Kosttilskud

Er MSM naturligt forekommende?

Er MSM nu også naturligt forekommende, som det ofte hævdes?

Metyl-sulfonyl-metan, som forkortes MSM, er en kompleks svovlforbindelse. Stoffet kan ikke udvindes direkte fra planter, da MSM kun findes i meget små koncentrationer i nogle planter. Ofte omtales MSM som en ’naturlig forekommende svovlforbindelse’. Dette er ikke en ukorrekt påstand, men samtidig betyder det ikke, at produktets kilde nødvendigvis stammer direkte fra naturen.

MSM findes i meget lave koncentrationer som et naturligt forekommende stof i naturen. Oprindeligt stammer MSM fra døde planteplankton i havet, som ved nedbrydning frigør det tykke, olieagtige, lugtende stof dimethylsulfid (DMS). I havet findes der også en lille mængde DMS, som stammer fra bakteriel nedbrydning af kloakspildevand.

Sådan sker den kemiske produktion af MSM

DMS bliver oxideret til bl.a. dimethylsulfoxid (DMSO) og svovlsyre, og nogle af disse stoffer frigøres fra havet til luften, hvor de stiger op til ozonlaget. Under energipåvirkning fra UV-lys bliver stofferne yderligere iltede til bl.a. MSM, som returnerer til jorden i regn og indgår i fødekæden, hvorved det bliver distribueret i plante- og dyreriget.

Kemisk sker produktionen af MSM ved iltning af DMSO – det gælder både i naturen og i den nutraceutiske råvarebranche. Som produkt fremstilles MSM af plantemateriale i form af restprodukter fra papirproduktion eller planteolieproduktion.

‘Black liquor’

Man bruger cellulosepulp til at fremstille papir, hvor planter og træ – typisk grantræer – anvendes som cellulosekilder. For at lave ren cellulosepulp skal plantematerialet blandes med vand, og stofferne lignin og hemicellulose fjernes fra pulpmassen. I denne rensningsproces dannes der ’black liqour’, som er et tyktflydende sort restprodukt, som kan anvendes til fremstilling af DMSO. ’Black liqour’ blandes med svovl og brændes derefter under højt tryk. Det kemiske blandingsprodukt bliver destilleret og renset for at producere det rene DMSO, som anvendes i den kemiske fremstilling af MSM. Man kan også producere DMSO ved en kemisk proces, hvor der anvendes stofferne metanol og hydrogensulfid, som kan stamme fra den petrokemiske industri.

Begge processer er altså i princippet en kemisk fremstilling, og derfor vil MSM-produkter, der stammer direkte fra naturen, aldrig finde vejen til disken i helsekostbutikkerne.

MSM i praktiske kapslerLæs også
MSM – en fantastisk opdagelse
MSM Lignisul – en god kilde til svovl
MSM – methyl-sulfonyl-methan
Gigt – hvad er det, og hvad gør jeg ved det?
Chondroitin, glucosamin og MSM