Sund kost og livsstil

Carnitin og bedre kognitiv funktion hos gamle

66 forsøgsdeltagere over 100 år deltog i et forsøg offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition. Det viser en reduktion i mængden af fedtvæv og i den samlede oplevelse af træthed i løbet af det placebo-kontrollerede, randomiserede, dobbeltblind-forsøg.

”Hundredårige er generelt karakteriseret ved svaghed, aftagende mental funktion, reduceret mobi­litet og balance og lav udholdenhed”, skriver forfatterne under ledelse af Mariano Malaguarnera fra University of Catania. ”Vores forsøg tyder på, at oral indgivelse af carnitin fremkalder en reduktion i den samlede mængde af fedtvæv, øger den samlede mængde muskelvæv og fremmer en øget kapacitet for fysisk og kognitiv aktivitet ved at reducere træthed og forbedre den kognitive funktion”. 

L-carnitin spiller en vigtig rolle for produktionen af cellulær energi og er desuden nødvendig for transporten af langkædede fedtsyrer som omega-3 tværs over membranerne uden om  mitochon­drierne, cellernes ’kraftværker’. ”Blandt alle de stoffer, hvis koncentration falder med alderen, er faldet i L-carnitin fundamentalt vigtigt på grund af dets indvirkning på energiproduktionen”, forklarer forfatterne.

Forskerne rekrutterede 66 mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 101 år til forsøget. Delta­gerne, som viste tegn på træthed efter blot let fysisk aktivitet, blev tilfældigt inddelt i to grupper, der fik enten et dagligt tilskud af L-carnitin eller placebo i seks måneder.

Ved forsøgets afslutning rapporterede forskerne, at tilskud af L-carnitin havde en direkte sammen­hæng med en signifikant reduktion i mængden af fedtvæv sammenlignet med placebo-gruppen. Den gruppe, der fik L-carnitin, tabte 1,6 kg fedtvæv, mens placebo-gruppens deltagere tog 0,6 kg på i vægt. Den samlede muskelmasse i L-carnitin-gruppen blev forøget med 3 kg mere end placebo-gruppen, lyder det fra forskerne. Desuden faldt graden af udmattelse efter en seks-minutters gangtest med indtagelse af L-carnitin.

Den kognitive funktion blev målt efter den såkaldte 30-point Mini­-Mental State Examination (MMSE). Her havde L-carnitin-gruppen en forbedring på 4,1 points sammenlignet med kun 0,6 point i gennemsnit i placebo-gruppen.

Man kunne desuden iagttage en reduktion i den mentale træthed efter indtagelse af L-carnitin.

Forskerne bemærker, at der var adskillige begrænsninger forbundet med forsøget, herunder at man udelukkende havde forsøgsdeltagere, som udviste tegn på mild, kognitiv deficit, dårligt syn og/eller dårlig hø­relse, eller at deltagerne var analfabeter. Desuden bemærkes det, at deltagerne blev assiste­ret af nogen i hele forsøgets forløb.

På trods af disse begrænsninger konkluderer de, at indgivelse af tilskud rent faktisk gav sundheds­mæssige fordele i forhold til den fysiske og mentale præstation hos en befolkningsgruppe, som har stor risiko for at miste disse færdigheder.

Kilde 
Malaguarnera M et al. L-Carnitine treatment reduces severity of physical and mental fatigue and increases cognitive functions in centenarians: a randomized and controlled clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2007, bd 86, s. 1738-1744.

Sund kost og livsstil

Carnitin og bedre kognitiv funktion hos gamle

66 forsøgsdeltagere over 100 år deltog i et forsøg offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition. Det viser en reduktion i mængden af fedtvæv og i den samlede oplevelse af træthed i løbet af det placebo-kontrollerede, randomiserede, dobbeltblind-forsøg.

”Hundredårige er generelt karakteriseret ved svaghed, aftagende mental funktion, reduceret mobi­litet og balance og lav udholdenhed”, skriver forfatterne under ledelse af Mariano Malaguarnera fra University of Catania. ”Vores forsøg tyder på, at oral indgivelse af carnitin fremkalder en reduktion i den samlede mængde af fedtvæv, øger den samlede mængde muskelvæv og fremmer en øget kapacitet for fysisk og kognitiv aktivitet ved at reducere træthed og forbedre den kognitive funktion”. 

L-carnitin spiller en vigtig rolle for produktionen af cellulær energi og er desuden nødvendig for transporten af langkædede fedtsyrer som omega-3 tværs over membranerne uden om  mitochon­drierne, cellernes ’kraftværker’. ”Blandt alle de stoffer, hvis koncentration falder med alderen, er faldet i L-carnitin fundamentalt vigtigt på grund af dets indvirkning på energiproduktionen”, forklarer forfatterne.

Forskerne rekrutterede 66 mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 101 år til forsøget. Delta­gerne, som viste tegn på træthed efter blot let fysisk aktivitet, blev tilfældigt inddelt i to grupper, der fik enten et dagligt tilskud af L-carnitin eller placebo i seks måneder.

Ved forsøgets afslutning rapporterede forskerne, at tilskud af L-carnitin havde en direkte sammen­hæng med en signifikant reduktion i mængden af fedtvæv sammenlignet med placebo-gruppen. Den gruppe, der fik L-carnitin, tabte 1,6 kg fedtvæv, mens placebo-gruppens deltagere tog 0,6 kg på i vægt. Den samlede muskelmasse i L-carnitin-gruppen blev forøget med 3 kg mere end placebo-gruppen, lyder det fra forskerne. Desuden faldt graden af udmattelse efter en seks-minutters gangtest med indtagelse af L-carnitin.

Den kognitive funktion blev målt efter den såkaldte 30-point Mini­-Mental State Examination (MMSE). Her havde L-carnitin-gruppen en forbedring på 4,1 points sammenlignet med kun 0,6 point i gennemsnit i placebo-gruppen.

Man kunne desuden iagttage en reduktion i den mentale træthed efter indtagelse af L-carnitin.

Forskerne bemærker, at der var adskillige begrænsninger forbundet med forsøget, herunder at man udelukkende havde forsøgsdeltagere, som udviste tegn på mild, kognitiv deficit, dårligt syn og/eller dårlig hø­relse, eller at deltagerne var analfabeter. Desuden bemærkes det, at deltagerne blev assiste­ret af nogen i hele forsøgets forløb.

På trods af disse begrænsninger konkluderer de, at indgivelse af tilskud rent faktisk gav sundheds­mæssige fordele i forhold til den fysiske og mentale præstation hos en befolkningsgruppe, som har stor risiko for at miste disse færdigheder.

Kilde 
Malaguarnera M et al. L-Carnitine treatment reduces severity of physical and mental fatigue and increases cognitive functions in centenarians: a randomized and controlled clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2007, bd 86, s. 1738-1744.