Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Læger ved ikke nok om patienters rettigheder

Lægers viden om patienternes ret­tigheder er begrænset. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, Sund­hedsstyrelsen har gennemført blandt 540 sygehusansatte læger. Kun tre af de 540 læger var i stand til at svare rigtigt på ni spørgsmål om patientrettigheder.

Bekymrende tal
Ældre Sagens sundhedspolitiske konsulent, Kate Madsen, oplever, at konflikter om patientrettighe­der præger henvendelserne til for­eningen. En stor del af de 15.000-20.000 årlige henvendelser til for­eningens ti socialrådgivere drejer sig ifølge Kate Madsen, om ”fru­strerede patienter og pårørende”, der har spørgsmål om patientret­tigheder. Alligevel er hun over­rasket over resultaterne af Sund­hedsstyrelsens undersøgelse.

”Vi ved fra dagligdagen, at her er der et problem. Men jeg er både for­bavset og chokeret over, at det står så ringe til. Hvis der for alvor skal rykkes ved lægernes manglende viden på området, er det vigtigt, at man allerede på medicinstu­diet prioriterer, at lægen ikke kun skal have hardcore viden, men også viden om blødere områder som patientrettigheder,” siger Kate Madsen.

Også Forbrugerrådets sundheds­politiske medarbejder Margrethe Nielsen er overrasket:

”Det er dybt bekymrende tal, som desværre bekræfter vores for­nemmelse af, at loven om patien­ters retsstilling - næst efter færd­selsloven - er en af de mest forbi­gåede love. Loven er både god og relevant, fordi den sikrer patien­ter i en sårbar situation. Derfor er lægernes kendskab tit, at der er en lov, de skal leve op til, natur­ligvis afgørende,” siger Margrethe Nielsen.

Patienters rettigheder
De ti vigtigste problemstillinger i lov om patienters retsstilling, udvalg af Mette Hartlev, lektor i sundhedsret, Københavns Universitet.

  1. Loven bygger på respekt for den enkelte patients værdighed, in­tegritet og selvbestemmelsesret, og hensynet til at bevare et tillids- og fortrolighedsforhold mellem patient og sundhedsvæsen.
  2. Kendskab til hvor omfattende, der skal informeres om risici og bivirkninger.
  3. Der skal informeres om andre fagligt set ligeværdige behand­lingsmuligheder, herunder om behandlingsmuligheder, som ikke findes på eget sygehus
  4. Kendskab til samtykkeregler for voksne, varigt inhabile patienter. Patientens nærmeste pårørende eller en værge skal give samtyk­ke til alle former for behandling - også mindre behandlingsskridt
  5. Der skal altid gives mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men ikke stå alene.
  6. Der skal bruges tolk, hvis patienten ikke kan forstå den informa­tion, der gives. Ellers er der ikke et gyldigt samtykke til behand­ling.
  7. Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til f.eks. sociale myndigheder og forsikringsselskaber mv. skal være konkret og angive hvilke oplysninger, der må videregives. Patienten skal vide, hvilke oplysninger der videregives.
  8. Når der videregives helbredsoplysninger til andre formål end patientbehandling, skal patientens samtykke dokumenteres over for sundhedspersonen.
  9. Patientens anmodning om aktindsigt skal besvares inden 10 dage.
  10. Patienten har altid ret til at få en kopi af sin journal.

Health News 2007

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012