Godt at vide

Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet

Hvert år sker der i sundhedsvæsnet flere end 150.000 utilsigtede hændelser, der påfører patienter unødig skade. Men nu har Danske Patienter – patientforeningernes paraplyorganisation – fået nok. Senest har foreningen hæftet sig ved en rapport fra ugebrevet Mandag Morgen.

Initiativet til rapporten kommer fra Mandag Morgens direktør, Erik Rasmussen, der selv blev påført en potentielt dødelig blodinfektion efter et simpelt indgreb.

”Antallet af utilsigtede hændelser både kan og skal reduceres, og det kræver, at man fokuserer på patientsikkerhed og skrider til handling på alle niveauer i sundhedsvæsenet Vi ved, at en målrettet  indsats kan nedbringe antallet af fejl betydeligt,” siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter i en skriftlig besked. ”Vi må se på, hvad årsagerne til de utilsigtede hændelser er. Skyldes det arbejdspres hos det sundhedsfaglige personale, er det nødvendigt, at både ledere og beslutningstagere tager problemet alvorligt og gør en aktiv indsats for at bedre situationen,” tilføjer han.

Health News 2013