalitet. Den hurtige stigning i antallet af ikke-regulerede online salgssteder for medicin betyder, at mange patienter kan være i fare rent helbredsmæssigt.

Så skarpt formulerer direktør John Allen fra det britiske firma Carratu det. Ikke uventet er problemet størst for de såkaldte livsstilsprodukter som Viagra, Xenical og Propecia. Lavkvalitets- eller direkte fuppræparater, der indeholder fra meget lidt til slet intet aktivt stof eller i værste fald forkerte aktive ingredienser, skønnes at udgøre op til halvdelen af den medicin, der sælges via internettet. Der er heller ingen garanti for, at udløbne præparater ikke bliver ompakket og solgt med ny udløbsdato.

Den medicin, der er tilgængelig på internettet, kommer fra mange forskellige steder, især nævnes Central- og Sydamerika samt Kina og andre asiatiske lande.

Ifølge John Allen bekymrer det store udbud af sådanne præparater tilsyneladende ikke de berørte medicinalvirksomheder, der ellers har travlt, når det gælder bekæmpelse af generika og parallelimport. Derfor mener han, at det er på tide myndighederne griber ind overfor internetapotekeme. En løsning kunne være et godkendelsessystem og en form for inspektion, ligesom man skulle sikre, at den “konsultation”, der bliver tilbudt patienterne, er kvalificeret. Som det er nu, gør internetapotekerne det let for patienterne at skaffe sig receptpligtig medicin, og den ofte mangelfulde konsultation kan medføre, at de får forkerte og i værste tilfælde skadelige præparater.

Advarsel mod medicin på internettetLæs også
Vi køber livsfarlig medicin på nettet
Internetmedicin konfiskeres
Meld en bivirkning
Læger fortier viden om bivirkninger
Bivirkninger – svært for lægen at følge med
Det grønne medicinskab
Naturmedicin med en kemikers øjne

Kilde
Scrip 2002;2758:74.