Naturmidler

Brottrunk – et naturmiddel med spark i

Et moderne naturmiddels potentialer – også i fremtidens medicin

Indledning

Moderne medicin er præget af en mere og mere raffineret apparatteknik, nye kemoterapeutiske midler og stadigt dyrere præparater. Har vi overhovedet brug for naturmidler eller kosttilskud? Tror man, at man kan behandle levende væsner med standardiserede metoder, tager man fejl. Denne monokausale indfaldsvinkel og deraf følgende symptombehandling kan lindre og ganske givet også redde liv – men den kan aldrig helbrede.

Og derfor er der brug for erfaringsbaseret lægevidenskab, naturmidler i samspil med moderne medi­cin og apparater til udvikling af ægte lægevidenskab til interesse for dem, der gerne vil helbredes. Måske kan ægte læger på denne måde finde tilbage til en lægekultur, som er præget af kollegialitet blandt alle, der deltager i kampen for at forbedre prognoserne for de syge.

Så den moderne medicin kan ikke se bort fra et probiotisk, gavnligt næringsmiddel og den produktpalette, der bygger på det.

Kanne Brottrunk

Kanne Brottrunk fremstilles af specialbagt surdejsbrød fra biologisk dyrket korn (hvede, rug, hav­re), som er smuldret og tilsat kildevand i store gærkar. Uden ilt starter de naturligt forekommende mælkesyrebakterier (Lactobacillus reuteri) en gæring, som varer adskillige uger. Bakterierne dan­ner sukker af brødets kulhydrater og via et druesyre-mellemstadie til slut mælkesyre. Gæringen fø­rer altså til en vækst i mængden af mælkesyre, aromastoffer og kuldioxid – samtidig med, at kulhy­dratindholdet falder.

Kanne Brottrunk er en alkoholfri gærdrik. Ud over vitaminer, mineraler og sporstoffer indeholder den bioaktivt gær og levende lactobaciller. Gennem gæringsprocessen er disse blevet syreresistente.

Brottrunk har en pH-værdi på 2,9, og 1 ml indeholder i gennemsnit 4 mio. kolonidannende mælke­syrebakterier. 100 ml indeholder 0,2 g protein og 0,06 g kulhydrat. Mælkesyrebakterierne gør Kanne Brottrunk til et probiotikum.

Baggrunden for de forskellige virkeområder

Virkningen på og via tarmen er probiotisk, dvs. at mælkesyrebakterierne dræber sygdomskim og fremmer symbionterne i fordøjelseskanalen. Brottrunks regulerende og helbredende ind­flydelse på betændte områder skyldes dets desinficerende, bakteriostatiske/baktericide, virusta­tiske og antimyko­tiske virkning. Andre medspillere er enzymatiske processer og øget frigørelse af enzymer.   Og den pH-regulerende indflydelse er ligeså gavnlig for kropsoverfladen som den osmotiske virkning.

Alle omtalte faktorer har afgørende indflydelse på behandlings- og sygdomsforløbet hos kronisk sy­ge og kræftpatienter. Det er desuden vigtigt med et alsidigt stof, hvis komplekse mekanismer har en positiv indvirkning på kroppens fysiologi og medfører talrige synergismer.

Kanne Brottrunks virkeområder

Brottrunk får sin afgiftende, rensende, aktiverende, betændelseshæmmende og regulerende virkning fra sit velafbalancerede indhold af vitaminer, mineraler, aminosyrer og mælkesyrebakterier og frem for alt brødenzymerne. Så det kan ikke undre, at Brottrunk kan bruges på mange felter:

 • Anti/Good Aging
 • Onkologi
 • Dermatologi
 • Nefrologi
 • Gastroenterologi
 • Gynækologi
 • Almenmedicin
 • Tandpleje
 • Pulmologi
 • Rheumatologi
 • Immunologi.

Den skat, der ligger gemt i erfaringen med Kanne Brottrunk, kan gavne alle på følgende områder:

 • Energigiver
 • Forbedring af iltpartialtrykket
 • Afføringsregulering
 • Diarré og forstoppelse
 • Tarmcandidose
 • Onykomykose og mykose
 • Afgiftning
 • Allergi og høfeber
 • Astma
 • Psoriasis
 • Rheuma
 • Degenerative skeletlidelser
 • Komplement til kemoterapi og stråleterapi
 • Immunologisk underskud
 • Neurodermitis
 • Karsygdomme
 • Åreforkalkning
 • Diabetes mellitus
 • Hovedpine og migræne
 • Som supplement ved kostomlægninger og fastekure – samt en lang række anvendelsesmuligheder inden for forebyggelse og helbredelse.

Erfaringer fra gisunt-Klinikken

På gisunt-Klinikken, klinik for integrativ medicin ved Nordwestdeutschen Hyperthermiezentrum, behandler vi særligt udsatte patienter. Kræftpatienter og kronisk syge kommer ofte til os på et meget sent stadium. Mange har ikke haft held med tidligere behandlinger, og hvis de har, er det med om­fattende bivirkninger og sekundærskader, fx som følge af strålebehandling og kemotera­pi.

Belastede mennesker har brug for basisterapi for at komme til kræfter og igen få mulighed for over­hovedet at kunne blive behandlet. Derfor sigter vi på – ud over at genoprette immunfor­svar og styr­ke kroppen generelt – at øge virkningen af den behandling, der retter sig mod de enkelte sygdomme.

Men det drejer sig ikke blot om komplementær behandling. De omhyggeligt udvalgte elementer sig­ter i endnu højere grad på at afhjælpe grundsygdommen ved samtidig at beskytte sunde celler med genopbygning af beskadiget kropssubstans. Fra basisforskningen ved man, at kun iltede kræftceller kan optage en dødelig dosis stråler eller kemoterapi. Så hvorfor gør den ortodokse medicin ikke alt, hvad den kan for at sikre maksimal iltning? Tilførsel af ilt (fx i form af iltterapi) kan komple­men­tere andre behandlingsformer på samme måde som kampen mod hyppigt forekommende anæ­miske tilstande – som en form for bro, fordi man hermed kan tilsætte ilt fysisk opløst i plasma.

Patienten er taknemlig, for hun føler sig bedre tilpas, mens hun stort set ikke kan mærke nogen for­bedring efter toksisk behandling. Hvis man så integrerer brugen af brødkornsyre i behandlingen, ø­ges udnyttelsen af ilten, og iltpartialtrykket forhøjes. Desuden kan Brottrunk beskytte tarmfloraen, forbedre enzymmønstret og indvirke direkte på sygdommen ved at hindre adhæsionsmolekylerne.

Dette er et klassisk eksempel på integrativ, omfattende, synergistisk behandling, og derfor kan vi kun indtrængende råde alle behandlere til at bruge den store Brottrunk-produktpalette. Før jeg præ­senterer resultaterne af et videnskabeligt, randomiseret og prospektivt forsøg, vil jeg gerne beskrive de mangeartede behandlingsmuligheder, en højtspecialiseret kræftklinik har.

Næsten alle vores patienter har en påvist dysbiose i tarmen. Vi giver derfor Brottrunk som probio­tisk kosttilskud og som lavement. Patienter med sygdomme, der bliver eller er blevet behandlet med stråler eller kemoterapi, har ud over håraffald, forstyrret spændingstilstand i vævene og fejlfarvning af huden også hyppigt pH-forandringer i hud og slimhinder med irritation, tørhed, sprukkenhed, kløe osv. Her hjælper helkropsbade i Kanne Brottrunk.

Den regulerende virkning er slående, og patienterne er glade. Vi udnytter også de osmotiske egen­skaber til lindring af symptomer ved leverkapselsmerter, ascites og ophobningsødem/lymfødem. Her hjælper lunkne omslag af Brottrunk-vædede klæder, som hurtigt skiftes ud. Brot­trunk stimu­lerer appetitten, slukker tørsten fremragende og synes at kunne stimulere de parenkyme organer.

Hurtigere helbredelse af diarrésygdomme ved hjælp af Brottrunk er også videnskabeligt bevist. Med sin specielle indvirkning på tarmen virker Brottrunk kræfthæmmende og forebygger mod tarmkræft. Specielt vigtig er den høje resistens over for mave- og galdesyrer, der findes i forbindelse med den­ne sygdom. Kliniske forsøg har også bevist, at små børn beskyttes mod tarminfektioner (rota-virus og clostridia) og kan helbredes for fejlkolonisering efter indtagelse af bredspektrede antibiotika-kure. Den immunstimulerende virkning kan påvises for de enkelte immunparametre og er dermed ubestridelig. Så det kan ikke undre, at vi også kunne påvise en virkning i vores prospektive forsøg.

I vores klinik anvender vi Brottrunk-omslag til behandling af dermatose. Ligeledes skyller vi sår, fx underbenssår, med Brottrunk. Da mælkesyrebakterierne virker som fiberstoffer, løsnes gift­stoffer fra tarmen. Brottrunk kan forhindre kolonisationsresistens i tarmen. Den osmotiske virkning forstærker afgiftningsprocesserne. Desuden iagttog vi en påvirkning af det samlede kolesteroltal, hvilket forklarer den allerede omtalte indvirkning på blodkarrene.

Undersøgelse af komplementær anvendelse af brødkornsyrer (Kanne Brot­trunk) under hypertermi-rammebehandling af kræftpatienter.

Undersøgelser skulle hos kræftpatienter, som behandles med hypertermi og kemoterapi, medvirke til at at finde svar på, om samtidig behandling med brødkornsyre giver mening. Man ville efterprø­ve, om der opstår en mærkbart mere positiv indflydelse på livskvaliteten som følge af den probioti­ske, regulative påvirkning på fx slimhindens mikroflora. Her så vi en mulighed for at opnå bety­delige resultater – specielt ved behandling bestående af hypertermi i kombination med kemoterapi. På længere sigt kunne virkningen af immunstimuleringen påvirke terapiens forløb. Undersøgelsen blev behandlet efter EORTC-kriterier på basis af Ethik-kommissionens beslutning.

Det entydige resultat viste, at det i al fald på kort sigt giver mening at bruge dette probiotikum sam­men med termokemoterapi. Visse negative bivirkninger af basisterapien på livskvaliteten kunne lin­dres. Bivirkninger ved Brottrunk i sig selv kendes ikke. Dette er påvist i andre undersøgelser.

Erfaringer fra en lægepraksis (gynækologisk og almenmedicinsk)

Ovennævnte praksis har et tæt samarbejde med gisunt-Klinikken. Den overtog dermed de gode er­faringer fra Spezialklinik für integrative Medizin. I årevis har man iagttaget, hvordan brugen af Brottrunk også havde en positiv indvirkning på ambulante patienter. Indikationerne er stort set de samme – blot er der færre kræftpatienter og væsentligt oftere patienter med underbenssår.

Også ved ubalancer i vaginalfloraen kan Brottrunk være nyttig – som påvist af vores gynækolog. Direkte udskylning og vask kan regulere forstyrrelser i skedemiljøet uden brug af hormonsalve. Ved samtidig Fluor vaginalis normaliseres denne sig i det sædvanlige miljø. Ved candidose og mykose indtræffer virkningen senere end ved antimykotiske ovula og salver, men varer længere.

Konklusion

Vi har i Brottrunk et sikkert produkt, som kan bruges på mange områder inden for humanmedicinen – uden bivirkninger. De positive synergismer er videnskabeligt underbygget. De talrige anvendel­sesområder er genstand for bred, videnskabelig diskussion. Mange offentliggørelser og kongresser dokumenterer de mangeartede, positive erfaringer fra en stor brugerskare. Netop beviset på den immunologiske virkning giver dette naturprodukt sin kraft, ikke blot som komplementær, men som integreret del af en velafbalanceret behandlingsstrategi.

Vi skylder Brottrunks geniale opfinder og ”hovedperson”, hr. Wilhelm Kanne, megen respekt, tak og anerkendelse, fordi han ihærdigt og i modstrid med typiske skeptikere ikke blot forsvarer sit pro­dukt, men engagerer sig og utrætteligt undersøger og forsker mere og mere detaljeret.

På sin vej fandt han selv – fordi han hele tiden fulgte sin logiske tankegang – et stadigt større ind­satsområde. Der findes næppe noget menneske, som har gjort noget tilsvarende stort for sine med­mennesker. Derfor bøjer vi ærbødigt hovedet for dette livsværk. Mange tak for Deres opmærksom­hed.

Læs også
Brottrunk – en genvej til sundhed for mennesker og natur
Brottrunk – genvej til en sund tarm
Gi’ tarmfloraen Brottrunk – det har den rigti’ godt af!
Brottrunk til behandling af psoriasis
Brottrunk: Det flydende brød kan også helbrede miljøet
Forbrugererfaring: Ipe Roxo og Brottrunk
Forfriskende drik med Brottrunk

Kilde
Foredrag, Korea, november 2004. Dr. med. Holger Wehner, lægefaglig direktør på gisunt-Klinik, 1. Nordwestdeutsches Hyperthermiezentrum, Oldenburger Str. 87, D-26340  Zetel, Tyskland, og Dr. med. M.-M. Schröder/Dipl.-Med. Martina Wehner, gynækologi/almenmedicin, Praxis Weidenstr. 74, D-26389  Wilhelmshaven, Tyskland.