Godt at vide

Medicinalindustrien støtter patientforeninger

De medicinalfirmaer, der er med i LIF (Lægemiddel Industri Foreningen) har i alt lavet 67 aftaler for en samlet værdi af 3.500.000 kr. efter første opgørelse.

“På sidste års generalforsamling vedtog LIFs medlemmer et sæt ‘Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger’. Reglerne trådte i kraft pr. 1. april 2007 og er fuldt forpligtende for medlemmerne. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden, således at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket. Lægemiddelvirksomhederne er forpligtet til at gøre aftaler offentligt tilgængelige via virksomhedens hjemmeside, og oplysningerne skal figurere her mindst et halvt år efter endt samarbejde. Reglerne for samarbejdet er vedtaget for at gøre industriens sponsorater; legater; tilskud, støtte, reklame mv. åbent tilgængeligt for offentligheden.”

Hvad består støtten i?

Støtten til foreningerne nederst i artiklen er finansiel og/eller omfatter følgende:

 • Stille et website til rådighed
 • Besvare henvendelser
 • Elektroniske klummer
 • Blive eksponeret med logo
 • Informationsaftner
 • Støtte til kongres
 • Foredragsholdere
 • Forpligtelse til at informere om bestemte projekter og rådgive
 • Betale genoptryk af pjecer og nye pjecer
 • Rejseudgifter
 • Faglig støtte
 • Drift af foreningen
 • Sælge medicinalfirmaets bøger
 • Lægetelefon
 • Porto
 • Kvalitetssikring
 • Oplysningskampagner
 • Forpligte sig til at annoncere i medlemmers information fire gange om året.

Foreninger, der har fået støtte fra medicinalindustrien efter første opgørelse

 • Alzheimerforeningen
 • Astma-Allergiforeningen
 • Colitis-Crohn Foreningen
 • Cystisk Fibrose Foreningen
 • Danmarks Psoriasis Forening
 • Dansk Parkinsonforening
 • De Brystopererede
 • Diabetesforeningen
 • Foreningen Cancerramte børn
 • Foreningen Proof of Life
 • Kontinensforeningen
 • Landsforeningen for Bedre Psykiatri
 • Leverforeningen
 • Multiple Myeloma Patienter
 • Nyreforeningen
 • Osteoporoseforeningen
 • Patientforeningen Lungekræft
 • Prostatakræftforeningen
 • Psykiatrifonden
 • Skleroseforeningen
 • Værn om Synet

Læs også
Medicinalindustrien manipulerer med lægerne
Læger betales af medicinalindustrien
Cystisk fibrose og multivitaminer
Bogomtale: Medicinalindustrien er en mafia
Interessekonflikter i medicinalindustrien – et eksempel fra 2009

Kilde
Mit Helbred 1, 2008