Søvn

For lidt søvn er skadeligt

Er du frisk, når du står op om morgenen? Hvis ikke, er det et tegn på, at du ikke har sovet nok.

Det er til gengæld knap så åbenlyst, at det kan være skadeligt ikke at sove nok, til trods for at du føler dig frisk. Det er den amerikan­ske søvnlæge Lawrance J. Epstein fra Harvard Medical School, der bl.a. er for­fatter til bogen “Guide to a Good Night’s Sleep”, der gør opmærksom på pro­blemet.

Det eksakte søvn­behov varierer, men som udgangspunkt har voksne mennesker brug for 7-10 timers søvn hver nat, for­klarer Lawrence J. Epstein.

Forskere fra University of Pennsylvania har tidligere gennemført forsøg, hvor deltagerne kun fik 6 ti­mers søvn hver nat i 2 uger. Ved forsøgets slut­ning viste det sig, at delta­gerne havde hjerneaktivi­tet og reaktionsevne sva­rende til, at de slet ikke havde sovet i to døgn.