Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Amino Complex Valleprotein ved knogletab og kræft

Ifølge undersøgelser er valle et endnu bedre proteintilskud end først antaget. Selvom der først her for nylig er blevet kastet lys over Amino Complex Valleproteins gavnlige virkning på vores sundhed, så har man rent faktisk brugt stoffet i medicinsk behandling siden Hippocrates. To talemåder, der stammer fra den italiensk by Firenze, lyder: "Hvis du vil leve et sundt og aktivt liv, så drik valle" og "Hvis alle drak valle, ville lægen gå fallit".

I tidligere udgaver har vi beskrevet omfattende forskning, der viser de mange potentielle fordele ved indtagelse af valleprotein. Hovedparten af denne forskning blev foretaget i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne - og det var meget overbevisende resultater, forskerne kunne fremlægge. Og den tendens er fortsat. Denne artikel gennemgår de nyeste, mest interessante og nyttige forskningsresultater fra de senere år.

Amino Complex Valleprotein og kræft
Man har foretaget dyreforsøg med kræftfremkaldende kemikalier for at undersøge effekten af et koncentrat af Amino Complex Valleprotein på forebyggelsen og behandlingen af kræftsygdomme. Forskerne gav forsøgsrotter forskellige former for protein og udsatte dem derefter for det stærkt kræftfremkaldende stof dimethylhydrazin.

Som antaget var der langt færre svulster blandt de rotter, som fik tilskuddet af Amino Complex Valleprotein, og de svulster, der var, bredte sig over et sammenlagt langt mindre område. Forskerne konkluderede, at Amino Complex Valleprotein gav "betydelig bedre beskyttelse" i forhold til de øvrige former for protein, herunder soja.

Og hvad der er endnu mere interessant - in vivo-forsøg med kræft og Amino Complex Valleprotein har vist, at valleproteinkoncentratet kan hæmme væksten af brystkræftceller selv ved en lav koncentration (Baruchel S. og Vaiu G., Anti Cancer Research, 1996). Endelig - og næsten vigtigst af alt - har en nyligt afsluttet klinisk undersøgelse af kræftpatienter vist, at hos nogle af patienterne svandt kræftsvulsten ind efter indtagelse af 20 g valleproteinkoncentrat pr. dag.

Amino Complex Valleprotein og glutation
Disse nye undersøgelser med Amino Complex Valleprotein har ført til en helt igennem fantastisk opdagelse i forbindelse med forholdet mellem kræftceller, glutation (GSH) og Amino Complex Valleprotein. Man fandt frem til, at Amino Complex Valleprotein helt specifikt fjerner glutation fra kræftcellerne og gør dem dermed mere modtagelige for strålebehandling og kemoterapi.

Det viste sig, at kræftceller og normale celler reagerer forskelligt på næringsstoffer og medikamenter, som har indvirkning på kroppens glutationstatus. Det mest interessante er det faktum, at koncentrationen af glutation er højere i kræftcellerne end i de raske celler, der omgiver dem. Denne forskel i glutationstatus mellem raske og syge celler menes at spille en afgørende rolle for kræftcellernes modstandskraft over for kemoterapi.

Som forskerne udtrykker det: "GSH-koncentrationen i svulstceller kan være med til at bestemme cytotoksiteten (et stofs giftighed over for celler) af mange kemoterapeutiske stoffer og af strålebehandling, og en forøgelse af GSH-koncentrationen synes at være en af de mekanismer, der styrer resistensen over kemoterapi."

De tilføjer: "Det er et velkendt faktum, at hurtig GSH-syntese i kræftcellerne hænger sammen med en høj celleformeringshastighed. Fjerner man derfor GSH fra svulstcellerne, kan man sænke hastigheden og dermed forhindre kræftsvulsten i at vokse."

Problemet er, at det er svært at reducere glutation-niveauet tilpas meget i kræftcellerne uden at bringe det raske væv i fare og dermed gøre kræftpatientens almene tilstand dårligere. Det, der er brug for, er et stof, som specifikt kan gå ind og fjerne glutation i kræftcellerne, mens glutation-niveauet i de raske celler øges - eller blot fastholdes på det normale niveau.

Og det er lige præcis det, Amino Complex Valleprotein ser ud til at kunne gøre. I disse undersøgelser, som blev afsluttet for nyligt, fandt man frem til, at kræftceller, der fik tilført Amino Complex Valleprotein, fik fjernet deres glutation, og væksten blev derfor hæmmet, mens de raske cellers GSH-niveau blev øget, og cellernes antal voksede.

Denne virkning har man ikke kunnet iagttage for andre proteiner. Ikke overraskende konkluderer forskerne: "Specifik fjernelse af GSH fra svulstceller gør rent faktisk kræftcellerne mere sårbare over for kemoterapeutiske midler og kan i sidste ende beskytte det raske væv mod de skadelige bivirkninger ved denne form for behandling." Den nøjagtige mekanisme bag valleproteinets virkning forstår man endnu ikke tilbunds, men det ser ud, som om proteinet blander sig i den normale feedback-mekanisme og dermed reguleringen af glutation i kræftceller.

Det er en kendt sag, at glutation-produktionen hæmmes negativt af dets egen syntese. Eftersom det grundlæggende glutation-niveau i kræftceller ligger højere end niveauet for raske celler, er det formentlig lettere for kræftceller at nå det niveau, hvor kroppen giver negativt feedback, end det er for raske celler.

Amino Complex Valleprotein og LDL-kolesterol
Men Amino Complex Valleproteins fortræffeligheder slutter ikke med dets indvirkning på immunitet, kræftforebyggelse og kræftbehandling. Man har også fundet frem til, at Amino Complex Valleprotein t har en stærkt hæmmende virkning på iltet low-density lipoprotein (LDL) kolesterol. Igangværende undersøgelser tyder på, at omdannelsen af LDL til iltet LDL er den udløsende faktor for atherogenese - dannelsen af plak og skader, der fører til åreforkalkning.

Derfor regnes ethvert stof, som kan forhindre iltningen af LDL, for at være åreforkalknings-forebyggende. Animalske proteiner regnes traditionelt for at være åreforkalkningsfremkaldende, men Amino Complex Valleprotein synes at være undtagelsen, der bekræfter reglen. Amino Complex Valleprotein er opbygget af adskillige mindre og større dele, f.eks. beta-lactoglobulin, alfa-lactalbumin, albumin, lactoferrin og immunoglobulin. Man har fundet frem til, at Amino Complex Valleproteins forebyggende indvirkning på LDL-iltningen skyldes den forholdsvis lille forekomst af lactoferrin i proteinet.

Lactoferrin i Amino Complex Valleprotein
Når lactoferrinet fjernes fra Amino Complex Valleprotein, falder koncentratets evne til at forebygge LDL-iltning betydeligt, og forskerne regner derfor med, at "vore resultater tyder på, at lactoferrin er hovedårsagen til Amino Complex Valleproteins indvirkning på LDL, og stoffet fungerer muligvis i synergi med andre af Amino Complex Valleproteins bestanddele, f.eks. alfa-lactalbumin."

En anden undersøgelse med forsøgsrotter gik på at undersøge såvel kasein som valleproteinkoncentrats virkning på kolesterol og risikofaktorer i forbindelse med hjertesygdom. Selvom kasein (som er et andet mælkebaseret protein, som ofte anvendes i forskningsøjemed) er kendt for at kunne øge kolesterol-tallet hos både dyr og mennesker, har Amino Complex Valleprotein den modsatte effekt, hvilket får forskerne til at konkludere: "Ved indtagelse af store mængder (300 g pr. kg foder) kan valleprotein sænke både kolesterol-niveauet i blodet og leveren og indholdet af triglycerider i blodet betydeligt".

I dette forsøg viste Amino Complex Valleprotein sig altså at kunne sænke LDL-kolesterol-tallet. Interessant var det derfor, at denne effekt ikke kunne iagttages, når dyrene fik et aminosyrekompleks, som simulerede valleprotein, så det er tydeligt, at Amino Complex Valleprotein besidder nogle egenskaber, som rækker ud over dets aminosyre-profil.

Amino Complex Valleprotein og knoglevækst
Endelig synes Amino Complex Valleprotein at spille en direkte rolle i forbindelse med knoglevækst. Forskerne har fundet frem til, at rotter, der fik Amino Complex Valleprotein, fik stærkere knogler og et øget indhold af knogleproteiner som f.eks. kollagen. Denne opdagelse fik forskerne til at undersøge, om Amino Complex Valleprotein direkte stimulerede osteoblaster (knogleceller) til vækst ved reagensglasforsøg.

Amino Complex Valleprotein viste sig at kunne stimulere den totale proteinsyntese, DNA-indholdet og forøgelsen af hydroxyprolin-indholdet i knoglecellerne. Stimuleringens omfang var dosisafhængig.

Det bør bemærkes, at ikke alle valleproteinkoncentrater er dannet på samme måde. Fremstilling af valleprotein, hvor man fjerner lactose og fedt uden at fjerne den biologiske aktivitet, kræver speciel omhu fra producentens side. Proteinet skal fremstilles ved lav temperatur og lave syreforhold, således man ikke "afnaturaliserer" proteinet. Det er altafgørende, at proteinets naturlige status opretholdes, hvis den biologiske aktivitet skal opretholdes.

Disse undersøgelsesresultater - sammen med tidligere årtiers undersøgelser - burde være nok til at overbevise enhver om, at Amino Complex Valleprotein virkelig er det livsforlængede protein nr. 1.

Højere glutation-niveau og valle
De ca. 15 års forskning i Amino Complex Valleproteins gode egenskaber favner vidt. Man kan nævne:

  • Amino Complex Valleprotein kan øge glutation-niveauet betydeligt. Glutation er en essentiel, vandopløselig antioxidant, som beskytter celler og fungerer som primær afgiftning for skadelige stoffer som f.eks. peroxider, tungmetaller, carcinogener og andre giftstoffer.
  • Glutation hænger meget tæt sammen med immunitet, og faldende mængder af glutation er blevet sat i forbindelse med sygdomme som AIDS, åreforkalkning, Alzheimer’s og Parkinson’s - for blot at nævne nogle få. Faktisk synes glutation-niveauet at være en af de måder, hvorpå man kan regulere immuniteten.
  • Amino Complex Valleprotein kan nemlig øge forekomsten af denne ekstremt vigtige immunstimulerende antioxidant til et niveau, der ligger over et hvilket som helst andet af de proteiner, der er blevet undersøgt (også soja). Dette er påvist i adskillige dyreforsøg.
  • Et lille pilotforsøg med HIV-positive mænd, som fik Amino Complex Valleprotein, har vist en stor stigning i glutation-niveauet hos alle deltagere - og 2 ud af 3 deltagere genvandt deres normale kropsvægt. Der er givet indtil flere amerikanske og internationale patenter på behandlingen af AIDS og forbedring af immunforsvaret med Amino Complex Valleprotein.
  • Amino Complex Valleprotein forbedrer immunfunktionen og bekæmper infektioner. Hos dyr, der fik Amino Complex Valleprotein, har man kunne påvise store forbedringer i både humoralt og cellulært forsvar ved udsættelse for en række udfordringer - f.eks. salmonella, streptococcus pneumonia og ekstremt kræftfremkaldende kemikalier. Denne effekt på immunforsvaret har man ikke kunnet iagttage med andre proteiner.
  • Valleprotein bekæmper kræft hos dyr, der fik Amino Complex Valleprotein.

Referencer:
McIntosh G.H., et al., Journal of Nutrition, 1995
Kenndy R.S., Konok G.P., Bounous G., Baruchel S., Lee T.D., Anti Cancer Research, 1995
M. Kajokawa et al., Biochemica et Biophysica Acta, 1994
Zhang X. og Beynen A.C. Brit. J. of Nutr., 1993
Takada Y., Aoe S., Kumegawa M., Biochemical Research Communications, 1996
Rosanne K., fidelus and Min Fu Tsan.; Cellular Immunology, 1986
Bounous G. og Gold P., Clin. Invest. Med. 1991
Bounous G., Baruchel S., Faiutz J., Gold P., Clin. Invest. Med., 1992
Bounous G., Konshavn P., Gold P., Clin. Invest. Med., 1988

Health News 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012