Kredsløb

Sådan holder du kredsløbet sundt

I løbet af de seneste 50-60 år har man gjort store fremskridt inden for forebyggelse, diagnose og behandling af kredsløbssygdomme.

Således viste tal fra National Institutes of Health (NIH) Heart, Lung, and Blood Institute for nogle år siden , at “antallet af dødsfald som følge af kredsløbssygdomme er faldet signikant, og amerikanerne lever et længere og sundere liv”. Det er måske et lige lovligt rosenrødt billede i betragtning af, at hjertesygdom stadig er den førende dødsårsag i USA, og at hjerteanfald og sygdomme i hjertets kranspulsårer tilsammen udgør næsten 75 % af alle dødsfald som følge af hjertesygdom. Derudover skal man tænke på, at vi står over for en drastisk forøgelse af antallet af hjerterelaterede sygdomme og dødsfald på grund af den epidemiske stigning i antallet af svært overvægtige, insulinresistente og diabetikere.

Heldigvis har en hel del forskning efterhånden underbygget de lovende udsigter ved enkeltstående kosttilskud og kombinationsprodukter, der skulle give en reel forbedring i kredsløbet.

C- og E-vitamin

I 2002 undersøgte dr. Chappell og hans kolleger ved King’s College i London daglige kosttilskud (1.000 mg C-vitamin og 400 I.E. E-vitamin) til kvinder med høj og lav risiko for præ-eklampsi (forhøjet blodtryk i forbindelse med graviditet). Resultaterne? Hos kvinder med høj risiko iagttog man efter indtagelse af antioxidanter en signifikant forbedring i de biokemiske markører, der normalt indikerer, at tilstanden er under udvikling, fx koncentration af PAI-2 og placenta-vækstfaktor.

Et andet forsøg foretaget af et forskerteam under ledelse af A. Iannuzzi ved Dietology Unit ved A Cardarelli Hospital i Napoli undersøgte sammenhængen mellem tegn på åreforkalkning i halspulsåren og dagligt indtag af antioxidante vitaminer, bl.a. E-vitamin. Man fandt frem til, at de kvinder, hvis kost indeholdt mindst E-vitamin, havde mest åreforkalkningsplak i halspulsåren.

Tocotrienoler

A. A. Qureshi offentliggjorde i 2001 et dyremodelforsøg i Journal of Nutrition af virkningen af tocotrienoler fra risklid (svarer til E-vitamin). Her bevirkede tocotrienolerne et fald i blodets indhold af triglycerider, samlet kolesterol og LDL-kolesterol. Forfatterne konkluderede, at “tilskud af tocotrienoler i kosten måske kan være en unik vej til at fremme et sundt kredsløb”.

Folsyre og coenzym Q10

I 2000 undersøgte norske forskere folsyretilskud hos patienter, som var enten raske eller havde et højt indhold af homocystein, en af risikofaktorerne for kredsløbssygdomme. Forfatterne fandt, at tilskud af folsyre modvirker de skadelige virkninger, der sker som følge af et højt homocysteinniveau.

I 2001 ønskede B. E. Burke og hans kolleger ved VA Hospital i Boise i Idaho at undersøge, hvad der ville ske, hvis de gav Q10-tilskud i en periode på 12 uger til 46 mænd og 37 kvinder med “isoleret systolisk hypertension”. Blodtrykket hos patienterne i den gruppe, der fik tilskud, faldt med hele 17,8 mm Hg, og det fik forskerne til at konkludere, at Q10 uden problemer kan gives til patienter med forhøjet blodtryk som en alternativ behandlingsform.

Krom

I april 2002 fortalte forskere, at “funktionel krommangel hos personer med kredsløbssygdom kan have en direkte forbindelse til en relativ mangel på krom i kosten”.

Tilskud af krom-picolinat medvirker til at reducere risikoen for tidlig udvikling af sygdom i hjertets kranspulsårer ved at mindske risikoen for komplikationer. Forsøg med tilskud har konsistent påvist en signifikant indvirkning på blod/fedt-stofskiftet hos mennesker, hvilket blev diskuteret i adskillige forsøg helt tilbage i 1966. Han påpeger, at chrom-picolinatets gennemsnitlige forbedring af det samlede kolesterolniveau (3 %) kan give en 15 % reduktion i antallet af tilfælde af sygdom i hjertets kranspulsårer.

Andre har også underbygget kroms sundhedsfremmende egenskaber. Ifølge den californiske virksomhed Nutraceuticals er der “en stærk sammenhæng mellem krommangel, forhøjet indhold af insulin i blodet og et øget indhold af kolesterol i blodet. Tilskud af niacin-bundet krom kan være en effektiv metode til at bekæmpe et højt kolesterolindhold i blodet”.

Essentielle fedtsyrer

Det har taget lang tid – selv for forskere og ernæringseksperter – at forstå, at vi skal have fedt for at overleve, og får vi ikke fedtstofferne i den rigtige balance, går det ud over sundheden og helbredet. I en artikel offentliggjort i American Journal of Medical Science i 2002 beskrives et forsøg, hvor man undersøgte omega-3 fedtsyren eicosapentaensyre (EPA), forløber for docosahexaensyre (DHA), hos otte mænd med ubehandlet, højt triglyceridniveau. Resultaterne? Plasmaindholdet af triglycerider faldt med 31 % ved 1.800 mg pr. dag ved EPA-tilskud.

I et forsøg fra 2002 i European Heart Journal anerkendte den britiske forsker C. P. Leeson og hans kolleger, at “indtagelse af fisk har en omvendt proportional sammenhæng med dødsfald som følge af kredsløbssygdomme” på omega-3 koncentrationen hos 326 unge i alderen 20-28 år. Deres resultater tydede på, at et tilstrækkeligt (fysiologisk) indhold af cirkulerende omega-3 fedtsyrer måske kan beskytte hjertet i de tidlige voksenår.

Lycopen

I 2002 foretog finske forskere under ledelse af T. Rissanen to forsøg for at undersøge lycopens reducerende indvirkning på risiko og plasmakoncentration. I det første havde 725 midaldrende mænd – med et lavt indhold af lycopen – en 3,3 gange så høj risiko for hjerteanfald eller hjerneblødning. I det andet (52 mænd og kvinder uden symptomer på kredsløbssygdom) var der sammenhæng mellem et lavt plasmaindhold af lycopen og 18 % mere plak i halspulsåren.

Forfatterne konkluderede, at et lavt cirkulerende indhold af lycopen “måske spiller en rolle i de tidlige stadier af åreforkalkning og kan have kliniske konsekvenser og dermed indflydelse på folkesundheden”.

Carnitin

I 2002 gav F. Jeejeebhoy og hans kolleger fra St. Michael’s Hospital i Toronto 41 patienter, der havde fået en bypass-operation, enten placebo eller et tilskud indeholdende L-carnitin,  Q10 og taurin. De fandt frem til, at tilskuddet medvirkede til en sundhedsfremmende reduktion i det diastoliske slutvolumen i venstre ventrikel hos patienter, der havde en dårligt fungerende venstre ventrikel inden operationen.

Forsøgsrapportens forfattere konkluderede, at fordi risikoen for at dø efter en bypass-operationen har en sammenhæng med det præoperative slutvolumen i venstre ventrikel, kan tilskud af carnitin (og andre næringsstoffer) reducere antallet af dødsfald.

Læs også
Overblik over almindelige hjerte-/karsygdomme
Kosttilskud, der styrker kredsløbet
C-vitamin hjælper hjertet
Q10 og selen mindsker risikoen for hjerte-/karproblemer
Kromunderskud kan øge risikoen for hjerteanfald
Antioxidanter giver sunde arterier
Omega-3 fedtsyrer er nøglen til et sundt kredsløb
Lycopen modvirker dannelse af åreforkalkning og blodpropper
Carnitin er rigtigt godt for dit hjerte
Spis fuldkorn, tab dig og styrk dit kredsløb