Kosttilskud Urter og krydderier

Kanelbarkekstrakt hjælper kvinder med polycystisk ovariesyndrom

Kanelbarkekstrakt øger menstruationsfrekvensen hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – en lidelse, som er karakteriseret ved insulinresistens (dvs. dårlig optagelse af insulin og deraf følgende forhøjet blodsukkerniveau) og for mange mandlige kønshormoner, og det medfører en dysfunktion i den såkaldte hypothalamus-hypofyse-gonade-akse og manglende produktion af æg i æggestokkene. Insulinresistens ses hos op til 95 % af de svært overvægtige kvinder, der lider af PCOS.  Lægeordineret medicin mod insulinresistens har vist sig at mindske mængden af mandlige kønshormoner og øge frekvensen af menstruationscyklus, men denne form for behandling har en del bivirkninger.

Forskere har påvist, at tilskud af kanel (Cinnamomum aromaticum, Lauraceae; C. cassia) kan øge insulinfølsomheden, mindske serumindholdet af glukose og ændre serumindholdet af lipider i positiv retning. Målet med det her omtalte randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede pilotforsøg var at måle virkningen af et kanelekstrakt på menstruationsfrekvensen hos kvinder med PCOS.

Forskerne rekrutterede PCOS-patienter i alderen 18-38 år med kliniske eller biokemiske tegn på hyperandrogenisme (for mange mandlige kønshormoner i kroppen) eller ultralydstegn på cyster i æggestokkene. Man fravalgte gravide og ammende, patienter, der fik behandling med binyrebark- eller andre hormoner, diabetikere, patienter med krampe- eller kredsløbssygdomme og kanel-allergikere.

Behandlingen bestod af fire kapsler med kanelbarkekstrakt indtaget tre gange dagligt (125 mg pr. kapsel, hvilket svarer til 1.500 mg/dag) i seks måneder. Tilsvarende mængder af placebo blev indtaget i samme periode. Producenten mærkede kapslerne med en kode for at sikre korrekt blinding. Patienterne blev bedt om at spise en afbalanceret kost med max. 1.800 kalorier pr. dag og føre kalender over deres aktiviteter og menstruationer.

Forskerne målte følgende ved forsøgets start, hvor deltagerne var i den tidlige follikulære fase af menstruationscyklus: Vægt, højde, vitale tegn, subcutan fedtmængde, antral follikeltælling, æggestokkenes volumen, fastende blodsukker, insulinfølsomhed og serumindhold af mandligt kønshormon og kønshormonbindende globulin. Alle målinger blev gentaget ved forsøgsperiodens afslutning.

Det primære resultat var menstruationsfrekvens. Sekundære resultater var ændringer i frekvensen fra målingerne ved forsøgets start, indeks for insulin-følsomhed (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance og Quantitative Insulin Sensitivity Check Index), blodsukkerreaktion, serumindhold af mandligt kønshormon og kønshormonbindende globulin, vægt, subcutan fedtmængde og æggestokkenes volumen. Data blev analyseret med Mann-Whitney U-tests og Wilcoxon Signed-Rank-test.

45 patienter blev tilfældigt inddelt i en behandlingsgruppe (n=23) og en placebogruppe (n=22). Ved forsøgets start var der ingen statistiske forskelle i variablerne mellem grupperne. Kun 11 patienter i behandlingsgruppen og seks patienter i placebogruppen fuldførte. Årsagerne til frafald var graviditet, udeblivelse fra opfølgning, operative indgreb, medicinering for insulinfølsomhed og flytning væk fra forsøgsstedet. Negative bivirkninger var bl.a. hovedpine, halsbrand, kramper og kvalme – bivirkninger, som dog forsvandt inden forsøgets afslutning.

Ved forsøgets afslutning var menstruationsfrekvensen – defineret af rapportens forfattere som det gennemsnitlige antal menstruationscyklusser pr. måned – signifikant højere i behandlingsgruppen (0,75 pr. måned) end i placebogruppen (0,25 pr. måned, P=0,0085). I behandlingsgruppen blev menstruationsfrekvensen øget signifikant i forsøgsperioden (P=0,0076). Ingen signifikante forskelle blev fundet for de øvrige variabler, inkl. insulin- og glukoseparametre.

På trods af det lave antal deltagere ved forsøgets afslutning viste de seks måneder med tilskud af kanelekstrakt sig at have en signifikant, positiv virkning på menstruations-frekvensen hos kvinder med PCOS. Forfatterne kunne ikke påpege nogen virkemekanisme, der kunne forklare resultaterne.

Andre forsøg har påvist en forøgelse i insulinfølsomheden efter tilskud af kanel. I et forsøg blev insulin-følsomheden forøget efter 20 dage hos patienter, der fik 3 gram kanel pr. dag. En metaanalyse fra 2013 med kanels virkning på patienter med diabetes viste en formindskelse i det fastende blodsukker og forøgelse i HDL-kolesterol. Det er svært at drage konklusioner i forhold til de andre målte variabler på grund af det lave antal deltagere ved forsøgets afslutning. Det ville være formålstjenligt at gentage forsøget med en større gruppe deltagere.

Læs også
Rigtig kost kan hjælpe barnløse kvinder
Diabetes, insulinresistens og kanel
Birkesød Xylitol – den søde sundhed
Kanel – er det virkelig farligt for os?
Kanel smager godt og virker godt
Kanel – et stærkt krydderi med mange egenskaber
Insu Complex forbedrer blodsukker- og kolesteroltal

Kilder
McCutchan C. Updated meta-analysis shows beneficial effect of cinnamon supplements on type 2 diabetes. HerbClip. 2013 (No. 101321-484).
Allen RW, Schwartzman E, Baker WL, Coleman Cl, Phung OJ. Review af Cinnomon use in type 2 diabetes: An updated systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2013;11(5). 452-459.
Kort DH, Lobo RA. Preliminary evidence that cinnamon improves menstrualcyclicity in women with polycystic ovarian syndrome: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. Doi: 10.1016/j.ajog.2014.05.009.