Naturlig støtte til vægttab

Fedt feder mere end kulhydrater

Selv ved samme mængde energi er kroppens polstringslag tilsyneladende nemmere at oprethol­de ved hjælp af fedt end ved hjælp af kul­hydrat. Det er jo en naturlov, at hvis vi ind­tager flere  kilojoule, end vi forbruger, så øger vi tykkelsen på polstringen rundt omkring på kroppen, uanset hvor fra de overskydende kilojou­le stammer. Men det er tilsyneladende alli­gevel ikke helt ligegyldigt, hvorfra den over­skydende energi kom­mer. I et forsøg blev en gruppe personer overfodret med, hvad der svarede til 150% af deres energibehov. Personerne opholdt sig i et forsøgsrum, hvor det er muligt at måle deres energifor­brug. 9 slanke og 7 fede mænd fik enten overenergi via fedt eller hhv. via kulhydra­ter. Overfodring med kulhydrater førte til at kroppen i højere grad anvendte kulhydrater som energikilde, og til at energiforbruget steg. Dette medførte, at 75-85 % af den ekstra energi blev lag­ret på sidebenene.

Overfodring med fedt førte kun til en mini­mal stigning i krop­pens anvendelse af fedt som energikilde og ligeledes kun til en minimal stigning i energiforbrug. Dette medførte, at 90-95 % af den ekstra energi blev lagret på sidebe­nene. Et overindtag af fedt feder altså mere, end hvis den samme mængde energi blev indtaget via kulhydra­ter. Forskellen i hvor meget af energien, der bliver  kropspolstring, var størst tidligt i forsøgs­perioden.

Læs også
Bliver kulhydrater til fedt?
Hvis du SKAL overspise, så vælg kulhydrater frem for fedt…
Fedt: Sådan slipper du af med det
Fedt sløver koncentrationen
Vitaminer og mineraler reducerer dit taljemål
Skær ned på fedtet og undgå prostataproblemer
Sådan kan du forbrænde de snacks, du ikke kan lade stå
Æble- og pæretyperne