Sund kost og livsstil Urter og krydderier

Blåbærrets mange egenskaber

Blåbær er meget effektive til behandling af grå stær, og de medvirker til at give et klart syn. Blåbær er, som navnet siger, et blåsort bær, der vokser på en europæisk busk (Vaccinium myrtillus). Bærret har et højt indhold af det polyfenole bioflavonoid-kompleks anthocyanidin, som er en stærk antioxidant.

Anthocyanosider beskytter både linsen og nethinden mod iltningsskader (der sker som følge af an­greb fra frie radikaler). Dette bioflavonoid hjælper også øjet med at indstille sig på skarpt lys og for­bedrer nattesynet. Anthocyanidinernes kraftigt antioxidante virkning gør blåbær til et effektivt “vå­ben” mod risikoen for grå stær og andre sygdomme og lidelser, der skyldes frie radikaler.

Anthocyanosider har en utroligt stor styrkende indvirkning på synet ved at beskytte de små, skrøbe­lige blodkar (kapillærer), der fører ind til øjet og findes inde i det, mod angreb fra frie radikaler. Ved at forebygge skader som følge af frie radikaler er anthocyanosiderne også med til at forebygge celleskader i nethinden. Frie radikaler produceres, når lyset optages i øjet.

Forbedrer nattesynet og modvirker belastning af øjet

Forskningsresultater tyder på, at anthocyanosider har en positiv indvirkning på visse enzymer, som er af afgørende betydning for synet og øjets evne til at tilpasse sig mørke. Anthocyanosider fremmer genopbygningen af rhodopsin, et pigment, der anvendes af øjets stave ved nattesyn.

Forskere ved Naval Aerospace Medical Research Laboratory, NAS Pensacola i Florida, har påvist blåbærtilskuds positive indvirkning på nattesynet og kontrastfølsomheden.

Britiske jagerpiloter under Anden Verdenskrig påstod, at deres nattesyn blev bedre, når de spiste blåbærmarmelade. Forskerne har foretaget en række forsøg, som bekræfter, at bærret har en positiv, omend kortvarig, indvirkning på nattesynet. Blåbær har desuden formentlig en positiv indvirkning på en lang række andre synsproblemer, som er almindelig kendt af alle, der tilbringer længere tid bag en computerskærm, og personer med ar­bejdsopgaver, der kræver stor præcision. Disse problemer omfatter kronisk trætte øjne, alvorlig nærsynethed, natteblindhed og dagblindhed (i skarpt lys).

Retinopati

Blåbær har ved forsøg vist sig at kunne styrke kapillærerne og reducere blødninger i nethinden. Denne antioxidante beskyttelse af blodkar og mikrokapillærer er i høj grad medvirkende til at vedligeholde en optimal blodstrøm. Derfor kan patienter, der lider af makulær degeneration, også få gavn af regelmæssig indtagelse af blåbær, og bærrene kan medvirke til fore­byggelse af denne lidelse.

Diabetes

Diabetikere har et højere blodindhold af frie radikaler – med øget iltning og fremskreden glykation til følge. Ved at forbedre kredsløbet er behandling med antioxidanter med til at rette op på blod/ilt-underskuddet.

Frie radikaler er skyld i skader på kredsløbsvævene – skader, som kan forebygges med antioxidan­ter. Umættede fedtsyrer er et af de vigtigste “mål” for frie radikaler, og omsætningen af essentielle fedtsyrer påvirkes i negativ retning af diabetes. Anthocyanosider fra blåbær har vist sig at kunne mindske tykkelsen af den grundlæggende kapil­lærmembran hos personer med diabetes type II. Blåbær øger karrenes gennemtrængelighed og med­virker dermed til at beskytte mod mange af de komplikationer, der optræder i forbindelse med dia­betes, bl.a. hjertesygdom. Bærret styrker også kapillærerne og fremmer mikrocirkulationen i nethinden og i andre kropsdele, samtidig med at det medvirker til at reducere de skadelige virkninger af glykation.

Te af blåbærblade er et af folkemedicinens remedier til behandling af diabetes. Italienske forskere har for nylig fundet ud af, at tørret bladekstrakt helt konsekvent fremkalder et fald i blodsukker­niveauet hos rotter.

Hjertesygdom

Blåbær mindsker mængden af triglycerider og LDL-kolesterol i blodet. Iltning af LDL-kolesterol er en af de vigtigste processer i aterogenesen (fedtaflejring i blodkarrene), og blåbær er i signifikant grad i stand til at reducere iltningen af LDL.

Blåbær øger desuden karrenes gennemtrængelighed i aortas vægge og er dermed med til at reducere forhøjet blodtryk og beskytte mod hjertesygdom. Anthocyanosider fra blåbær har klart vist sig at kunne mindske symptomerne på diabetes og hjertesygdom – de to mest dødbrin­gende lidelser i vores moderne samfund.

Mavesår

Italienske forskere har påvist, at anthocyanosider fra blåbær har en lovende mavesårshæmmende aktivitet, formentlig i kraft af, at blåbær styrker maveslimhindebarrieren. Desuden er blåbær i folkemedicinen blevet anvendt som et middel til behandling af diarré og dårligt fungerende fordøjelse.

Forskning i blåbær

Det meste af den forskning, der er foretaget i blåbærrets karakteristika og virkemåde, er gennemført i Europa, hvor behandlere endog anbefaler bærret som et middel til forebyggelse af de komplika­tioner, der kan opstå i forbindelse med diabetes, fx retinopati og makulær degeneration. Forskningsresultater viser, at man ved indtagelse af blåbær sammen med E-vitamin faktisk kan standse ud­viklingen af grå stær, som allerede er opstået. 50 personer med aldersrelateret grå stær oplevede, at udviklingen af deres sygdom blev bremset ved indtagelse af disse to antioxidanter.

Et italiensk forskerhold har påvist, at anthocyanosider fra blåbær havde en gavnlig indvirkning på blodforsyningen, og at de desuden beskytter nethinden mod skader som følge af frie radikaler.

Og ligeledes i Italien har en gruppe forskere påvist, at anthocyanosider fra blåbær er virksomme mod de såkaldte reperfusionsskader som følge af iskæmi (skader, der opstår, når blodet igen strøm­mer til et område, der har været “aflukket” på grund af fx en blodprop). Anthocyanosider fra blåbær genoprettede tonus i arteriolerne og fremkaldte rytmiske ændringer i disses diameter. Disse resultater viser blåbærrenes evne til at reducere omfanget af skader i kroppens mindste blodkar.

Italienske forskere har også undersøgt virkningen af anthocyanosider fra blåbær på arteriernes vaso­motion (diameterændring). Denne virkning blev vurderet ud fra mikrocirkulationen i bedøvede hamsteres kindposer og mikrokarrenes struktur i skeletmuskulaturen. Ved intravenøs indgivelse fremkaldte blåbær vasomotion i kindposernes arterioler og i de terminale arterioler – med en højere frekvens i mindre kar. I skeletmuskulaturens arteriole-netværk forøgede blåbær både frekvens og omfang af vasomotionen i alle karstørrelser. Resultaterne tyder på, at blåbær er effektive til at fremme rytmiske diameterændringer i arteriolerne – en proces, der spiller en rolle i fordelingen af blodstrømmen i de mindste blodkar og dannelsen af interstitialvæske (den væske, der ligger umiddelbart uden om cellerne).

Franske forskere ønskede at fastslå virkningen af anthocyanosider på kapillærfiltrationen hos diabe­tiske rotter. Ændringer i kapillærfiltrationen af makromolekyler er veldokumenteret for diabetiske patienter og eksperimentelt påført diabetes. Forskellige flavonoider, herunder anthocyanosider og ginkgo biloba-ekstrakter, har vist sig at være effektive mod eksperimentelt fremkaldt kapillær hy­perfiltration. Forskerne påviste, at anthocyanosider synes at have en virkning ved at forebygge en forøgelse af kapillærernes skrøbelighed og manglende evne til lymfatisk optagelse af interstitialt albumin hos diabetiske dyr.

I Tyskland undersøgte man 31 patienter med forskellige former for retinopati med henblik på at fastslå virkningen af anthocyanosider på blodkarrene i nethinden. Specielt hos patienter med dia­betisk retinopati kunne man iagttage en positiv indvirkning på gennemtrængeligheden og tendensen til blødning.

Læs også
Blåbær har masser af sundhedsfremmende indholdsstoffer
Blåbær og forebyggelse af kræft i tyktarmen
Nutraceutiske stoffer er med til at forlænge din levetid
Naturlige veje til at undgå synsproblemer
Frugt og bær til måltidet beskytter mod iltningsbelastning
Bær er propfyldt med sundhedsfremmende stoffer
Bær – et vigtigt våben mod Parkinsons?
Diabetes: Urter til diabetikere
Plantestoffer er vigtige for dit helbred

Kilder
Bravetti G. Preventive medical treatment of senile cataract with vitamin E and anthocyanosides: clinical evaluation. Ann Ottamol Clin Ocul, 1989; 115:109.
Caselli L. Clinical and electretinographic study on activity of anthocyanosides. Arch Med Int, 1985, 37:29-35.
Colantuoni A, Bertuglia, S, Magistretti MJ, Donato L. Effects of Vaccinium Myrtillus anthocyano­sides on arterial vasomotion. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italy. Arzneimittelforschung, 4. september 1991;41(9):905-9.
Cooper DA, Curran-Celentano, J, Ciulla TA, Hammond, BR, jr., Danis, RB, Pratt, LM, Riccardi, KA, Filloon, TG. Olestra consumption is not associated with macular pigment optical density in a cross-sectional volunteer sample in Indianapolis. The Food and Beverage Products Division. The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH 45224. J Nutr, marts 2000;130(3):642.
Cristoni A, Magistretti MJ. Antiulcer and healing activity of Vaccinium myrtillus anthocyanosides. Farmaco [Prat], februar 1987;42(2):29-43.
Detre Z, Jellinek H, Miskulin M, Robert AM. Studies on vascular permeability in hypertension: action of anthocyanosides. Clin Physiol Biochem, 1986;4(2):143-9.
Jayle GE, Aubry M, Gavini H, Braccini G, De la Baume C. Study concerning the action of antho­cy­anoside extracts of Vaccinium Myrtillus on night vision. Ann Ocul (Paris) juni 1965;198(6):556-62.
Laplaud PM, Lelubre A, Chapman MJ. Antioxidant action of Vaccinium myrtillus extract on human low density lipoproteins in vitro: initial observations. Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm), Unité 321 Lipoproteines et Atherognese, Hôpital de la Pitié, Paris, France. Fundam Clin Pharmacol, 1997;11(1):35-40.
Magistretti MJ, Conti M, Cristoni A. Antiulcer activity of anthocyanosides from Vaccinium myrtillus. Research and Development Laboratories, Inverni della Beffa S.p.A., Milano. Arzneimittelforschung, maj 1988;38(5):686-90.
Muth ER, Laurent JM, Jasper P. The effect of bilberry nutritional supplementation on night visual acuity and contrast sensitivity. Naval Aerospace Medical Research Laboratory, NSA Pensacola, Florida. Altern Med Rev, april 2000;5(2):164-73.
Salvayre R, Braquet P et al. Comparison of the scavenger effect of bilberry anthocyanosides with various flavonoids. Proceed Intl Bioflavonoids Symposium, München 1981, 437-42.
Scharrer A, Ober M. Anthocyanosides in the treatment of retinopathies (author’s translation). Klin Monatsbl Augenheilkd, maj 1981;178(5):386-9.
Schweitzer D, Lan GE, Remsch, H, Beuermann B, Hammer M, Thamm E, Spraul CW, Lang GK. Age-related maculopathy. Comparative studies of patients, their children and healthy controls. Augenklinik der Friedrich-Schiller Universität Jena. Ophthalmologie, februar 2000;97(2):84-90.
Urso G. Effect of Vaccinium myrtillus anthocyanosides associated with betacarotenes on light sensitivity. Ann Ottalmol Clin Ocul, September 1967;93(9):930-8.