Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

D-vitamin holder humøret højt hos ældre

Nye forskningsresultater tyder på, at du kan give dit humør et skub i den rigtige retning og beskytte dig mod depression ved at spise mere D-vitamin.

Et lavt indhold af D-vitamin i kroppen og et øget blodindhold af parathyroidea-hormon (PTH) har en sammenhæng med øget forekomst af depression blandt 1.282 plejehjemsbeboere i alderen 65-95 år, viser resultater offentliggjort i Archives of General Phychiatry.

"Dette store, befolkningsbaserede forsøg viser for første gang en sammenhæng mellem status på/omfang af depression og nedsat serumindhold af 25(OH)D og øget serumindhold af PTH hos ældre medborgere", skriver forfatteren til forskningsrapporten Witte Hoogendijk fra Vrije Universiteit Amsterdam.

Hvis forsøgsresultaterne kan genskabes i andre forsøg, vil man kunne føje endnu et punkt til den lange liste over vitaminers sundhedsfremmende egenskaber fra sunde knogler og sundt kredsløb til beskyttelse mod visse kræftformer og forbedret muskelstyrke - og nu måske også en sund hjerne.

Desuden har en metaanalyse foretaget af Bruce Arnes og Joyce McCann fra Children's Hospital and Research Center Oakland sat fokus på vitaminets rolle for hjernens sundhed. De noterede sig, at der findes mange D-vitamin-receptorer overalt i hjernen.

Ifølge metaanalysen (FASEB Journal, bind 22, s. 982-1001) har tidligere forsøg vist, at vitaminet påvirker proteiner i hjernen, der har direkte indflydelse på indlæring og hukommelse, motorisk kontrol og endog modeadfærd og social adfærd. Depression hos ældre er ret almindeligt forekommende og kan øge risikoen for eller forværre medicinske sygdomme og kan endog øge dødeligheden.

Nye data
Hoogendijk og hans kolleger målte blodindholdet af D-vitamin (25-hydroxyvitamin D - 25(OH)D) og PTH hos frivillige deltagere i det såkaldte Longitudinal Aging Study Amsterdam. I hele følgegruppen var der 26 med alvorlig depression, 169 med mild depression og 1.087, som ikke led af nogen form for depression. Forskerne noterer, at det gennemsnitlige blodindhold af 25(OH)D var 21 ng/ml og det gennemsnitlige PTH-indhold var 3,6 pg/ml.

Blandt deltagere med alvorlig eller mild depression lå blodindholdet af 25(OH)D 14% lavere, mens PTH-niveauet i gennemsnit var hhv. 5 og 33% højere sammenlignet med ikke-depressive deltagere.

"Fra patientens synspunkt kan vores resultater have klinisk relevans, fordi forekomsten af mild depression hos ældre er høj (13%), og såvel nedsat serumindhold af 25(OH)D samt øget serumindhold af PTH kan i teorien behandles med et højere kostindtag af D3-vitamin eller kalk og øget udsættelse for sollys", siger Hoogendijk.

"De underliggende årsager til D-vitamin-mangel, f.eks. mindre solpåvirkning, fordi man ikke opholder sig udenfor, anderledes boligforhold eller påklædningsvaner og nedsat vitamin-indtag kan være sekundært til depression, men depression kan også være konsekvensen af dårlig D-vitamin-status", skriver forfatterne.

"Der bør gennemføres forsøg over længere tid med gentagne vurderinger for at undersøge, om nedsat 25(OH)D-indhold og øget PTH-indhold i blodet forårsager depression eller er en konsekvens deraf," konkluderer de.

Eksperter ønsker højere ADT
Flere og flere - både i videnskabelige kredse og i befolkningen - ønsker de nuværende anbefalinger på 5 mikrogram (=200 internationale enheder) D-vitamin om dagen for børn og ældre op til 50 år øget til 20-25 mikrogram. Men på grund af de lave kostmængder og mangel på solskin i nordlige egne viser nogle skøn, at helt op til 60% af befolkningen på de nordlige breddegrader kan mangle D-vitamin.

Hos voksne kan D-vitamin-mangel fremme eller forværre osteopeni (let afkalkning af knoglerne), osteoporose, muskelsvaghed, brud, almindelige kræftsygdomme, autoimmune sygdomme, smitsomme sygdomme og kredsløbssygdomme.

Kilde: W.J.G. Hoogendijk, P. Lips, M.G. Dik, D.J.H. Deeg, A.T.F. Beekman, B.W.J.H. Penninx. Depression Is Associated With Decreased 25-Hydroxyvitamin D and Increased Parathyroid Hormone Levels in Older Adults. Archives of General Psychiatry, maj 2008, bind 65, nr. 5.

Health News 2012

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012