Naturmidlernes historie og pionerer

Carl Ottosen: Den utrættelige forkæmper for sund levevis

Den unge studerende havde et svagt helbred. Læselysten var stor, men kræfterne små. “Spis kraftig kost”, sagde man til ham. “Saftige bøffer skal nok give kræfter”. “Du behøver stimulanser”, sagde en anden. “Kvik dig op med lidt tobak”. Men de velmenende råd hjalp ikke. Så mødte han en ung læge, som sagde: “Læg tobakken bort. Ombyt øllet med mælk. Når De bliver træt, skal De gå eller løbe nogle lange ture. Og så skal De tage strandbade så ofte som muligt”. Langsomt, men sikkert voksede også den sjælelige vitalitet. Nu skulle han nok nå sit mål – at blive dyrlæge.

Den unge landmandssøn fra Vendsyssel – Carl Ottosen hed han – traf imidlertid to unge idealister ved en kongres, som blev afholdt af De Samvirkende Danske Afholdsforeninger. Mødet med disse to mænd skulle komme til at ændre hele hans livsforløb.

Mødet med Kellogg

Han afbrød dyrelægestudiet og rejste til Amerika, hvor han kom i forbindelse med den kendte læge og sundhedsreformator John Harvey Kellogg. Carl Ottosen arbejdede i flere måneder på dr. Kelloggs Health Reform Institute, det senere Battle Creek Sanatorium. Han fulgte arbejdet i de forskellige afdelinger med levende interesse. Dr. Kellogg, som var en af samtidens største hygiejnikere, så det som sin opgave at helbrede de syge og undervise dem i, hvordan de skulle undgå at blive syge igen.

Det var især Kelloggs anvendelse af fysioterapi og diætbehandling, som gjorde et dybt indtryk på Carl Ottosen. Han fik øjnene op for, hvilke uvurderlige hjælpemidler lægen havde i brugen af frisk luft, vand, lys, massage, gymnastik, elektricitet og en rationel diæt.

Efter Amerikaopholdet kastede han sig over lægestudiet. Han, som selv havde været sygelig i sin tidlige ungdom, ville hjælpe andre med til at blive sunde. Som ung cand. med. arbejdede han videre med sine planer, og en majdag i 1898 kunne han og nogle få trofaste medarbejdere åbne et lille sanatorium ved Øresunds kyst, i Skodsborg, 15 km nord for København.

Starten var svær, og kampen for at holde liv i den lille institution var hård, men Carl Ottosens valgsprog var: “Aldrig give op!”. Han lod sig ikke kue af modstand og havde en sjælden evne til at sætte mod i både medarbejdere og patienter.

Skodsborg Badesanatorium

Carl Ottosen var primus motor i oprettelsen og udbyggelsen af Skodsborg Badesanatorium, men vi vil ikke glemme hans medarbejderes selvopofrende indsats. Hans aldrig svigtende omhu for patienterne var dem en umådelig hjælp, og så havde han en enestående evne til at få sin optimisme til at smitte.

Men Carl Ottosen så det ikke blot som sin opgave at læge og lindre. Det hørte til hans kongstanke at oplyse folk om, hvordan man kan forebygge sygdom. Hertil bidrog hans kendte foredragsturneer rundt i Danmark, ja, hele Norden. Han var en fængslende taler og havde en enestående evne til at gøre et emne interessant. Det er ikke få, som efter at have hørt Carl Ottosens foredrag er gået hjem med det faste forsæt at lægge levevisen om efter sundere og bedre principper.

Fra hans oplysningsarbejde skal også nævnes de nordiske sundhedsuger, han holdt på Frydenstrand Badesanatorium ved Frederikshavn.

Sundhedsbladet

Hans viden kom også mennesker til gode i det ganske land takket være hans skribentvirksomhed i Sundhedsbladet, hvis redaktør han var gennem 45 år. Carl Ottosen viste et værdifuldt vidsyn, da han oprettede en skole for fysioterapeuter i forbindelse med sit sanatorium. Herigennem forplantede hans og kurstedets ideer sig til det ganske land, til hele Skandinavien, ja, til alle lande i verden, hvor hans elever senere optog en gerning.

Essensen af hans sundhedsprogram er nedfældet i hans bog Hold dig ung. Gennem hele dette skrift går den grundtanke, at man ikke skal give op, fordi man mærker alderens symptomer. Nej, også i de ældre år bør man tage kampen op mod sygdom og den pessimisme, som den er så tilbøjelig til at fremkalde. Det var et af Carl Ottosens slagord: “Hvor travlt De end har det, så glem ikke hver dag at gøre noget for Deres sundhed”.

En anden af Danmarks store sønner, kaptajn J. P. Jespersen, sagde det på denne måde: “Den største sandhed ligger sikkert i, at Carl Ottosen var en gudfrygtig mand. Det var denne livsanskuelse, der var bestemmende for hans interesser og handlinger”. Om sig selv sagde Carl Ottosen: “Jeg er den lille læge i Den store Læges hånd”.

Læs også
Skodsborg Badesanatorium – jubilæumsskrift fra 1948
Den legendariske Kaptajn Jespersen
Vinterbadning – sundhed i det iskolde vand
Mikkel Hindhede: Uddrag af ‘Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil’
Hindhede, Nolfi og kræft
Smertebehandling på den blide måde

Kilde
Artikel i Sundhedsbladet

Carl Ottosen

Carl Jacob Ottosen, født 26. juli 1864 i Elling Sogn ved Frederikshavn, død 12. maj 1942 i Skodsborg, var en dansk læge, foredragsholder, redaktør og helsepionér samt grundlægger af Skodsborg Badesanatorium og Frydenstrand Badesanatorium. Carl Ottosen var redaktør ved Sundhedsbladet i 45 år, og han skrev bogen “Hold dig ung” i 1940.