Godt at vide

Kostkvaliteten falder – på trods af flere sunde fødevarer

Globalt set er kvaliteten af den mad, vi spiser, forringet – på trods af, at mængden af sunde fødevarer, der indtages i mange lande, er steget. Det viser en global rapport om kostmønstre.

Denne analyse af internationale kostmønstre er den første af sin art. Den sammenligner udviklingen i indtaget af sunde og usunde fødevarer i 187 lande mellem 1990 og 2010, og konklusionen er, at den samlede kostkvalitet blev forringet verden over, selvom indtagelsen af sundere fødevarer er steget i mange lande.

Generelt blev de positive kostændringer overgået af stigningen i indtagelsen af usunde fødevarer, særligt i mellem-indkomstlande, skriver forskerteam et i The Lancet Global Health. Forskerteamet, ledet af dr. Dariush Mozaffarian fra Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University siger, at resultaterne viser, at der ikke er én løsning, der passer til alle: “Det er naturligvis opmuntrende at se forbedringer i nogle dele af verden, men der er stadig lang vej. Med denne analyse kommer vi med de data, der understøtter lang tids spekulationer om, hvorvidt kosten globolt set bliver ringere. Vi påviser også, at disse ændringer i kostmønstre varierer meget fra land til land: I nogle lande er manglen på sunde fødevarer det største problem, i andre lande er problemet, at der findes for mange usunde fødevarer – og i atter andre, fx USA, oplever man begge problemer. Det siger os, at der ikke findes én løsning, der kan implementeres alle steder for at forbedre kosten på verdensplan”.

Forskerteamet under ledelse af forskere fra Tufts og University of Cambridge og støttet af The Bill & Melinda Gates Foundation og UK Medical Research Council (MRC) gennemgik 325 kostspørgeskemaer, som dækkede næsten 90 % af verdens voksne befolkning. Skemaet fokuserede på 17 almindelige fødevarer, drikkevarer og næringsstoffer. Analysen omfattede sundere valg som fuldkorn, fisk, frugt og grønt og flerumættede fedtstoffer og usunde valg som natrium, kolesterol, forarbejdet kød og sukkerholdige drikkevarer’

Generelt synes ældre voksne at spise en bedre kost end yngre, og kvinder spiser sundere end mænd. Men teamet fandt også en vigtig sammenhæng mellem landets indkomst og kostens kvalitet – med øget indtag af sunde fødevarer og næringsstoffer i høj- og mellemindkomstlande, mens stigningen var begrænset i lande med lav indkomst.

“Samtidig så vi en endnu stærkere sammenhæng mellem national indkomst og usunde kostmønstre”, siger Fumiaki Imamura fra MRC Epidemiology Unit ved University of Cambridge. “Med andre ord spiser folk i højindkomstlande og i stigende grad også i mellemindkomstlande flest usunde varer”. Man kunne ikke spore en stigning i indtagelsen af sunde fødevarer i verdens fattigste regioner.

“Manglende forbedringer i landene syd for Sahara i Afrika og omkring Andes-bjergene i Sydamerika understreger behovet for at gøre noget ved kostkvaliteten i de fattigste lande, hvor fedme, diabetes og kredsløbssygdomme føjes til underernæring og mangel på næringsstoffer”, siger Imamura. “Hvis vi ikke øger bestræbelserne på at forbedre den nuværende fødevareforsyning, vil vi se samme tendens i retning af næringsfattige, forarbejdede fødevarer som i Kina, Indien og andre mellemindkomstlande, hvor vi kunne iagttage den største stigning i indtagelsen af usunde fødevarer”.

Ifølge Mozaffarian kan resultaterne fra analysen bruges som grundlag for politikker og forebyggelsesstrategier, der skal forbedre kostmønstrene med henblik på at reducere omkostningerne til sundhed og andre af de byrder, der skyldes dårlig kost.

Læs også
Forskel på naturlige indholdsstoffer i økologisk og konventionel mad
Økologi-afgrøder indeholder flere sunde polyfenoler
Hvor meget ved du om rigtig kost?
Vigtig viden om 18 sunde fødevarer
Flere vitaminer i økologisk mælk
Næringsstofmangel i befolkningen
Kostråd kan reducere risiko for kroniske sygdomme
Bogomtale: Mineralindhold i grønsager i 1940 og 1991 – et skræmmende fald

Kilde
Fumiaki Imamura et al. Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment. The
Lancet Global Health, bd 3, udg 3, marts 2015, e132-e142.