Godt at vide

Interessekonflikter i medicinalindustrien – et eksempel fra 2009

Professor Albert Osterhaus – også kendt som ‘Mr. Flu’ – fra Erasmus Medical Center i Rotterdam bliver i hollandske medier betegnet som ophavsmanden til det verdensomspændende hysteri over H1N1 i 2009. Hos Osterhaus samles trådene i et internationalt netværk, der ofte går under betegnelsen ‘medicin-mafiaen’, og han er den førende rådgiver for WHO i influenzaspørgsmål. Han står også til personligt at kunne score milliarder af de euro, der bliver tjent ind på den vaccine, som angiveligt beskytter mod H1N1.

I begyndelsen af året iværksatte det hollandske parlament en undersøgelse af den kendte virolog på grund af mistanke om interessekonflikt og upassende økonomiske forhold – en sensation, som kun fik ringe opmærksomhed uden for Hollands grænser i form af en uanselig notits i det britiske fagtidsskrift Science fra den 16. oktober 2009.

Osterhaus’ referencer og hans faglige viden på området bliver ikke draget i tvivl. Men det ser ifølge Science mere tvivlsomt ud med hans forbindelser til de virksomheder, man formoder vil komme til at tjene masser af penge på HINl-epidemien. Man kan læse følgende om Osterhaus:

“I de sidste seks måneder har hollænderne stort set ikke kunnet tænde for fjernsynet, uden at den berømte virusjæger Albert Osterhaus tonede frem på skærmen og talte om svineinfluenza. Det var i hvert fald det indtryk, man fik. Osterhaus, som leder et internationalt anerkendt viruslaboratorium ved Erasmus Medical Center, har gennem længere tid været anset for at være ‘Mr. Flu’. Men i sidste uge fik hans ry alvorlige ridser i lakken, da man foreholdt ham, at han på grund af økonomisk interesse i udviklingen af vaccinen puster til angsten for en pandemi. Efter artiklen i Science har det hollandske parlament oven i købet iværksat en hasteundersøgelse af sagen”.

3. november 2009 så det ud til, at skaderne for Osterhaus var begrænsede. I et indlæg på Science’s, blog hedder det: “Det hollandske parlament har i dag afvist et forslag til regeringen om at lægge afstand til virologen Albert Osterhaus fra Erasmus Medical Center i Rotterdam på grund af en mulig interessekonflikt i forbindelse med hans arbejde som rådgiver for regeringen. Den hollandske sundhedsminister Ab Klink fremlagde samtidig en lov, der kræver, at videnskabsfolk skal offentliggøre deres økonomiske interesser og forbindelser “.

Ab Klink, som regnes for at være en god ven af Osterhaus, skrev derefter på ministeriets website en erklæring om, at Osterhaus blot var en af en lang række videnskabelige rådgivere i spørgsmål om H1N l-vaccine, og at ministeriet ‘kendte til’ Osterhaus’ økonomiske interesser. Altså ikke noget ud over det sædvanlige, det drejer sig om videnskab og folkesundhed – eller sådan skal det i det mindste se ud…

Kigger man imidlertid nærmere på Osterhaus-sagen, viser det sig, at den verdenskendte, hollandske virolog står centralt placeret i en svindelsag i milliardklassen over en angivelig pandemi, hvor mennesker blev brugt som forsøgskaniner for uafprøvede vacciner – og hvor der af og til dukker beretninger op om dødsfald, svær lammelse eller andre varige skader som følge af vaccinen, ikke pandemien.

‘Fugleinfluenzaen’ kommer…

Albert Osterhaus er ikke nogen hr. hvemsomhelst. Han er den globale fællesnævner for alle større virus-advarsler i løbet af de sidste 10 år – startende med de mystiske SARS-dødsfald i Hongkong. hvor den nuværende WHO-chef Margaret Chan fik skudt sin karriere i gang som lokal sundhedsmedarbejder. Ifølge hans officielle biografi ved EU-Kommissionen blev Osterhaus ansat i april 2003 – lige da panikken over SARS (Severe Acquired Respiratory Syndrome) var på sit højeste, og undersøgelsen af luftvejssygdommen i Hongkong var sat i gang. I en EU-rapport hedder det, at “han endnu en gang viste sine evner til hurtigt at sætte sig ind i og tackle et alvorligt problem. I løbet af tre uger havde han påvist, at sygdommen skyldtes et nyopdaget coronavirus, der findes i desmerkatte, andre kødædende dyr og flagermus “.

Efter at medierne holdt op med at interessere sig for SARS, gik Osterhaus i gang med offentligt at gøre opmærksom på det, som ifølge hans udsagn var H5N1 – også kaldet fugleinfluenza. I 1997 var han allerede begyndt at ringe med alarmklokkerne efter et treårigt barns død – et barn, som bevisligt havde været i direkte kontakt med fugle. Osterhaus satte skub i sin lobbyvirksomhed i Holland og resten af Europa med en påstand om, at en ny og dødbringende mutation af fugleinfluenza-virusset havde spredt sig til mennesker, og at der var behov for drastiske forholdsregler. Han påstod, at han var den første videnskabsmand i verden, der havde påvist, at H5N1 kunne overføres til mennesker.

I et interview til BBC i oktober 2005 om farerne ved fugleinfluenza sagde Osterhaus bl.a.: “…hvis det rent faktisk lykkes virusset at mutere, så det kan overføres mellem mennesker, har vi en helt anden situation – så kan vi stå ved begyndelsen af en pandemi”. Han tilføjede: “Der er en reel risiko for, at dette virus kan transporteres hele vejen til Europa af trækfugle. Risikoen er reel, men ingen kan på nuværende tidspunkt vurdere, hvor stor den er, fordi vi ikke har undersøgt den “. Det lykkedes aldrig virusset at mutere, men han var klar til “at undersøge sagen” – antageligt for et klækkeligt honorar.

For yderligere at underbygge sit skræmmende pandemi-scenarie gjorde Osterhaus og hans assistenter i Rotterdam en stor indsats for at indsamle og nedfryse prøver på – ja, for nu at sige det lige ud – fuglelort, i et forsøg på at komme med et mere videnskabeligt underbygget argument. Han påstod, at på visse tidspunkter af året fungerede op mod 30 % af alle europæiske fugle som bærere af den dødelige fugleinfluenzavirus, H5N1. Han påstod også, at landmænd, der arbejder med høns og kyllinger, var mere udsat for smitte end andre.

Osterhaus briefede medierne, som pligtskyldigt trykte hans advarsler. Politikerne blev underrettet. Han skrev artikler, hvori han foreslog, at de dødsfald, man havde registreret i Asien som følge af det, han kaldte H5N1, var på vej til Europa – formentlig på vingerne af eller i indvoldene på dødeligt syge fugle, der var smittet med H5N1. Han påstod, at trækfugle førte den dødbringende sygdom så langt vest på som Rügen og Ukraine. Han overså meget belejligt det faktum, at trækfugle ikke bevæger sig fra øst mod vest, men fra nord mod syd.

Skræmmekampagnen tog for alvor fart i 2003, da en hollandsk dyrlæge blev syg og døde. Osterhaus hævdede, at dødsfaldet skyldtes H5N1. Han fik overbevist de hollandske myndigheder om, at man skulle beordre slagtning af millioner af kyllinger. Men ingen andre smittede døde af den påståede H5N1. Hvilket Osterhaus simpelthen kaldte et tegn på, hvor effektivt den forebyggende slagtning af kyllingerne havde virket.

Osterhaus hævdede, at fuglenes ekskrementer var kilden – via “bombardementer” fra luften ned på mennesker og andre fugle. Det var sådan, den nye, dødelige asiatiske H5N1-variant blev spredt, insisterede han. Der var kun et problem med de efterhånden rigtigt mange indsamlede fugleekskrementer, han og hans assistenter havde indsamlet og frosset ned på hans institut: Der var ikke ét eneste bekræftet eksempel på H5N1-virus i blot en eneste af prøverne. Ved en konference i Congress of the World Organization for Animal Health i maj 2006 blev Osterhaus og hans kolleger nødt til at indrømme, at de i deres undersøgelser af 100.000 af de møjsommeligt indsamlede prøver på fugleekskrementer ikke havde fundet ét eneste eksempel på H5Nl-virus.

I 2008 deltog Osterhaus i en WHO-konference i Verona med titlen “Fugleinfluenza mellem mennesker og dyr”. Her talte han til videnskabelige kolleger, som uden tvivl var mindre påvirkelige over for advarselsråbene end den ikke-videnskabelige offentlighed – og han måtte da også indrømme, at “man ikke kan foretage en egentlig risikovurdering på H5N1 som kilde til en ny pandemi på basis af de informationer, som foreligger på nuværende tidspunkt”. Men på det tidspunkt havde han også allerede andre pandemi-udløsende faktorer i kikkerten.

Svineinfluenza og korruption i WHO

Der kom ikke en bølge af dødsfald af fugleinfluenza, men Roche, der producerer Tamiflu, og GlaxoSmithKline, der producerer Relenza, scorede milliarder af dollars på, at myndighederne verden over havde opbygget lagre af deres farlige og efter sigende virkningsløse virusbekæmpende medicin – og så lagde Osterhaus og andre WHO-rådgivere fugleinfluenzaen bag sig og vendte sig mod mere lovende potentialer.

I april 2009 så deres anstrengelser ud til at blive kronet med held, da man i La Gloria, en lille bydel i den mexicanske havneby Veracruz, meldte om et tilfælde af et lille barn, der var syg af det, man havde diagnosticeret som ‘svineinfluenza’ eller H1N1. Med en helt uanstændig hastighed blev WHO’s propaganda-apparat i Genève sat i bevægelse med udtalelser fra generalsekretær, dr. Margaret Chan, om den mulige risiko for en global pandemi.

Chan fremkom med så uansvarlige udtalelser som “en folkesundhedsrisiko af internationale dimensioner”. De øvrige tilfælde i La Gloria blev på en website omtalt som “et underligt udbrud af en akut luftvejssygdom, som hos nogle børn fører til bronkial lungebetændelse. Ifølge en beboer i området omfatter symptomerne feber, alvorlig hoste og store mængder slim”.

Disse symptomer giver god mening, når man tænker på, at La Gloria ligger tæt på en af verdens største producenter af svinefoder, ejet af den amerikanske koncern Smithfield Farms. Beboere havde i månedsvis demonstreret uden for Smithfield Farms-fabrikken med klager over alvorlige luftvejsproblemer på grund af virksomhedens damme med afføringsrester.

Men denne mulige årsag til sygdomstilfældene i La Gloria interesserede Osterhaus og hans kolleger sig ikke for i deres rådgivning til WHO. Den længe ventede pandemi, som Osterhaus havde forudsagt helt siden hans interesse i SARS i Guandgong-provinsen i Kina i 2003, var nu endelig inden for rækkevidde.

11. juni 2009 hævede WHO’s Margaret Chan influenzaniveauet for H1N1 til fase 6 – pandemi. Besynderligt nok udtalte hun samtidig, at “som det ser ud nu, vil langt den overvejende del af patienterne opleve milde symptomer og hurtigt komme sig helt over sygdommen – i de fleste tilfælde uden medicinsk behandling”. Og hun tilføjede: “På verdensplan er antallet af dødsfald lavt, og vi forventer ikke en hurtig og drastisk stigning i antallet af alvorlige eller dødelige infektioner”.

Senere har man fundet ud af. at Chan – efter ophedede diskussioner inden for WHO’s mure – handlede på basis af udtalelser fra organisationens videnskabelige ekspertråd SAGE (Strategic Advisory Group of Experts). Et af medlemmerne af denne gruppe var på daværende tidspunkt dr. Albert Osterhaus.

Osterhaus var ikke kun i en nøgleposition til at fremme den panikskabende pandemi-erklæring – han var også formand for den førende private European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), der beskriver sig selv som en ‘tværfaglig gruppe af opinionsdannende eksperter i influenza, hvis mål er at modvirke effekten af epidemiske og pandemiske influenzaer’.

Osterhaus’ ESWI er – efter eget udsagn – den afgørende forbindelse mellem WHO i Genève, Robert Koch-instituttet i Berlin og University of Connecticut i USA.

Det er endnu mere tankevækkende, at ESWI’s arbejde er 100 % finansieret af virksomheder fra den samme medicin-mafia, som tjener milliarder på pandemien, efterhånden som myndigheder verden over bliver tvunget til at købe og opbygge lagre af vaccine, når WHO erklærer en smitte for en pandemi. Grundlæggerne af ESWI omfatter Novartis, som opfandt H1N1-vaccinen, Hofmann-La Roche, der distribuerer Tamiflu, MedImmune, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur og andre.

Lad os lige tage den en gang til: Verdens førende virolog, officiel H1N1-rådgiver for den britiske og den hollandske regering, leder af afdelingen for virologi ved Erasmus Medical College i Rotterdam, sad altså i WHO’s ekspertpanel og fungerede samtidig som formand for organet ESWI, som er finansieret af lægemiddelindustrien – og som på sin side kraftigt rådede til at tage drastiske skridt for at vaccinere verdens befolkning mod den alvorlige fare ved en ny pandemi, som de insisterede på ville være på højde med den frygtede spanske syge i 1918.

Wall Street-banken JP Morgan vurderer, at de store medicinalvirksomheder – som altså finansierer Osterhaus’ arbejde – står til at høste mellem 7,5 og 10 mia. euro i overskud primært på grund af WHO’s beslutning om at hæve influenzaniveauet til fase 6.

Et andet medlem af SAGE er dr. Frederick Hayden fra den britiske Wellcome Trust og efter sigende en nær ven af Osterhaus. Hayden får altså penge for rådgivning fra Roche, GlaxoSmithKline og andre lægemiddelgiganter, der fremstiller produkter med relation til H1N1.

Formanden for SAGE er en anden britisk videnskabsmand, professor David Salisbury fra det britiske sundhedsministerium. Han sidder også som formand for WHO’s H1N1-råd. Salisbury er meget positiv over for lægemiddelindustrien. Han er af den britiske forbrugerorganisation One Click blevet beskyldt for at dække over en påvist forbindelse mellem vaccine og en eksplosiv vækst i antallet af autistiske børn og mellem vaccinemidlet Gardasil og børnelammelse – og endog død.

28. september 2009 udtalte samme Salisbury så: “Det er en klar holdning i videnskabelige kredse, at der ikke er nogen risiko ved brug af Thiomersol”. Den H1N1-vaccine, der anvendes i Storbritannien, produceres primært af GlaxoSmithKline. Den indeholder konserveringsmidlet Thiomersol, baseret på kviksølv. På baggrund af flere og flere beviser på, at Thiomersol i vaccine kan føre til autisme hos børn, talte American Academy of Pediatrics og US Public Health Service i 1999 for, at stoffet helt skulle fjernes fra vacciner.

Endnu et SAGE-medlem med nære økonomiske bånd til de vaccineproducenter, der nyder godt af SAGE’s anbefalinger til WHO, er dr. Arnold Monto, lønnet konsulent hos vaccineproducenten MedImmune, Glaxo og ViroPharma.

Og hvad mere er: Møderne mellem de ‘uafhængige’ videnskabsfolk i SAGE overværes af ‘observatører’, som er – ja, rigtigt gættet – de selv samme vaccineproducenter: GlaxoSmithKline, Novartis, Baxter osv. Man kan spørge sig selv, hvorfor SAGE beder vaccineproducenterne om at være til stede, når de selv anses for at være verdens førende eksperter inden for influenza og vaccine.

I løbet af de sidste 10 år er WHO i et tiltag for at få flere økonomiske midler begyndt at indgå i det, man kalder ‘offentlige/private partnerskaber’. I stedet for udelukkende at modtage støtte fra FN’s medlemsregeringer, sådan som det oprindeligt var meningen, får WHO i dag næsten det dobbelte af dets normale FN-budget i form af tilskud og økonomisk støtte fra private virksomheder. Hvilke? Ja, de selv samme medicin- og vaccineproducenter, som nyder godt af WHO’s beslutninger – som fx den fra juni 2009 om at hæve influenzaniveauet til pandemi. Som hovedsponsorer af WHO’s bureaukrati bliver medicinmafiaen og dens venner naturligvis modtaget på den røde løber, når den benytter sig af sin direkte adgang til hovedkvarteret i Genève.

I et interview i det tyske tidsskrift Der Spiegel har epidemiologen dr. Tom Jefferson fra Cochrane Collaboration, en organisation af uafhængige videnskabsfolk, der vurderer alle influenza-relaterede forsøg, følgende kommentar til betydningen af denne privatisering af WHO og kommercialisering af folkesundheden:

“Det væsentlige ved denne type influenza – og influenza i det hele taget – er, at der er nogen, der kommer med spådomme år efter år, og at disse spådomme bliver mere og mere skræmmende. Der er endnu ingen, der er gået i opfyldelse – og alligevel sidder de samme mennesker og kommer med spådomme. Hvad skete der fx med fugleinfluenzaen, som efter sigende ville tage livet af os alle sammen? Ingenting. Men det afholder ikke disse mennesker fra at blive ved med at komme med dommedagsprofetier. Af og til får man en fornemmelse af, at der er en hel industri, der bare sidder og venter på, at en pandemi skal bryde ud”.

Læs også
Medicinalindustrien manipulerer med lægerne
Læger siger nej tak til de operationer, de foretager på patienterne
Lægemidler er ikke testet til brug på børn
Trafikfarlige lægemidler
EFSA, anprisninger og ytringsfrihed
Medier giver misvisende billede af effekten af kræftbehandling
Fødevareinstituttet leverer de ubekvemme sandheder
Bogomtale: Medicinalindustrien er en mafia
Bogomtale: Health Claims Censored af Bert Schwitters

Kilder
Enserink M. In Holland, the Public Face of Flu Takes a Hit, Science, 2009, bd 326, nr. 5951, s. 350-351; DOI: 10.1126/science.326_350b.
Science. 3. november 2009, Roundup 11/3 The Brink Edition, på ScienceMag.org.
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport, Financiële belangen Osterhaus waren bekend Nieuwsbericht, 30. September 2009, på Minvws.nl.
EU-Kommissionen. “Research”, Dr Albert Osterhaus, på Ec.europa.eu.
Corbin J. Interview with Dr Albert Osterhaus, BBC Panorama, 4. oktober 2005.
Steinberger K. Vogelgrippe: Der Mann mit der Vogelperspektive. Süddeutsche Zeitung, 20. oktober 2005, på Süddeutsche.de.
Schweinegrippe-Geldgieriger Psychopath Auslöser der Pandemie! på Polskaweb.eu.
Osterhaus A. External factors influencing H5N1 mutation/reassortment events with pandemic Potential, OIE, 7.-9. oktober 2008, Verona, Italien, på Oie.int.
WHO Health Advisory, april 2009, på Swine-flu-vaccine.info/.
Biosurveillance, Swine Flu in Mexico – Timeline of Events, 24. april 2009, på Biosurveillance.typepad.com.
Voller L, Villesen K. Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination, Information, København, 15. november 2009 på Information.dk/215355.
Bryant J et al. The One Click Group Response: Prof. David Salisbury Threatens Legal Action, 4. marts 2009 på Theoneclickgroup.co.uk.
Prof. David Salisbury citeret i Swine flu vaccine to contain axed additive, London Evening Standard, 28. september 2009, på Gulf-times.com.
Ehgartner B. Schwindel mit der Schweinegrippe. Ist die Aufregung ein Coup der Pharmaindustrie? på Profil.at.
Tom Jefferson. Interview with Epidemiologist Tom Jefferson: ‘A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic’ Der Spiegel, 21. juli 2009 på Spiegel.de.
Voller L, Villesen K. Mystisk ændring af WHO’s definition af en pandemi, Information, København, 15. november 2009, på Information.dk/215341.
Rob Stein. Flu Pandemic Could Be Mild, Washington Post, 8. december 2009.
Polskanet. Russland fordert internationale Untersuchung, 5. december 2009, på Polskaweb.eu.