Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

E-vitamin - et af de mest interessante vitaminer

Naturligt E-vitamin holder mennesker væk fra megen dårligdom, viser forskning

En stærk antioxidant med et imponerende virkespekter.  Ved indgangen til 1990'erne foretages der en omfattende forskning af E-vitaminets antioxiderende virkning rundt om på kloden.

Forskningen berører så forskellige områder som grå stær, hjertelidelser, cancer, immunitet, Parkinsons sygdom, arteriosklerose, betændelsestilstande og mange andre lidelser. Eksperter i epidemiske sygdomme indsamler informationer fra tusindvis af mennesker for at finde en mulig forbindelse mellem E-vitamin og forekomsten af epidemier.

Forskernes interesse for E-vitamin og andre næringsmidler med såkaldt antioxiderende virkning er stigende, hvilket fremgår af artikler i internationale fagtidsskrifter og af talrige videnskabelige konferencer.

Naturligt E-vitamin gavner sunde mennesker.  For nylig blev der gjort en opdagelse, som er blevet betegnet som den mest vigtige i E-vitamin-forskningen i de seneste 20 år. Et forskerteam under dr. K.N. Jeejeebhoy ved det medicinske fakultet på Toronto Universitet fandt frem til,  at normale sunde mennesker, der lever på en god kost, opviser et betydeligt fald i indikationerne for skader fremkaldt af frie radikale, når de fik et tilskud af naturlige E-vitaminer.

Forsøgspersonerne bestod af en kontrolgruppe af ikke-rygere, der indgik i en undersøgelse af E-vitamins virkning på rygere. Forskerne regnede ikke med at skulle finde ændringer hos de sunde ikke-rygere, når de fik tilskud af vitaminet. Men det var altså ikke tilfældet.

Dette nye resultat tyder på, at der kan ske oxidationsskader, før der optræder synlige eller konstaterbare symptomer, og at de kan forebygges, hvis man inddrager relevante mængder af d-alfa-tocopherol antioxidanten, der er almindeligt kendt som E-vitamin (E-vitamin overgår langt fiskeoliens virkespekter og har ikke samme harskningsrisiko som fiskeolier).

Resultatet modsiger de ernæringsforskere, som påstår, at E-vitamin-tilskud ikke gavner normale, sunde personer, der lever på en god og alsidig kost.

En af de videnskabsmand, som har ændret sin opfattelse på grund af undersøgelsen, er dr. Max  Horwitt, professor emeritus  i biokemi ved det medicinske fakultet på St. Louis Universitetet/USA.

I en artikel i det amerikanske tidsskrift  Internal Medicine of the Specialist  skriver han:

»Jeg har i mange år i lighed med mine kolleger taget afstand fra alle former for vitamintilskud. Men nu er min fortolkning af kendsgerninger den, at antioxidanterne må være en undtagelse fra denne regel. Hvis det er sandt, at man kan nedsætte niveauet af eventuelt skadelige produkter fra oxideringen i vævet ved at tage et ikke-toksisk tilskud af d-alfa-tocopherol, hvorfor skulle man så ikke gøre det? Jeg kan ikke give anbefalinger om doseringen, selv tager jeg nu daglig 200 i.e.«

Naturligt E- og C-vitamin og risikoen for grå stær.  De canadiske forskere dr. James McD. Robertson og dr. John Trevihick fra University af Western Ontaria berettede, at vitaminerne E og C kan hjælpe med til at hindre dannelsen af grå stær.

Da grå stær fortrinsvis forårsages af oxidationen af øjets linser, har man længe været af den opfattelse, at antioxidanter som vitaminerne E og C kan forhale sygdomsprocessen.

Dr. Robertson undersøgte indtagelsen af E- og C-vitamin-tilskud på 175 patienter med grå stær og hos 175 raske personer. Han fandt ud af, at de raske tog betydeligt flere E- og C-vitamin-tilskud end patienterne med grå stær, og at de første havde en risikoreduktion på mindst 50%.

De mennesker, som blot tog E-vitamin-tilskud, havde en gennemsnitlig nedsat sygdomsrisiko på 56% sammenlignet med dem, som ikke fik dette tilskud, og de, der alene fik C-vitamin-tilskud, havde et fald i risikoen på 70% i forhold til dem, som ikke tog C-vitamin-tilskud.

Resultaterne i denne undersøgelse ligner konklusionerne i epidemiologiske undersøgelser foretaget af Tufts University/USA, selv om forskerne her ikke konstaterede en så stærk forbindelse mellem E-vitamin og sygdomshyppighed som de canadiske forskere.

Dr. John Trevihick undersøgte mekanismen i dannelsen af grå stær hos forsøgsdyr og virkningen af E-vitamin. Han konstaterede, at meget høje E-vitamin-tilskud til diabetiske rotters kost nedsætter udsivningen af linseprotein til de væsker, der omgiver øjet, hvilket er en af processerne i dannelsen af grå stær.

Mens grå stær er blevet undersøgt hos dyr igennem de seneste 30 år, er det først for nylig, at man er begyndt at studere problemet hos mennesker. I USA er grå stær den tredjevigtigste årsag til blindhed og rammer ca. 400.000 mennesker årligt. Grå stær er her hvert år ansvarlig for fem millioner lægebesøg og for mere end en halv million kirurgiske indgreb.

Arteriosklerose, oxideret LDL og naturligt E-vitamin.  Dr. H. Esterbauer fra universitetet i Graz i Østrig berettede på et E-vitamin-symposium i Bochum, Tyskland, at LDL  (Low Density Lipoprotein) er betydeligt mere modstandsdygtig over for oxidationen, når d-alfa-tocopherol-værdierne (E-vitamin) er høje.

Det er et velkendt faktum, at LDL er den vigtigste bærer af kolesterol, og at høje værdier af LDL i plasma er forbundet med en øget risiko for arteriosklerose (åreforkalkning). Den præcise mekanisme, der får LDL til at danne de fedtstriber og læsioner, som er karakteristiske for arteriosklerose, er i vidt omfang ukendt. Men en af de tidligste begivenheder i udviklingen af arteriosklerose er dannelsen af såkaldte skumceller (et navn de har fået på grund af deres udseende). Dr. Esterbauers team gik ud fra den antagelse, at hvis oxidationen af fedtbestanddelene i LDL spiller en vigtig rolle i produktionen af skumceller, så kan antioxidanter måske forhindre eller forhale dannelsen af disse.

I laboratoriet tog man blodprøver fra mennesker. Disse prøver blev beriget med E-vitamin, og man målte modstanden mod oxidationen. E-vitamin viste sig i denne test at være ca. 3,5 gange mere effektiv end C-vitamin.

Dr. Esterbauer konkluderede, at LDL kun kan blive skadelig, når det har mistet sin E-vitaminbeskyttelse mod oxidation.

Naturligt E-vitamin og rygere.  På et møde i  New York Academy of Sciences (NYAS) berettede dr. Garry Duthie fra  Rowett Research lnstitute i Aberdeen, Skotland, om undersøgelser, der peger på, at rygere er under en større oxidationsbelastning end ikke-rygere, og at denne belastning delvis kan ophæves med et naturligt E-vitamin-tilskud.

Rygere er i særlig grad udsat for risiko for hjerte- og lungesygdomme, herunder cancer, og inhalerer store mængder frie radikaler, som findes i tobakkens gasser og tjære. Derfor mente forskerne, at man skulle forvente at rygere havde høje værdier af frie radikalerog derfor kunne få særlig glæde af et tilskud af antioxidanter.

For at afprøve denne teori gav man 20 rygere og 20 ikke-rygere 500 mg E-vitamin morgen og aften eller en placebo i 14 dage. Ved periodens slutning foretog man så en kontrolmåling. 

Blodcellerne hos de rygere der fik placebo, viste en klar tendens til at oxidere, mens en sådan virkning ikke kunne konstateres hos ikke-rygerne og de rygere, der fik E-vitamin. Det kan tilføjes, at biprodukterne af frie radikaler var højere hos rygerne end ikke-rygerne. Disse biprodukter reduceredes mærkbart af E-vitamin.

En anden forsker, dr. C. K. Chow fra University af Kenntucky, USA, fandt, at lungerne hos forsøgsdyr tilpasser sig tobaksrøg. Der var nemlig en øgning af E-vitamin i dyrenes lunger, når de var konstant udsat for røg - hvilket tyder på, at dyr har en naturlig beskyttende reaktion: E-vitamin tilføres fra andre dele af organismen for at beskytte mod eventuelle oxideringsskader i lungerne.

Naturligt E-vitamin kan mildne følgerne af Parkinsons syge.  Forskerne ved den omtalte NYAS-konference rapporterede, at E-vitamin synes at kunne reducere de alvorlige symptomer i Parkinsons syge og sinke deres udvikling.

Dr. Stewart Factor fra Albany USA, studerede 14 patienter, som igennem gennemsnitligt 7 år havde fået E-vitamin-tilskud i doser fra 400 til 3.200 i.e. Sammenlignet med patienter, som ikke fik dette tilskud, havde E-vitamin-gruppen det klart bedre.

Dette viste sig især i patienternes evne til at udføre deres daglige aktiviteter, og ved at de havde færre komplikationer som følge af terapien. »Vore resultater antyder, at E-vitamin kan nedsætte udviklingen af Parkinsons syge«, sagde Factor.

Dr. Stanley Fahn, specialist fra Columbia University, USA, konstaterede lignende bedringer hos patienter, han havde fulgt igennem 10 år:

»I begyndelsen af juni 1979 anbefalede jeg alle mine patienter, som endnu ikke fik 1-dopa-terapi, at de tog høje doser af E- og C-vitamin. Af de patienter, jeg fulgte kontinuerligt, gik de, der tog antioxiderende vitaminer, 2-5 år længere før de havde behov for l-dopa, sammenlignet med de personer, som ikke fik vitaminerne. Antioxidanter synes at være nyttige til at sinke udviklingen af Parkinsons syge og burde testes i kontrollerede kliniske undersøgelser«, sagde Fahn.

De foreløbige resultater peger i retning af, at degenereringen af nogle af nervecellerne kan skyldes de frie radikaler. Naturligt E-vitamin virker som en oprydder af frie radikaler, mens C-vitamin bistår i processen med at regenerere E-vitamin, efter at dette har reageret på de frie radikaler.

Naturligt E-vitamin og immunitet.  Dr. Simin Meydani fra Tufts University/USA berettede om en undersøgelse, der viste, at naturligt E-vitamin kan hjælpe med til at styrke immunforsvaret hos ældre mennesker. Immunforsvaret er kroppens forsvar mod bl.a. infektionssygdomme og cancer.

Denne undersøgelse markerede for første gang E-vitaminets evne til at styrke visse sider af immunsystemet hos mennesker.

34 raske mennesker på over 60 år fik enten 2 placebo- eller 2 E-vitamin kapsler (335 mg). Ved afslutningen af undersøgelsesperioden blev testpersonernes immunforsvar undersøgt. 

»Vore data lader formode, at E-vitamin tilskud forbedrer immunforsvaret hos ældre mennesker«, udtalte dr. Meydani.

Dr. Robert Tengerdy fra Colorado State University sagde, at E-vitamin synes at øge de hvide blodlegemers evne til at opfange og ødelægge bakterier og at fremme produktionen af immunstyrkende komponenter.

Naturligt E-vitamin og cancer.  På en konference om antioxidanter i London under ledelse af dr. Paul Knekt, Helsinki/Finland, blev der fremlagt epidemiologiske forskningsresultater.

Dr. Knekt havde bemærket, at dyreforsøg med E-vitamin ikke havde givet klare resultater med hensyn til forebyggelsen af cancer. Undersøgelserne viste, at E-vitamin forhindrede cancer nogle steder (mund, hud, bryster), men ikke andre (tyktarm).

Dr. Knekt og hans kolleger begyndte en epidemiologisk undersøgelse af 36.265 voksne personer i Finland for at bestemme forbindelsen mellem E-vitamin koncentrationen i blodserum og cancerhypighed.

Efter otte år kunne der diagnosticeres 766 personer med cancer i gruppen. Da cancerpatienterne blev testet for E-vitamin værdier i serum, fandt forskerne, at personer med lave E-vitamin værdier havde ca. 1,5 gang så stor risiko for at få cancer som personer med høje værdier.

Risikoen varierede efter de forskellige cancertyper. Den klareste forbindelse blev fundet mellem lave E-vitamin værdier og cancer i fordøjelseskanalen (mave og bugspytkirtel) og den kombinerede gruppe af kræfttyper, der er forbundet med rygning.

Knekt konkluderede, at opdagelserne stemmer med den hypotese, at E-vitamin beskytter mod cancer, men at denne beskyttende virkning varierer efter arten af cancer. Han tilføjede, at der sikkert er arter, som ikke påvirkes af høje E-vitamin værdier.

Han pegede på, at spørgsmålet om øget indtagelse af E-vitamin og dets virkning på cancerhyppigheden endnu ikke er fuldt besvaret. Mere forskning er nødvendig (om cancerforebyggelse og vitamin A.

Naturligt E-vitamin og stress.  Frie radikale er overvejende produkter af iltstofskiftet. Da sportsaktiviteter involverer et øget iltforbrug -atleter ånder 10-20 gange mere end mennesker, der er optaget af normal aktivitet - er sportsfolk i særlig grad udsat for skader fra frie radikaler.

Dr. Lester Packer fra University of California, USA, har vist, at både i dyr og mennesker øger kraftig fysisk aktivitet værdierne for de frie radikaler, mens antioxidant-værdierne, især for E-vitamin, falder. På en fornylig afholdt konference for sportsmedicin i USA pegede han på, at disse ændringer kunne imødegås med en daglig dosis på 500 i.e. (335 mg).

Ifølge Packer er en anden skade påført af de frie radikalerødelæggelsen af muskelceller. Packer har fundet specifik dokumentation for skader på alle større membraner i muskelvævet forårsaget af frie radikaler, en skade, der tilsyneladende opleves som ømhed og stivhed i musklerne.

Naturligt E-vitamin er involveret både i forebyggelsen og helbredelsen af sygdomme. Natur-Drogeriets  Stærkt naturligt E-vitamin  (335 mg) er det ideelle E-vitamin-tilskud, fordi det er fremstillet af ren d-alfa-tocopherol, dvs. E-vitamin i dets naturlige form.

Ren d-alfa-tocopherol er den biologisk mest aktive og hurtigst virkende form for E-vitamin, og det anbefales at bruge dette præparat fremfor de mindre virksomme E-vitamin-tilskud, som er fremstillet af syntetiske eller blandede tocopheroler.

Fagudtryk:
Antioxidanter
: Substanser, der kan forhindre eller forhale oxideringsskader; antioxidanter neutraliserer de frie radikale.

Frie radikaler: 
Højaktive kemiske partikler, som kommer fra såvel ydre som indre kilder; frie radikaler igangsætter kædereaktioner, som kan ødelægge kroppens celler.

Internationale enheder 
(i.e.): Måleenhed for et vitamins biologiske aktivitet.

Oxidation: 
En kemisk reaktion, der er essentiel for livet; denne stofskifteproces frisætter energi til vitale processer og aktiviteter i cellerne i frie radikalerer et biprodukt af oxideringen.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012