Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Soja spiller en lovende rolle i forebyggelsen og behandlingen af kræft

Soja spiller en lovende rolle i forebyggelsen og behandlingen af kræft Soja har længe været fast ingrediens i mange asiaters daglige kost, men nu er også amerikanerne ved at få øjnene op for de små bønner. 

I løbet af de seneste to år har nogle af de mest spændende forskningsresultater omhandlet sojas rolle i forebyggelsen og behandlingen af en lang række kræftformer, bl.a. brystkræft, prostatakræft og tyktarmskræft. Denne artikel gennemgår de nyeste forskningsresultater vedr. sojas anvendelse i be­kæmpelsen af kræft.

Isoflavoner og andre indholdsstoffer i soja
Sojabønnen er et veritabelt overflødighedshorn, når det gælder næringsstoffer. Den er fyldt med proteiner, fibre, vitaminer og en lang række forskellige, biologisk aktive indholdsstoffer, hvoraf de mest interessante er isoflavoner. Disse stoffer udgør en undergruppe af en større gruppe kaldet plan­teøstrogener – plantestoffer, som molekylært ligner de østrogener, der findes naturligt i menneske­kroppen.  

Det mest velrepræsenterede isoflavon er genistein efterfulgt af daidzein, glycitein og andre stoffer, der ligner i struktur. 

Isoflavoner og andre planteøstrogener kan interagere med østrogenreceptorer og kan i nogle tilfælde – i mild grad – efterligne østrogens virkning i kroppen og i andre tilfælde forebygge østrogen-frem­kaldt aktivering af disse receptorer. Denne interaktion kan have vidtgående indflydelse på forebyg­gelsen og behandlingen af kræftsygdomme. 

Isoflavoner kan også have andre vigtige egenskaber, som gør dem til specielt interessante plante­ekstrakter i forskningsøjemed. Forskere undersøger netop nu en lang række sojaprodukter og soja­afledte blandinger som potentielt kemoterapeutiske stoffer mod mange former for kræft.

Sojas virkemekanismer
Nye forsøgsresultater har afdækket adskillige mekanismer, der sætter sojaudvundne isoflavoner i stand til at mindske risikoen for og udviklingen af kræft – ud over indvirkning på østrogenrecep­to­rerne. Forsøgsresultater fra de seneste to år viser, at sojaisoflavoner kan 

  • hæmme enzymer (f.eks. proteintyrosinkinase og DNA-topoisomerase), som øger væksten i kræftcellerne
  • forebygge cellemutationer ved at stabilisere cellens DNA
  • fungere som antioxidanter og øge produktionen af antioxidante enzymer som superoxid dismutase (SOD)
  • hæmme angiogenesen (dannelse og differentiering af nye blodkar, der er nødvendige for svulstvækst)
  • fremme apoptose (programmeret celledød)undertrykke spredningen af afvigende cellerforebygge metastaser (spredningen af kræft)
  • samarbejde med kemoterapeutiske midler, så det svulstfremmende protein cyclooxygenase-2 undertrykkes
  • hæmme osteopontin, et protein, der spiller en rolle for en kræftsvulsts udvikling fra godartet til ondartet. 
  • Alle disse virkemekanismer gør sojaisoflavoner til effektive kandidater til at modvirke forskellige kræftprocesser i kroppen.

Beskyttelse mod prostatakræft
Epidemiologiske beviser tyder på, at sojaindtagelse har en sammenhæng med et reduceret antal til­fælde af prostatakræft. Forskere har postuleret, at kostfaktorer – specielt regelmæssig indtagelse af sojaprodukter – kan være forklaringen på, at der er langt færre tilfælde af prostatakræft i Asien end i USA. 

Fornylig har forskere fremsat den teori, at forekomsten af latent prostatakræft er den samme i man­ge folkeslag, men at udviklingen til ondartede svulster i høj grad påvirkes af kosten. Med andre ord: Den sojaholdige kost, asiatiske mænd spiser, kan vise sig at være den faktor, der bremser udviklin­gen til en fremskreden svulst og dermed være forklaringen på denne befolkningsgruppes markant lavere antal tilfælde af prostatakræft. 

En metaanalyse, som blev offentliggjort for nylig i International Journal of Cancer, har undersøgt sojaprodukter (tofu, sojamælk, sojafødevarer og genistein) og deres indflydelse på risikoen for pro­statakræft. Ved at analysere resultaterne fra otte forsøg med ensartet struktur fandt man ved denne statistiske gennemgang frem til, at der er en sammenhæng mellem regelmæssig indtagelse af soja­produkter og en 30% lavere risiko for prostatakræft. 

I et betydningsfuldt forsøg foretaget i Holland undersøgte forskerne virkningen af et sojabaseret kosttilskud på stigningshastigheden for prostata-specifikt antigen (PSA) hos mænd, der havde mod­taget behandling for prostatakræft. PSA er en markør for, i hvor høj grad prostatakræft vender tilbage og spreder sig.  

I dette dobbeltblind, placebo-kontrollerede overkrydsningsforsøg fik 42 mænd enten et tilskud be­stående af soja, lycopen, silymarin og antioxidanter eller et placebo i en periode på 10 uger. Efter en fire ugers udvaskningsperiode fik mændene det modsatte præparat i 10 uger. Under behandlingen med det sojabaserede kosttilskud kunne man konstatere en forbedring på 2,6 i PSA-fordoblingstiden fra 445 til 1.150 dage, hvilket betyder, at sygdommens udvikling forsinkes.  

Dette resultat kan vise sig at have stor betydning for forbedringen af langtidsprognoserne for mænd, der har modtaget behandling for prostatakræft.

Styrkelse af forsvaret mod brystkræft
Indtagelse af store mængder sojaprodukter kan også beskytte mod brystkræft. Adskillige epidemio­logiske forsøg tyder på, at den sojaholdige kost, der indtages i de asiatiske befoldkningsgrupper, kan være en medvirkende årsag til det lavere antal tilfælde af brystkræft i Asien sammenlignet med USA. 

Resultaterne af en nyligt offentliggjort metaanalyse af adskillige undersøgelser med sojaindtagelse og risikoen for udvikling af brystkræft er værd at lægge mærke til. De forsøg, der indgik i metaana­lysen anvendte spørgeskemaer vedr. kostvaner til at følge deltagernes indtagelse af sojafødevarer, sojaprotein og isoflavoner.  

Analysen afslørede, at indtagelsen af sojaprodukter reducerede risikoen for brystkræft hos kvinder med op til 22% - og det gjaldt både kvinder før overgangsalderen og kvinder, der havde overstået overgangsalderen.  

Disse resultater tyder på, at indtagelse af soja i ungdommen kan reducere risikoen for udvikling af brystkræft senere i livet. Reduktionen i risikoen for brystkræft var størst hos kvinder, der indtog sojaprodukter gennem hele deres ungdom og voksenliv. 

I et relateret forsøg undersøgte forskere virkningen af isoflavon-tilskud på superoxid dismutase (SOD) og ceruloplasmin. SOD er et antioxidant enzym, der har en beskyttende virkning mod bryst­kræft, mens ceruloplasmin er et protein, der er sat i forbindelse med østrogenaktivitet og øget risiko for brystkræft.  

Syv kvinder, der havde overstået overgangsalderen og overlevet brystkræft, indtog et sojaisoflavon-koncentrat i 24 dage. Ved forsøgets afslutning iagttog man øget SOD-aktivitet, men ingen ændring i ceruloplasmin-niveauet. Dette tyder på, at tilskud af sojaisoflavon-koncentrat kan styrke antioxi­dant-forsvaret og understøtte beskyttelsen mod brystkræft.  Det er i højere grad brystkræftmetastaser (kræft, der har spredt sig til andre områder af kroppen), der er skyld i dødsfald som følge af brystkræft, end den primære svulst, og derfor har forskere an­vendt en dyremodel til at undersøge, om sojaafledt genistein kan medvirke til at forebygge spred­ningen af brystkræft efter operation.  

Nøgne hunmus gennemgik en operation, der skulle fjerne ondartede svulster, og fik derefter en kost med genistein-tilskud. Efter fem uger på den genistein-berigede kost udviste musene en 10 gange så stor reduktion i antallet af metastaser til lungerne sammenlignet med den kontrolgruppe af mus, der ikke fik genistein.  

Ifølge forsøgsrapportens forfattere ”kan kosttiltag efter kræftoperationer påvirke udvæksten af ind­lejrede kræftceller”. Der er behov for yderligere forsøg, før man med sikkerhed kan fastslå, om dis­se virkninger også gælder kvinder, der har gennemgået operation for brystkræft.

Undgå leverkræft
Et fascinerende kontrolleret forsøg, der er offentliggjort i International Journal of Cancer har vur­deret sammenhængen mellem indtagelse af soja og antallet af leverkræfttilfælde. Forskerne inter­viewede 176 japanske forsøgsdeltagere med hepato-cellulær carcinom (leverkræft) og 560 kon­trolpersoner.  

Man indsamlede information om deltagernes indtagelse af to isoflavon-holdige sojaprodukter – misosuppe og tofu – over en periode på mindst to år før kræftdiagnosen. Forskerne fandt frem til, at sammenlignet med den gruppe, der spiste sojaprodukter én gang om ugen eller mindre, var fore­komsten af leverkræft 50% lavere hos den gruppe, der spiste misosuppe eller tofu mere end fem gange om ugen.

Forebyg lungekræft
Fornylig offentliggjorde Journal of the American Medical Association en storstilet, kontrolleret undersøgelse, der evaluerede virkningen af at indtage planteøstrogener på risikoen for lungekræft. Spørgeskemaer udfyldt af 1.674 lungekræftpatienter og 1.735 kontrolpersoner viste tal for rygning og daglig indtagelse af isoflavoner og 11 andre planteøstrogener.  

De forsøgsdeltagere, der havde det højeste samlede indtag af planteøstrogener, havde en 46% lave­re risiko for lungekræft. Det er værd at bemærke, at ikke-rygere og nuværende rygere opnåede en større beskyttelse end tidligere rygere, og at mænd opnåede en større reduktion i risikoen med øget indtagelse i forhold til kvinder.

Synergi med kemoterapi
I adskillige nye dyre- og reagensglasforsøg har forskere fundet frem til, at sojaisoflavoner har en synergieffekt med kemoterapeutiske midler til udryddelse af kræft.  KonklusionSoja og dets indholdsstoffer er fortsat genstand for spændende medicinsk forskning, og en stadigt større mængde resultater peger på stoffernes lovende kræfthæmmende egenskaber. Yderligere forskning vil kunne give en bedre forståelse for sojas unikke indvirkning på vores helbred og krop­pens evne til at bekæmpe kræftsygdomme. 

Referencer:
Bektic J, Guggenberger R, Eder IE, et al. Molecular effects of the isoflavonoid genistein in prostate cancer. Clin Prostate Cancer, september 2005;4(2):124-9.Balk E, Chung M, Chew P. Et al. Effects of soy on health outcomes. Evid Rep Technol Assess (Summ.), august 2005;(126):1-8.DiSilvestro RA, Goodman J, Dy E, Lavalle G. Soy isoflavone supplementation elevates erythrocyte superoxide dismutase, but not plasma ceruloplasmin in post-menopausal breast cancer survivors. Breast Cancer Res Treat. Februar 2005;89(3):251-5.Kiriakidis S, Hogemeier O, Starcke S, et al. Novel tempeh (fermented soyabean) isoflavones inhibit in vivo angiogenesis in the chicken chorioallantoic membrane assay. Br J Nutr, Marts 2005;93(3):317-23.Hwang Jt, Ha J, Park OJ. Combination of 5-fluorouracil and genistein induces apoptosis synergistically in chemo-resistant cancer cells through the modulation of AMPK and COX-2-signaling pathways. Biochem Biophys Res Commun. 1. juli 2005;332(2):433-40.Dave B, Eason RR, Till SR, et al. The soy isoflavone genistein promotes apoptosis in mammary epithelial cells by inducing the tumor suppressor PTEN. Carcinogenesis. Oktober 2005;26(10):1793-803.Mentor-Marcel R, Lamatiniere CA, Eltoum IA, Greenberg NM, Elgavish A. Dietary genistein improves survival and reduces expression of osteopontin in the prostate of transgenic mice with prostatic adenocarcinoma (TRAMP). J Nutr. Maj 2005;135(5):989-95.Wang X, Clubbs EA, Bomser JA. Genistein modulates prostate epithelial cell proliferation via estrogen- and extracellular signal-regulated kinase-dependent pathways. J Nutr Biochem. 27. september 2005.Sonn GA, Aronson W, Litwin MS. Impact of diet on prostate cancer: a review. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2005;8(4):304-10.Yan L, Spitznagel EL. Meta-analysis of soy food and risk of prostate cancer in men. Int J Cancer. 20. november 2005.Schroder FH, Roobol MJ, Boeve ER, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study in men with prostate cancer and rising PSA: effectiveness of a dietary supplement. Eur Urol. December 2005;48(6):922-30.Ganry O. Phytoestrogen and  and breast cancer prevention. Eur J Cancer Prev. December 2002;11(6):519-22.Yan L. Spitznagel E. A Meta-analysis of soyfoods and risk of breast cancer in women. Int J Cancer Prev. 2004;1(4):281-93.Vantyghem SA, Wilson SM, Postenka CO et al. Dietary genistein reduces metastasis in a postsurgical orthotopic breast cancer model. Cancer Res. 15. april 2005;65(8):3396-403.Sharp GB, Lagarde F, Mizuno T, et al. Relationship of hepatocellular carcinoma to soya food consumption: a cohort-based, case-control study in Japan. Int J Cancer. 10. juni 2005;115(2):290-5.Schabath MB, Hernandez LM, Wu X, Pillow PC, Spitz MR. Dietary phytoestrogens and lung cancer risk. JAMA, 28. september 2005;294(12):1493-504.Li Y, Ahmed F, Ali S, et al. Inactivation of nuclear factor kappaB by soy isoflavone genistein contributes to increased apoptosis induced by chemotherapeutic agents in human cancer cells. Cancer Res. 1. august 2005;65(15):6934-42.Constantinou AI, White Be Tonetti D, et al. The soy isoflavone daidzein improves the capacity of tamoxifen to prevent mammary tumours. Eur J Cancer. Marts 2005;41(4):647-54.Liu B, Edgerton S, Yang X, et al. Low-dose dietary phytoestrogen abrogates tamoxifen-associated mammary tumor prevention. Cancer Res. 1. februar 2005;65(3):879-86.  

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012