Naturlig støtte til vægttab Urter og krydderier

Maté – en vej til vægttab?

Den flerårige maté eller yerba maté (Ilex paraguariensis) er et træ, der vokser i Sydamerika. Dets blade anvendes til fremstilling af en varm drik, specielt i Sydamerika og Mellemøsten. Der har væ­ret adskillige mislykkede forsøg gennem de seneste ti år på at få nordamerikanerne til at tage drik­ken til sig, men den synes nu at være ved at vinde indpas som ingrediens i vægttabsprodukter.

Maté indeholder betydelige mængder koffein, hvilket til dels forklarer plantens popularitet som in­grediens i varme drikke som fx chimarrão og dens isafkølede version, tererê. Men koffeinind­holdet i maté er betydeligt lavere end i dens fætter fra det nordligere liggende Costa Rica – kaffen.

Undersøgelser sætter skub i brugen

En nyligt offentliggjort forsøgsrapport, som analyserede koffeinindholdet i 14 forskellige maté-pro­dukter, viste en spredning på 0,3-1,72 %. Ved anvendelse af tre af disse produkter til tebrygning ved forskellige temperaturer og partikelstørrelser, lå koffeinindholdet på mellem 0,9 og 1,58 %. Den sto­re forskel i koffeinindhold skyldes efter al sandsynlighed både bladenes vækststed og den efterføl­gende blanchering og tørring, som foregår ved forarbejdningen.

Interessen for maté steg, efter at en kombination af indkapslede ekstrakter af yerba maté-blade, da­miana-blade (Turnera diffusa Willd. Ex Schult., var. aphrodisiaca) og guaraná-frø (Paullinia cu­pana), der også er en kilde til koffein, ved et randomiseret, kontrolleret forsøg resulterede i et vægt­tab. ”YGD”-blandingen gav hhv. 112, 95 og 36 mg yerba maté (Y), guaraná (G) og damiana (D).

I forsøget fik 44 let til moderat overvægtige mænd og kvinder enten tre kapsler med YGD-blanding eller placebo, ledsaget af et stort glas vand 15 minutter før hvert hovedmåltid i en periode på 10 da­ge. En anden gruppe bestående af 47 let til moderat overvægtige forsøgspersoner fik enten YGD el­ler placebo i 45 dage. Endelig lod man 24 af YGD-personerne (den gruppe, der havde tabt min. 3,6 kg efter de 45 dage) fortsætte med at indtage produktet i en periode på 12 måneder.

Forskningsresultater

I den del af forsøget, der strakte sig over 10 dage, tabte YGD-personerne i gennemsnit 0,8 kg mod 0,3 kg for placebogruppen. I den gruppe, der deltog i 45 dage, lå det gennemsnitlige vægttab på 5,1 kg mod 0,3 kg i placebogruppen. Blandt den gruppe, der fortsatte med at tage YGD i et år, kunne man ikke iagttage yderligere vægttab – og heller ikke nogen vægtforøgelse.

Forfatterne til forsøgsrapporten iagttog en betydelig (i gennemsnit 53 %) reduktion i den hastighed, hvormed mavesækken tømmes (hvilket giver en øget mæthedsfornemmelse) efter indtagelse af 400 ml æblejuice hos de syv personer, som fik enten tre YGD- eller tre placebokapsler. Dette er tilsyne­ladende det eneste systematiske, kliniske forsøg, der understøtter vægttabsvirkning ved indtagelse af yerba maté – på trods af, at yerba maté ikke evalueres som selvstændigt stof.

Advarsler

Epidemiologiske beviser tyder på, at indtagelse af maté som varm drik har en vis sammenhæng med en øget risiko for regionale kræftsygdomme, specielt i mundhulen, struben, svælget og spiserøret – selv efter justering for alkoholindtag og rygning.

I modsætning hertil har et nyligt offentliggjort forsøg vist, at et kogende vandekstrakt af tørrede planter/stilke af yerba maté (og alfa-tocoferol) beskyttede gærceller mod brintoverilte-fremkaldte DNA-skader og celledød, tilsyneladende ved hjælp af en antioxidant mekanisme. Alternativt har der været teorier om, at hypertermisk irritation (som opstår ved indtagelse af en meget varm drik) kan formidle den kræftfremkaldende virkning ved maté. Til dato har der så vidt vides ikke været udført undersøgelser af yerba matés kræftfremkaldende egenskaber, og derfor er der klart brug for flere analyser af denne plante.

Læs også
Maté – hvad er det?
Maté styrker
Koffein kan lindre muskelsmerter efter træning
Koffein mod demens
Naturmedicin med en kemikers øjne
Rooibush te – medicinsk anvendelse

Kilder
Pomilio AB et al. High-performance capillary electrophoresis analysis of maté infusions prepared from stems and leaves of Ilex paraguariensis using automated micellar electrokinetic capillary chromatography. Phytochem Anal 2002;13:235-41.
Gauer L, Cavalli-Molina S. Genetic variation in natural populations of maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil., Aquifoliaceae) using RAPD markers. Heredity 2000;84:647-56.
Schmalko ME, Alzamora SM. Color, chlorophyll, caffeine, and water content during yerba maté processing. Drying Tech 2001;19:599-610.
Andersen T, Fogh J. Weight loss and delayed gastric emptying following a South American herbal preparation in overweight patients. J Hum Nutr Dietet 2001;14:243-50.
Goldenberg D et al. The beverage mate: a risk for cancer of the head and neck. Head Neck 2003;25:595-601.
Putz A et al. TP53 mutation pattern of esophageal squamous cell carcinomas in a high risk area (southern  Brazil). Int J Cancer 2002;98:99-105.
Bracesco N et al. Antioxidant activity of a botanical extract preparation of Ilex paraguariensis. J Altern Complem Med 2003;9:379-87.