Godt at vide

Jo større smil, desto længere liv

Forskere ved Wayne State University har gennemført en række forsøg, der har sammenstillet “intensiteten i et smil” med lang levetid. Fotos af baseball-spillere taget i 1940’erne og 1950’erne blev rangordnet efter deres smil af en gruppe uafhængige, der ikke kendte formålet med forsøget.

Konklusionen er, at der er en stærk forbindelse mellem smilets intensitet og personens levetid. Den gennemsnitlige levetid for ikke-smilende lå på 72,9 år, for smilende 75 og for storsmilende 79,9.

Kilde
Abel EL, Knager ML. Smile Intensity in Photographs Predicts Longevity. Psychological Science, april 2010, 21(4): 542-544.