Immunsystem

Echinacea – et optimalt forsvar mod forkølelse og influenza

Har du brug for noget, der kan beskytte dig mod de vira, der fremkalder forkølelse og influenza, så er det måske echinacea, du skal have fat i.

Lidt om virus og bakterier

Virus er en stor gruppe sygdomsfremkaldende mikroorganismer. De er meget mindre og helt anderledes opbygget end bakterier, men også vidt udbredte og undertiden meget farlige. Virussygdomme er bl.a. kopper, polio og mæslinger, og ikke mindst fremkaldes influenza og øvrige forkølelsessygdomme af virus.

Antibiotika har ingen effekt på alle virus, og endnu har vi – trods mange forsøg og nogle lovende tilløb – ikke noget virksomt middel mod disse sygdomsfremkaldere. Vi har kun mulighed for i så vid udstrækning som muligt at øge kroppens modstandskraft, så den bedre kan bekæmpe infektionen. Ved bakterieinfektioner, som er modtagelige for antibiotisk terapi, bør man ikke negligere betydningen af en resistensforøgelse. I mange tilfælde, specielt hvor der er tale om patienter i høj alder med fx lungebetændelse, vil en styrkelse af forsvarsmekanismerne have stor og ofte udslagsgivende betydning.

Echinacea-dråber mod forkølelse og influenza

Den banale virusinfektion af åndedrætsorganerne er den hyppigste sygdom hos mennesket. Bakterieinfektioner træder heroverfor i baggrunden. De er for det meste af sekundær natur. Sygdomsvækkeren af disse virale infektioner inddeles i pneumotrope og primære ikke-pneumotrope virus. Influenza, parainfluenza-, riho-, adeno- coxsackie- og ECHO-virus hører til den første gruppe; maserrubeola-, varicelle-, pollomyelitisvirus og mycoplasma pneumoniae til den sidste. Som ægte influenza betegnes kun de af influenza-virus fremkaldte sygdomme. Typiske symptomer er høj feber, smerter i hoved og led, sygdomsfølelse.

Bakterieinfektioner manifesterer sig ved akutte betændelser i luftvejene næsten udelukkende som sekundære infektioner af den gennem virusangrebet allerede ramte slimhinde. De vigtigste kim er haemophilus influenza, diplococcus pneumoniae, staphylococcus aureus og streptococcus puogenes.

Imod en febersænkende terapi taler, at det kun drejer sig om en naturlig afværgereaktion hos kroppen. Argumenter for er: subjektive lidelser lindres; ved spædbørn og småbørn forhindrer man feberkrampe.

Echinacea – en af naturens immunstyrkere

En række lægeplanter er egnede til at bevirke en sådan forøgelse af kroppens modstandskraft. Modstandskraften kan som bekendt øges over for specifikke sygdomme ved hjælp af vaccinationer mod disse sygdomme – her beskæftiger vi os med organismens uspecifikke eller almindelige modstandskraft mod mikroberne.

Mest kendt er rød solhat  (Echinacea angustifolia  og Echinacea purpurea), der hos os også dyrkes som haveplante. Indgivet såvel gennem munden som ved injektion virker denne plante klart resistensøgende på en måde, som endnu kun er delvis kendt. Virkemekanismen synes at minde betydeligt om den, man kender fra interferon, som bevisligt indtager en nøgleposition i organismens normale forsvar mod virus). Det er særdeles bemærkelsesværdigt, at vi kan støtte organismens forsvar mod virus med præparater fra planter som echinacea uden at frygte overdosering og skader. Man kan i denne situation tale om en virkelig biologisk virkemåde. Echinacea-arterne indeholder flere aktive stoffer, alkaloidet echinacosid, betain, inulin, en æterisk olie o.a.

Et rent ekstrakt fra den friske plante forhandles under navnet  Stærke Echinacea Complex dråber. Af disse kan man indtage 20 dråber tre gange daglig ved influenza og forkølelse.

Man tillægger  echinacea en bakterie- og virushæmmende egenskab, og ligeledes kan den hæve legemets egen modstandskraft. Her i Danmark består det meget brugte urtekosttilskud Urte-pensil delvis af echinacea og viser imponerende virkning ved betændelsestilstande. Forebyggende viser echinacea sig også at være en naturlig beskyttelse mod influenza og forkølelser.

Som plantepræparat har  Stærke Echinacea Complex dråber  stået sin prøve ved alle lettere infektioner som forkølelse, snue, hoste og ved forbedring af legemets egen modstandskraft. Hvis du vil være rustet mod det næste influenza-anfald, bør du anvende echinacea forebyggende (2 gange dagligt indtages 10-20 dråber i lidt vand). Forhandles også i pulverform.

Dette plantepræparat, der i øvrigt er rent vegetabilsk, er en sundhedsprofylakse med et bredt anvendelsesspektrum!

Læs også
Echinacea, når forkølelsen banker på døren
Echinacea og immunforsvaret
Gode råd til at undgå forkølelse
Hvor stærkt er dit immunforsvar?
Forebyg sommerforkølelse!
C-vitamin i megadoser mod forkølelse
Laktoferrin kan måske reducere risikoen for luftvejsinfektioner

Kilder
Ny plantemedicin. Thanning & Appel
Sundhedskost Arkiv 1983.