Nervesystem

Perikon mod lette til moderate depressioner

En gruppe forskere gennemgik i alt 12 placebo-kontrollede undersøgelser med perikonekstrakt, og de fleste havde positive resultater med hensyn til ekstraktets antidepressive virkninger. Tre supplerende undersøgelser, som sammenlignede perikons virkning med syntetiske antidepressiver, resulterede i lignende reduktioner af depressive symptomer med ekstrakten, selv om de sammenlignede medikamenter ikke doseredes i sammenlignelige doser. Dens virkninger skal sammenlignes med serotonin-hæmmere.

Dosis er almindeligvis ca. 900 mg perikon taget i tre 250-300 mg tabletter. Perikon har en positiv bivirkningsprofil og kan være gavnlig ved lette til moderate depressioner. Perikonekstrakt anbefales ikke i komplicerede depressive tilfælde, herunder modstand mod behandling, selvmordstendenser, vrangforestillinger og alvorlig nedtrykthed.

Det anerkendte britiske tidsskrift British Medical Journal offentliggjorde resultatet af en stor tysk undersøgelse af perikons virkning på milde til middelsvære depressioner. I undersøgelsen deltog 324 personer fordelt på 40 klinikker.

Forskerne sammenlignede perikons virkning med det antidepressive middel imipramin og kunne som konklusion konstatere, at perikon er ligeså effektivt som imipramin til behandling af milde til middelsvære depressioner. Undersøgelsen viste også, at der er langt færre bivirkninger ved perikon end ved imipramin.

Perikon bør ikke tages sammen med antidepressive midler som Zoloft, Paxil og Prozac. Bivirkningerne af perikon er almindeligvis milde og omfatter mavetarmproblemer og træthed. Lysfølsomhed kan udvikles hos personer med lys hud. Som patient bør man oplyse sin læge om, at man indtager perikon.

Perikondråber kan være et nyttigt middel mod depressioner

Læs også
Depression – en sygdom, der kan behandles
Depression og næringsstoffer
Angst og depression følger med lange arbejdsdage
Perikon mod depression – og til rygeafvænning!
Perikon – en god hjælp mod vinterdepressioner
Fiskeolie har en positiv indvirkning på depression
Tilskud af probiotika kan medvirke til at lindre depression
Ni sunde fødevarer, der kan medvirke til at løfte humøret

Kilder
Volz HP. Controlled Clinical Trials of Hypericum Extracts in Depressed Patients – An Overview, Pharmacopsychiat., 1997.
Prof. dr. Helmut Woelk, Klinik für Psychiatrie und Pskykotherapie, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Giessen, British Medical Journal, 2. september 2000.