Søvn

Behandling med stærkt lys afbøder søvnløshed

Man regner med, at mere end halvdelen af den ældre befolkningsgruppe (>65 år gamle) i Amerika lider af en eller anden kronisk søvnforstyrrelse. Dette problem bliver ofte behandlet med sove­medicin, men mange af disse produkter er vane­dannende og har alvorlige bivirkninger. Nu har forskere ved Cornell Medical Center opdaget, at behandling med stærkt lys i to timer for sengetid resulterer i en markant forbedring af søvnkvali­teten.

Seksten personer mellem 62 og 81 år del­tog i forsøget. Otte blev behandlet med stærkt hvidt lys (4000 lux intensitet) i to timer mellem klokken 20:00 og klokken 23:00. De andre otte blev behandlet med svagt rødt lys (50 lux inten­sitet) i den samme periode.

Lamperne blev sat på hver sin side af det fjernsyn, som forsøgspersonerne så på, mens behandlingen stod på. Efter 10 dages behandling udviste gruppen, der havde været udsat for det stærke lys, en betydelig for­bedring af søvnkvaliteten. Den gennemsnitlige “søvneffektivitet” (forholdet mellem den tid, man faktisk sover, og den totale tid, man tilbrin­ger i sengen for at sove) steg fra 77,5 % til 90 %, og antallet af opvågninger om natten faldt mar­kant – fra et gennemsnit på 25 til 15.

Forskerne fandt, at behandling med stærkt lys lige før sen­getid forskyder den biologiske rytme, så den normale stigning i kropstemperaturen med følgende vågen tilstand bliver udskudt omkring 3 timer. Dette er specielt vigtigt for ældre men­nesker, hvis kropstemperatur normalt (uden lys­behandling) når sit laveste punkt ved 3-4 tiden om morgenen, hvor den begynder at stige igen. En stigende kropstemperatur nedsætter evnen til at sove.

Læs også
Hemmeligheden bag en god nats søvn
Sov godt – og længe nok!
Sov længe og bliv sund!
Rygning kan føre til søvnforstyrrelser
Bivirkninger af søvnmidler overstiger de gavnlige effekter hos ældre
Stresset, søvnløs, deprimeret? Tjek dine kostvaner…
RoliNAT virker mod stress om dagen og søvnløshed om natten
Forbrugererfaring: RoliNAT hjalp på søvnproblemer og nedtrykthed

Kilde
Journal of the American Geriatrics Society, vol 41; August 1993; side 829-36.