Godt at vide

Fødevareinstituttet leverer de ubekvemme sandheder

DTU Fødevareinstituttet forsker i – og rådgiver om – ernæring, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi, miljø og sundhed, Det betyder bl.a., at institut­tet jævnligt er nødt til at være afsen­der af ubekvemme og ubehagelige nyheder. Senest har instituttet smidt forskningsbaserede bomber ud i offentligheden om en sammenhæng mellem akrylamid og brystkræft og om en farlig cocktail af hormonforstyrren­de kemikalier. Vi er leverandør af viden – ikke meninger, siger instituttets direktør.

“Men vores holdning er, at vi ikke vil holde relevant viden for os selv. Vi ser det som vores pligt bringe vores viden ud til offentligheden – og det er en pligt, vi sætter stor pris på,” siger institutdirek­tør Henrik C. Wegener.

Senest har instituttet offentliggjort forsk­ningsresultater i to sager, der har givet såvel myndigheder som forbrugere ner­vøse trækninger. Instituttet har opdaget, at det kemiske stof akrylamid i kosten måske øger risikoen for brystkræft. Akrylamid dannes, når man steger, bager eller griller kulhydratrige fødevarer og findes således i en række fødevarer som brød, chips, pommes frites og kaffe. For­søg med dyr har vist, at akrylamid er kræftfremkaldende, men indtil for nylig har ingen undersøgelser vist en sam­menhæng mellem akrylamid i fødevarer og kræft hos mennesker. Den sammen­hæng har DTU Fødevareinstituttet fun­det, om end instituttet understreger behovet for yderligere forskning.

Instituttet har også for nylig offentliggjort forskning, som tyder på, at hormonfor­styrrende kemikalier, der hver for sig er uskadelige i små doser, tilsammen kan være en farlig cocktail.

Risikovurdering af kemikalier og fastsæt­telse af grænseværdier bliver i dag udført for ét kemisk stof ad gangen, selvom mennesker dagligt er udsat for mange forskellige kemiske stoffer. Og institut­tets undersøgelser viser, at samtidig eks­ponering for flere hormonforstyrrende stoffer i små doser kan øge hyppigheden af misdannelser, selv om doserne hver for sig er uskadelige. Instituttet har der­for meldt ud, at det ikke er nok at fast­sætte grænseværdier ved kun at se på et stof ad gangen – det er vigtigt at inddra­ge den mulige, samtidige eksponering for flere stoffer i
risikovurderingen.

Læs også
Vigtig viden om 18 sunde fødevarer
Hormonforstyrrende stoffer
Soja og rødkløver – sikre alternativer til hormonbehandling
Genmanipulerede fødevarer – biologisk krigsførelse?
Antarktisk Krillolie: Bæredygtighed i højsædet
Forskel på naturlige indholdsstoffer i økologisk og konventionel mad
Grænseværdier for miljøgifte er ikke tilpasset børn
Bogomtale: Health Claims Censored af Bert Schwitters

Kilde
pharma, marts 2008.