Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

E-vitamin forsinker udvikling af let til moderat Aizheimers demens

Alpha tocopherol er et fedtopløseligt vitamin (E) og antioxidant, der muligvis kan forsinke den kliniske progression hos patienter med moderat til svær Alz­heimers demens (AD). I et amerikansk, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie under­søgte man effekten af E-vitamin og memantin hos 613 patienter, der havde mild til moderat AD og samtidig tog acetylkolmesterasehæmmere. E-vitamin (2.000 IE/dag) blev givet til 152 patienter, memantin (20 mg/ dag) til 155 patienter, kombinationen af de to præpa­rater til 154 patienter og endelig placebo til 152 pa­tienter.

Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige followup-periode var på 2,27 år (standarddeviation: 1,22 år). Patienter, der fik behandling med E-vitamin, havde en signifikant langsommere reduktion i funkti­onsniveauet end patienter, der fik placebobehandling, svarende til en forsinkelse hos 19% af patienterne pr. år. Desuden fik de signifikant mindre assistance end de placebobehandlede målt som hjælp til seks forskel­lige dagligdagsfunktioner. Derimod viste forsøget ikke effekt af memantin eller kombinationsbehandling med memantin og E-vitamin på let til moderat AD (kombi­neret med en kolinesterasehæmmer).

Forfatterne kon­kluderede derfor, at patienter med mild til moderat AD kan have gavn af E-vitamin, der giver en forsinkelse af funktionstab.

Overlæge Peter Johannsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospita­let, kommenterer: ”Forsøget kommer fra den samme gruppe, som i 1997 publicerede tegn på effekt. I 1997 var der flere bivirkninger end i dette studie. Det er lidt bekymrende, at der ikke var tegn til effekt i gruppen, der fik E-vitamin plus memantin. Det svækker konklu­sionen og gør det - som også i 1990'erne - til et disku­teret resultat. Man skal være opmærksom på den høje dosis E-vitamin, og herunder på bivirkninger og en pris på op til 25 kr. pr. dag”.

Ref.: Dysken MW, Sano M, Asthana S et al. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial. JAMA;311:33-44.

Health News 2014

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012