Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Folsyre har gavnlig effekt på nogle kognitive funktioner

Daglig folsyre har en gunstig effekt på nogle kogni­tive funktioner hos ældre.

En artikel publiceret i The Lancet viser, at 800 mikrogram folsyre om dagen gavner hukom­melse og informationsbearbejdningshastighed, men ikke andre kognitive domæner, som målt ved for ek­sempel Mini Mental State Examination og scorer for flydende tale. Den globale kognifve funktion, som blev defineret som et gennemsnit og fem kognitive domæner, blev også signifikant bedre.

Resultaterne stammer fra et prospektivt, randomi­seret og placebokontrolleret studie, hvori 818 perso­ner mellem 50 og 70 år fik enten folsyre eller placebo. Alle havde forhøjet plasmahomocystein og normal serum-B12-vitamin. Studiets primære endepunkt var at måle folsyres effekt på markører for aterosklerose efter tre års behandling. Virkningen på kognition var et sekundært effektmål.

Folsyres effekt på kognition blev målt ved hjælp og en række scoringssystemer.

Førsteforfatteren Jane Durga fra Nestle Research Center i Lausanne, Schweiz, og kollegaer fra holland­ske forskningscentre skriver, at lignende undersøgelser bør vurdere folsyres effekter på andre befolk­ningsgrupper, såsom ældre med lette kognitive nedsættelser.

Gudrun Boysen, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Forhøjet homocystein er en risikofaktor for cerebrovaskulær og koronar sygdom. Det har hidtil ikke været vist, at nedsættelse og homo­cystein ved tilførsel af folinsyre, B12 og B6 nedsætter risiko for vaskulære hændelser.

 Nærværende forsøg viser, at tilførsel og 800 mg fo­linsyre dagligt til personer med forhøjet homocy­stein uden B12-mangel kan bedre kognitiv funktion hos personer, der ikke er demente.

Der blev anvendt meget følsomme test. Der sås in­gen ændring i Mini Mental State Examination.

 Da behandling med folinsyre er enkel og billig, støtter forsøget behandling til personer med forhøjet homocystein. 

Kilde: Durga J, van Boxtel MPJ, Schouten EG et al. Effect og 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial. Lancet 2007;369:208-16.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012