Sund kost og livsstil

Carnitin og bedre kognitiv funktion hos ældre

66 forsøgsdeltagere over 100 år deltog i et forsøg offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition. Det viser en reduktion i mængden af fedtvæv og i den samlede oplevelse af træthed i løbet af det placebo-kontrollerede, randomiserede, dobbeltblind-forsøg.

”Hundredårige er generelt karakteriseret ved svaghed, aftagende mental funktion, reduceret mobi­litet og balance og lav udholdenhed”, skriver forfatterne under ledelse af Mariano Malaguarnera fra University of Catania. ”Vores forsøg tyder på, at oral indgivelse af carnitin fremkalder en reduktion i den samlede mængde af fedtvæv, øger den samlede mængde muskelvæv og fremmer en øget kapacitet for fysisk og kognitiv aktivitet ved at reducere træthed og forbedre den kognitive funktion”. 

Carnitin spiller en vigtig rolle for produktionen af cellulær energi og er desuden nødvendig for transporten af langkædede fedtsyrer som omega-3 tværs over membranerne uden om  mitokondrierne, cellernes ’kraftværker’. ”Blandt alle de stoffer, hvis koncentration falder med alderen, er faldet i carnitin fundamentalt vigtigt på grund af dets indvirkning på energiproduktionen”, forklarer forfatterne.

Forskerne rekrutterede 66 mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 101 år til forsøget. Delta­gerne, som viste tegn på træthed efter blot let fysisk aktivitet, blev tilfældigt inddelt i to grupper, der fik enten et dagligt tilskud af carnitin eller placebo i seks måneder.

Ved forsøgets afslutning rapporterede forskerne, at tilskud af carnitin havde en direkte sammen­hæng med en signifikant reduktion i mængden af fedtvæv sammenlignet med placebogruppen. Den gruppe, der fik L-carnitin, tabte 1,6 kg fedtvæv, mens placebogruppens deltagere tog 0,6 kg på i vægt. Den samlede muskelmasse i carnitin-gruppen blev forøget med 3 kg mere end placebogruppen, lyder det fra forskerne. Desuden faldt graden af udmattelse efter en seks-minutters gangtest med indtagelse af carnitin.

Den kognitive funktion blev målt efter den såkaldte 30-point Mini­-Mental State Examination (MMSE). Her havde L-carnitin-gruppen en forbedring på 4,1 points sammenlignet med kun 0,6 point i gennemsnit i placebogruppen.

Man kunne desuden iagttage en reduktion i den mentale træthed efter indtagelse af L-carnitin.

Forskerne bemærker, at der var adskillige begrænsninger forbundet med forsøget, herunder at man udelukkende havde forsøgsdeltagere, som udviste tegn på mild, kognitiv deficit, dårligt syn og/eller dårlig hø­relse, eller at deltagerne var analfabeter. Desuden bemærkes det, at deltagerne blev assiste­ret af nogen i hele forsøgets forløb.

På trods af disse begrænsninger konkluderer de, at indgivelse af tilskud rent faktisk gav sundheds­mæssige fordele i forhold til den fysiske og mentale præstation hos en befolkningsgruppe, som har stor risiko for at miste disse færdigheder.

Læs også
Carnitin – hold dig ung, når du bliver ældre
Carnitin – et næringsstof, der bremser aldersforandringer
Carnitin – et skud ungdom til aldrende mænd
Carnitin – hvorfor har kvinder brug for det?
Udregn din forventede levealder
D-vitamin holder humøret højt hos ældre
Generation 65+ – sund med målrettet kost?

Kilde 
Malaguarnera M et al. L-Carnitine treatment reduces severity of physical and mental fatigue and increases cognitive functions in centenarians: a randomized and controlled clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2007, bd 86, s. 1738-1744.