Naturlig støtte til vægttab

Fedt feder mere end kulhydrater

Selv ved samme mængde energi er kroppens polstringslag tilsyneladende nemmere at oprethol­de ved hjælp af fedt end ved hjælp af kul­hydrat. Det er jo en naturlov, at hvis vi ind­tager flere  kilojoule, end vi forbruger, så øger vi tykkelsen på polstringen rundt omkring på kroppen, uanset hvor fra de overskydende kilojou­le stammer. Men det er tilsyneladende alli­gevel ikke helt ligegyldigt, hvorfra den over­skydende energi kom­mer. I et forsøg blev en gruppe personer overfodret med, hvad der svarede til 150% af deres energibehov. Personerne opholdt sig i et forsøgsrum, hvor det er muligt at måle deres energifor­brug. 9 slanke og 7 fede mænd fik enten overenergi via fedt eller hhv. via kulhydra­ter. Overfodring med kulhydrater førte til at kroppen i højere grad anvendte kulhydrater som energikilde, og til at energiforbruget steg. Dette medførte, at 75-85 % af den ekstra energi blev lag­ret på sidebenene.

Overfodring med fedt førte kun til en mini­mal stigning i krop­pens anvendelse af fedt som energikilde og ligeledes kun til en minimal stigning i energiforbrug. Dette medførte, at 90-95 % af den ekstra energi blev lagret på sidebe­nene. Et overindtag af fedt feder altså mere, end hvis den samme mængde energi blev indtaget via kulhydra­ter. Forskellen i hvor meget af energien, der bliver  kropspolstring, var størst tidligt i forsøgs­perioden.