Naturmidlernes historie og pionerer

Karl-Otto Aly: Læge og biomediciner

Karl-Otto Aly blev født i 1930 i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Hans far var læge på et kursted og ud af en gammel lægeslægt. Derved kom Karl-Otto meget tidligt i kontakt med de tyske kurbades fysioterapeutiske rehabiliteringsvirksomhed. Han blev derfor interesseret i tysk biologisk medicin.

Efter skolegang i Hitler-tidens Tyskland kom han i 1947 til sin anden hjemstavn Djursholm i Sverige. I 1950 tog han studentereksamen i Djursholm. Han kom ret hurtigt i kontakt med Are Waerland og den svenske helsebevægelse og begyndte mere aktivt at tilegne sig grundprincipperne for sund levevis. Derved voksede hans interesse for biologisk medicin og ønsket om selv at virke som biologisk læge.

Karl-Otto Aly fik sin medicinske grunduddannelse på Karolinska Institutet og det Karolinska Sygehus i Stockholm i årene 1952-60. Derefter tog han en specialuddannelse på Södertälje Sygehus i almindelig medicin. I årene 1963-72 arbejdede han som provinslæge, anden reservelæge og distriktslæge i Södertälje. I 1972 fulgte han med Kiholmsstiftelsen til Tallmogården i Sunnansjö i de sydlige Dalarne. Kiholmsstiftelsen havde indtil da haft en kurvirksomhed på Kiholm uden for Södertälje. Han var fra begyndelsen med til at opbygge Tallmogården og har som medicinsk chef været med til at give Tallmogården dens særlige helseprofil.

Ved siden af sin konventionelle medicinske uddannelse skaffede Aly sig en grundig uddannelse i biologisk medicin. Dels gennem regelmæssigt at deltage i forskellige informations- og videreuddannelseskurser og desuden på seminarer i Freudenstadt og Baden-Baden i regi af den tyske lægeforening for biologisk medicin. Dels gennem ca. to års praktik på dr. Otto Buchingers fasteklinik i Bad Pyrmont og på Birchner-Benners privatklinik i Zürich, Schweiz.

Efterhånden dominerede arbejdet på Tallmogården dr. Alys virksomhed mere og mere, men derudover var han en flittig og efterspurgt foredragsholder både i og uden for Sverige. Han skrev regelmæssigt skrevet i Tidsskrift for Hålsa og medvirkede i flere programmer i både radio og fjernsyn. Han deltog i flere videnskabelige undersøgelser om vegetarisk kost og faste og afholdt ofte kurser i biologisk medicin.

Karl-Otto Aly døde 16. april 2021 i Sverige.

Læs også
Dr. Bircher-Benner: Erfaringer om råkost
Plantestoffer, der kan mindske kronisk stress
Alma Nissens fastekur
Lars Okholm: Strategi for et bedre liv
Julia Vøldans syn på sundhed og sygdom
Carl Ottosen: Den utrættelige forkæmper for sund levevis