Vitaminer & Mineraler

Multivitaminer/mineraler kan forbedre børns hjernefunktion

Daglige tilskud af multivitaminer/mineraler kan forbedre hjernefunktionen hos børn, viser resultater fra et forsøg foretaget af britiske og australske forskere og offentliggjort i British Journal of Nutrition. “Det er første gang, at man på mennesker har iagttaget en umiddelbar adfærdspåvirkning ved indtagelse af vitaminer og mineraler”, skriver forskerne under ledelse af professor David Kennedy fra Northumbria University i Newcastle. “Naturligvis skal disse iagttagelser kunne genskabes i større følgegrupper, men de tyder absolut på, at man bør prioritere emnet “.

Forskergruppen fra Newcastle rekrutterede i samarbejde med forskere fra Swinburne University i Australien og University of Westminster i London 81 børn med en gennemsnitsalder på 11 år til deltagelse i det randomiserede, dobbeltblind, placebo-kontrollerede parallelgruppeforsøg. Børnene var angiveligt alle sunde og raske, og ingen af dem led af fødevareallergi. Desuden fik ingen af børnene nogen former for kosttilskud i tre måneder op til forsøgets start. De blev tilfældigt inddelt i to grupper, der fik daglige tilskud af enten multivitaminer/mineraler eller placebo i 12 uger.

Man undersøgte børnenes kognitive præstationer med en lang række laboratoriemålinger. Disse målinger blev udført før forsøgets start, efter hhv. en og tre uger efter første dosis og efter 12 uger.

Kennedy og hans kolleger rapporterer, at vitamin/mineral-gruppen klarede sig bedre i to af koncentrationstestene. Og forskerne bemærkede de første tegn på forbedring kun tre timer efter første dosis første dag. “Det mest overraskende ved forbedringen i koncentrationsøvelserne er, at den viste sig allerede efter tre timer på forsøgets første dag”, skriver de. “Så vidt vi ved, er den teori, at vitaminer og mineraler kan have en adfærdsregulerende indvirkning efter en enkelt dosis, endnu ikke blevet udforsket “, tilføjer de. Man kunne dog ikke iagttage ændringer i børnenes humør, tilføjer de.

Ifølge forskerne var forsøgets formål at teste producentens anprisninger af, at multivitaminer/mineraler kan forbedre børns fysiske udvikling og kognitive præstation. “Kombinationen af vitaminer, mineraler og aminosyrer i nærværende forsøg gør det ikke muligt at tilskrive resultaterne til en enkelt komponent “, skriver forskerne. “Yderligere forsøg på dette område kan fx gå i dybden med enkeltdelene i behandlingen og måske fokusere på yderligere målinger, samt umiddelbar og kronisk måling”.

Bamse Bomstærk multivitamin/mineraltablet til børn i alderen 3-10 år!

Maximum – multivitamin/mineraltablet til alle fra 11-120 år!

Læs også
Bamse Bomstærk gi’r dit barn en sund start
Bamse Bomstærk – multivitaminer/mineraler til dit barn
Overvægtige småbørn mangler ofte jern
Børn skal have fedt – men det skal være det rigtige fedt
Multivitaminer: Fundamentet for et godt helbred
Maximum: Danmarks bedste kostforsikring
Multivitaminer/mineraler har en positiv indvirkning på vægten og appetitten
Næringsstofmangel i befolkningen

Kilde
Haskell CF et al. Cognitive and mood effects in healthy children during 12 weeks’ supplementation with multivitamin/minerals. British Journal of Nutrition, (100);1086-1096, 2008.